Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsesforeningens seminar 31. mars 2009 Hva vet vi om stiftelser? Kaci Kullmann Five.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsesforeningens seminar 31. mars 2009 Hva vet vi om stiftelser? Kaci Kullmann Five."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsesforeningens seminar 31. mars 2009 Hva vet vi om stiftelser? Kaci Kullmann Five

2 Stiftelser før og nå Stiftelsesloven av 1980 anga 8 forskjellige former for stiftelser Den nye loven av 2001 har ryddet kraftig opp til kun 2 typer – alminnelige og næringsdrivende stiftelser Alminnelige stiftelser – de som deler ut penger, de som samler inn for å drive humanitært arbeid el.l., de som driver omsorgs- eller kulturinstitusjoner – og blandinger av disse aktivitetene

3 Tidligere kunnskap om stiftelser Håkon Lorentzen, Inst. for samfunnsforskning 1997 registrert i Brønnøysund 9330 stiftelser hvorav 929 næringsdrivende Lorentzen anslo den gangen at ca 3000 var pengeutdelende Han anslo at ca 50 av disse hadde en forvaltningskapital på over 100 millioner Få stiftelser som deler ut store beløp, men både Gjensidige- og Sparebankstiftelsen DnBNOR er nye

4 Hva vet vi nå om stiftelser? Vi har lenge savnet oppdatert informasjon Statistikk fra Lotteri- og stiftelsestilsynet Gjensidigestiftelsens undersøkelse Stiftelsesforeningens medlemsundersøkelse fra 2008 Godt vi nå vet mer, men fortsatt stort behov for mer detaljert innsikt i feltet

5 Tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet Statistikken omfatter alle stiftelser i Norge. Totalt 8530 registrerte stiftelser i Norge ved utgangen av 2008. Antall næringsdrivende: 967 Antall nyregistrerte stiftelser er økende. 337 nye stiftelser ble registrert i 2008. Samlet egenkapital for alle registrerte stiftelser – 54,5 milliarder NOK Balansesum alle registrerte stiftelser – 85,4 milliarder NOK (Regnskapstall for 2007)

6 Stiftelsenes fordeling på bransjer 10 på topp – bransjekoder fra Stiftelsesregisteret 1.Helse- og sosialtjenester (3318) 2.Uoppgitt (1073) 3.Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted (933) 4.Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport (900) 5.Undervisning (870) 6.Omsetning og drift av fast eiendom (769) 7.Forskning og utviklingsarbeid (184) 8.Annen forretningsmessig tjenesteyting (138) 9.Hotell- og restaurantvirksomhet (61) 10.Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell (60)

7 Medlemsundersøkelsen Gjennomført blant Stiftelsesforeningens medlemmer desember 2008. Fokus: – Utdelinger fra medlemsstiftelsene (i 2007) Hovedformål: – Fremskaffe informasjon til bruk i arbeidet med synliggjøring av stiftelsenes samfunnsmessige betydning. Oppslutning: 42 av 90 stiftelser Omfatter alle kategorier medlemsstiftelser.

8 De 42 deltakende stiftelsene representerte verdier for i overkant av 29 milliarder i totalkapital (2007-tall). Det ble utdelt nærmere 598 millioner kroner til ulike formål i 2007. Resultater – medlemsundersøkelsen

9 Totalkapital og totale utdelinger: – Totalkapital (42 stiftelser)29 064 761 635 – Utdelinger totalt 597 794 274 I Norge 569 524 544 I utlandet 27 656 731

10 Hovedfunn - medlemsundersøkelsen Helserelaterte formål mottok den største andelen av midler i 2007, i overkant av 136 millioner kroner. – Stiftelsen Helse og Rehabilitering står for nærmere 129 millioner av disse. Forskning og utvikling, sosiale og humanitære formål samt kulturelle formål er de kategoriene i vår undersøkelse som får mest midler. De fleste stiftelsene deler ut til ulike typer formål.

11 Totale utdelinger fordelt på formål FormålBeløpAntall stiftelser Helserelaterte formål *136 183 1807 Forskning og utvikling105 567 66216 Kulturelle formål55 868 62514 Barne- og ungdomsarbeid53 603 74010 Kulturminnevern45 479 3018 Sosiale og humanitære formål41 462 59516 Utdanning23 649 4258 Idrett1 283 5003 Annet38 364 6565 * Helse og Rehabilitering står for 129 millioner av disse


Laste ned ppt "Stiftelsesforeningens seminar 31. mars 2009 Hva vet vi om stiftelser? Kaci Kullmann Five."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google