Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Geir Hageskal KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse – Frivillighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Geir Hageskal KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse – Frivillighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Geir Hageskal KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse – Frivillighet

2 Politisk føring i budsjett 2013  ”Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet, og legger inn nye prioriteringer for folkehelsemillionen for 2013. For 2013 bruker vi en million kroner av folkehelsemidlene direkte knyttet til frivillige, både for barn/unge og eldre. ”

3 1000000 kr fordelt på 4 ”folkehelseprosjekter” 300000 til følgende prosjekter:  ”Trimstokken”– Sjetne frivilligsentral  ”Bedre folkehelse for eldre i Ila og Løkkan” – Ila og Løkkan frivilligsentraler  ”Eldre møter unge”(EMU)-Byåsen frivilligsentral. 100000 til:  Seniorspretten – Saupstad frivilligsentral

4 ” Trimstokken” – Sjetne frivilligsentral  Utarbeide og utvikle TrimStokken etter modell av Den kulturelle spaserstokken.  Prosjektet skal danne modell for hvordan ”TrimStokken” kan implementeres som byomfattende tiltak etter prosjektslutt.  TrimStokken skal bidra til et bredere og mer mangfoldig tilbud om fysisk aktivitet til seniorer.  Prosjektleder er engasjert i 40% stilling  Prosjektperiode 1.september 2013 – august 2015

5 ” Vinneroppskrift”  Lokalkunnskap og kjennskap til reelle behov  Trivsel og engasjement i nærmiljøet  Omsorg for frivillige  Gode samarbeidspartnere  Utvikling av eksisterende tilbud  Skape nye fysiske aktivitetstilbud for seniorer i nærmiljøet  Logo som favner bredt og som kan brukes av andre  TrimStokken kan tilpasses lokalt

6 ” Vinneroppskrift” forts:  Møteplasser og aktivitetstilbud som skaper trygghet og trivsel i nærmiljøet, er den beste folkehelsemedisinen!  I samarbeid med lokale lag, foreninger og Trondheim kommune, har frivilligsentralen samlet de fysiske aktivitetstilbudene som finnes for seniorer i nærmiljøet, og markedsfører disse på web, plakater, brosjyrer og ”nabopraten”.  Gjennom Trimstokken har nye, behovsrettede tilbud dukket opp, som f.eks.: SeniorYoga, gammeldans, treningsgruppe Tiller, Månedens turmål og ”hvilebenker”.  I tillegg til faste aktiviteter arrangerer Sjetne Frivilligsentral turer, konkurranser, Pilegrimsvandring, «Hjertejakt» og fakkeltog bare for å nevne noe. Frivillige og gode samarbeidspartnere gjør dette mulig!  Målet har vært at aktiviteter skal «leve» også etter prosjektperioden, derfor er lag, foreninger, kommunen eller enkeltpersoner eiere av aktivitetene.

7 ”Benkevandring” under folkehelseuke

8 ”Bedre folkehelse for eldre i Ila og Løkkan” – Løkkan frivilligsentral  Prosjektperiode 2013 - august 2015. Prosjektleder 60 % stilling som har har verdifull erfaring og kompetanse fra hjemmetjenesten.  Hovedfokus : Frivillighet, tiltak og aktiviteter som bidrar til bedret folkehelse for hjemmeboende eldre  Gågruppen ”Gå ILAG”: Enslige pensjonister (4-16) treffes ukentlig for en 2 times tur i nærområdet, inkludert sosial pause på lokale kafeer, galleribesøk osv. Med i gruppa er oftest prosjektleder og innvandrere som vil praktisere norsk  Turvenner: Eldre med nedsatt funksjonsevne får faste frivillige turvenner. En forebyggende, trivelig og sosial måte å komme seg ut på, gjøre ærend eller delta på arrangementer. Turvenner med innvandrerbakgrunn lærer mere norsk, blir kjent i lokalmiljøet og alle får trim og bedre nettverk.

