Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesårsmøtene 2015 Hovedmål Trygdeoppgjør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesårsmøtene 2015 Hovedmål Trygdeoppgjør"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fylkesårsmøtene 2015 Hovedmål Trygdeoppgjør
Landsmøtet 2015 inkl forslag Holmenkollen 10. mai Eldrerådsarbeidet Diverse informasjon

3 Mål Økt synlighet - Toneangivende eldrepolitisk talerør i presse og media Økt innflytelse - Forhandlingsrett på pensjon og en styrket lov om eldreråd Økt medlemsmasse - Til enhver tid organisere minst halvparten av landets eldre i vår organisasjon

4 Trygdeoppgjøret 2015 Et krevende oppgjør for regjeringen for å oppnå troverdighet overfor landets alders- og uførepensjonister. Retningslinjene for oppgjørene må, om nødvendig, fravikes for ikke å lande på negativ utvikling av pensjon i forhold til prisvekst.

5 Trygdeoppgjøret 2015 Pensjonistforbundet har oppfordret statsråd Robert Eriksson å ta grep gjennom å få en fullmakt av stortinget i forkant av trygdedrøftingene. Pensjonistforbundet vil ikke signere noen protokoll som har i seg et resultat med negativt fortegn. I samtaler med alle pensjonistorganisasjoner for å stå sammen om dette.

6 Landsmøtet 2015 Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen juni

7 Praktiske opplysninger
Alle landsmøtepapirer sendes delegatene april/mai Valgkomiteens innstilling sendes senest 1 måned før landsmøtet. Delegatene har innreise mandag 8.6 til lunsj kl: 12.00 Mulig å ta med observatører og ledsagere ( egen pris) Alle tillitsvalgte og delegater er forsikret i forbindelse med landsmøtet Landsmøtet avsluttes torsdag 11.6 til lunsj kl: 13.00

8 Nye vedtekter Innstilling fra forbundsstyret som skal til behandling på landsmøtet. De store endringene i forhold til dagens paragrafer

9 Pensjonistforbundets sentrale organer
Landsmøtet - Antall delegater øker til kollektive som får 1 for hver påbegynt medlemmer maks 14 for hver organisasjon. - Avholdes hvert 3.år, ikke stedbunden - Generalsekretær gis talerett - Ekstraordinært landsmøte

10 Pensjonistforbundets sentrale organer
Landsstyret - Landsstyret er den høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret består av Sentralstyret og de til enhver tid fungerende lederne i fylkesforeningene, samt en representant fra de kollektivt tilmeldte yrkesorganisasjonene etter følgende nøkkel: ** mindre enn 1500 medlemmer = en felles representant ** mer enn 1500 medlemmer = en representant hver ** Fagforbundet 8 landsstyremedlemmer

11 Pensjonistforbundets sentrale organer
Landsstyret - Minst 3 møter hvert år - Saker av prinsipiell karakter skal behandles av landsstyret - Fylkessekretærenes tilstedeværelse på landsstyremøtet avvikles

12 Pensjonistforbundets sentrale organer
Sentralstyre - 7 medlemmer inkl 2 fra Fagforbundet - leder forbundets virksomhet - forbereder og innkaller landsstyremøtene - behandler løpende saker og gjør vedtak i saker av presserende art når det ikke er tid å innkalle landsstyret - velger de faste og adhocutvalgene med unntak av forhandlingsutvalget - minst 8 møter pr år

13 Det nedsettes et utvalg som jobber i perioden med kontingentspørsmålet
All innkreving av kontingent skjer sentralt Sentralkontingenten videreføres. Sentralkontingent og kontingent direktemedlemmer fastsettes av Landsstyret Fylkene og lokalforeningene bestemmer sin egen kontingent. Det nedsettes et utvalg som jobber i perioden med kontingentspørsmålet

14 Øvrige paragrafer Ingen store endringer, stort sett tilpasninger.

15 Eldrepolitisk handlingsprogram
Et fremtidsrettet program som har i seg en helhetlig politikk med utgangspunkt i fellesskapsløsninger. Klare prioriteringer Ansvarsfordeling mellom leddene i organisasjonen

16 Hovedsatsninger Framtidens helse og omsorg
Det skal gjennomføres et krafttak for å avskaffe de uverdige forholdene som er påvist i helse- og omsorgstjenestene Aktive eldre Det skal etableres et nasjonalt eldreombud, for å ivareta eldres rettigheter.

17 Hovedsatsninger Bolig og tilgjengelighet
En aktiv offentlig boligpolitikk som legger til rette for at flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig. Økonomi og arbeidsliv Et økonomisk krafttak for dem som har minst blant alders- og uførepensjonister

18 10. mai 2015 Verdens aktivitetsdag 10. mai Samarbeid med Skiforeningen
Turer og aktiviteter Kulturelle innslag Målgruppe 60 + Gratis inngang (Må ikke være medl. av Pf) Invitere pensjonister i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Oppland og Hedmark 2015 er Friluftslivets år Hver bevegelse teller

19 Eldreråd Eldrerådene er svært viktige, fordi eldre er underrepresentert i fylkesting og kommunestyrer. Eldrerådene må være sterke, engasjerte og aktive, slik at politikerne både ønsker og føler seg forpliktet til å lytte til dem. PF mener at: Eldrerådsloven må styrkes. Kunnskapen innad i rådene og blant politikere og administrasjon må heves. Eldrerådenes innflytelse ikke må svekkes i forbindelse med kommunesammenslåinger.

20 Eldreråd PF vil: Sørge for at eldrerådene får bedre opplæring, politiske innspill og faglig støtte. Sørge for at det utvikles kurs i politisk påvirkning og samarbeid for eldrerådene og pensjonistforeninger. Sammen med KS lage et debatthefte om eldrerådenes rolle ved kommunesammenslåinger.

21 Diverse informasjon Tonoavgiftsavtale for 2015 signert
- lokalforeningene oppfordres å rapportere kulturtiltak Vervekampanjen 2015 potensielle medlemmer år - Direktemedlemsskap Lokale vervekampanjer - 1. oktober

22 Diverse informasjon Nye medlemsfordeler - Hytte/ leilighetsleie
- El-sykler Konferanse for fylkessekretærene, høsten 2015 - utvikling av samspill i organisasjonen - hvordan sende budskap innad i organisasjonen

23 Avslutningsvis Velkommen til en aktiv og morsom tid inn mot og igjennom landsmøtet 2015 Vi skal fremstå som en stor, samlet og sterk organisasjon med klare mål for fremtiden


Laste ned ppt "Fylkesårsmøtene 2015 Hovedmål Trygdeoppgjør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google