9 ”Bedre folkehelse og bomiljø”  Aktivitet, trygghet og trivsel for beboere i bolig med 18 kommunale leiligheter: Behov for positive fellesaktiviteter pga isolasjon og engstelige og bomiljøet dårlig. Ingen tok ansvar for å bruke nyoppusset fellesstue. Beboere formidlet sine ønsker til prosjektleder som i samarbeid med flere fikk organisert allmøte, valgt beboerrepresentant og utstyrt fellerommet.  Hyggestund: Faste sosiale treff med trekkspillmusikk, sang og vafler. Arrangeres med god hjelp av frivillige, ungdoms- og vgs elever og innvandrer i språkpraksis. Naboer blir kjent på en hyggelig og uforpliktende måte, beboere som snakker lite norsk har også blitt med. Fire niendeklassinger bidrar ukentlig gjennom valgfaget ”Innsats for andre”.. Naboer inviterer nå hverandre og elever hjem til spontant ”kaffeselskap”.  Nå kjenner naboer hverandre, kommer seg ut, er med på aktiviteter og har et triveligere og tryggere sted å bo.  http://tv.nrk.no/serie/distriksnyheter-midtnytt/DKTL99111314/13-11-214 http://tv.nrk.no/serie/distriksnyheter-midtnytt/DKTL99111314/13-11-214

10 Eldre møter unge (EMU)– Byåsen frivilligsentral Deltakernes erfaringer:  et lyspunktet i hverdagen som de ser frem til  en vei ut av ensomhet og her treffer de nye venner  her er det tid til de gode samtalene  et sted de kan fortelle om sitt liv til noen som har tid til å lytte  de blir kjent med fantastisk ungdom  de får mer matlyst av å spise lunsj med andre i hyggelig felleskap og ved pent dekket bord  de synes det er spennende å ha variert program  det er lettere å komme seg ut av hjemmet til et fast treffsted  de syns det er meningsfullt å kunne dele av sin erfaring og kunnskap med ungdommen  det er godt å få opptil flere klemmer, mange smil og mye latter på en dag.  det er fantastisk å få hjelp av ungdommen til små ting som å bli møtt og støttet opp trapper, tilbudt en arm på tur når knærne begynner å bli slitne, hjelp med ytterklær, knapper, vesker og vriene rullatorer, opplæring og hjelp med telefoner, nettbrett, kamera osv.

11 Elevenes tilbakemeldinger  det gir oss motivasjon til å velge og jobbe med eldre i fremtiden.  de liker å bidra til å gjøre hverdagen bedre og mer innholdsrik for de eldre.  de lærer hva det vil si å sette seg selv til siden og fokusere på andre.  de lærer å forberede dagen i form av planlagte aktiviteter.  de lærer det å være på giversiden og oppmerksomme på andres behov…  de lærer å kommunisere og omgås med de eldre.  de lærer å være i forkant av situasjoner som kan oppstå i form av støtte og omsorg…  de får mange positive opplevelser med eldre mennesker, som de ikke forventet helt i starten

12 Eldres erfaringer med EMU  et lyspunktet i hverdagen som de ser frem til  en vei ut av ensomhet og her treffer de nye venner  her er det tid til de gode samtalene  et sted de kan fortelle om sitt liv til noen som har tid til å lytte  de blir kjent med fantastisk ungdom  de får mer matlyst av å spise lunsj med andre i hyggelig felleskap og ved pent dekket bord  de synes det er spennende å ha variert program  det er lettere å komme seg ut av hjemmet til et fast treffsted  de syns det er meningsfullt å kunne dele av sin erfaring og kunnskap med ungdommen  det er godt å få opptil flere klemmer, mange smil og mye latter på en dag.  det er fantastisk å få hjelp av ungdommen til små ting som å bli møtt og støttet opp trapper, tilbudt en arm på tur når knærne begynner å bli slitne, hjelp med ytterklær, knapper, vesker og vriene rullatorer, opplæring og hjelp med telefoner, nettbrett, kamera osv

13 Seniorspretten  Målgruppe: Eldre hjemmeboende  Fokus på at trim er sosialt og hyggelig  Foredrag om trimglede og underholdning på Eldres dag  OL-dag med storskjerm, hinderløype og lapskaus  Ressursgruppe av seniorer som bidro med innspill til aktiviteter.

14 Seniorspretten forts:  Prosjekt i samarbeid med Enhet for Fysioterapitjenester  Instruktør(frivillig) med masse godt humør  Ressursgruppe av seniorer  Vafler og kaffe etter trimmen

15 Frivillighet for framtiden?  Frivillighet kan bidra med hva?  Ks – Frivillighet Norge – friv.sentralene?!  Organisering av frivillighetssentralene – alternative modeller?  Sentralt forum for å fasilitere og katalysere frivillighet.   Lykke til!!!


Laste ned ppt "Foto: Geir Hageskal KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse – Frivillighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google