Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Da Oslo kokte Presentasjon Folkehelseinstituttets smitteverndager 4. og 5. juni 2008 Frantz Leonard Nilsen, smittevernoverlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Da Oslo kokte Presentasjon Folkehelseinstituttets smitteverndager 4. og 5. juni 2008 Frantz Leonard Nilsen, smittevernoverlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Da Oslo kokte Presentasjon Folkehelseinstituttets smitteverndager 4. og 5. juni 2008 Frantz Leonard Nilsen, smittevernoverlege Oslo kommune

2 Drikkevann i Oslo > 50 % av Oslo får drikkevann fra Maridalsvannet; UV- behandling ikke installert, men er på plass i løpet av 2008 Det tas regelmessige vannprøver til analyse på Koliforme bakterier, E-coli, Clostridium perfringens, men ikke virus og parasitter Helsetjenesten i Oslo har jevnlig kontakt med Vann- og avløpsetaten og mottar vannprøveanalysene.

3 Hendelsen Fase 1: Påvisning koliforme bakterier hos bedrift i Nydalen. Bekreftes i prøver på offentlig nett, men kun i en lukket sløyfe til begrenset næringsområde. Koking av drikkevannet innføres i dette område. Oppfølgende prøver de neste dagene viser helt ”rent” vann.

4 Hendelsen Kokeanbefalingen er i ferd med å oppheves da prøvesvar parasitter innkommer (3 av 4 prøver positive, 1-2 parasitter pr prøve, både Giardia Lamblia og Cryptosporidier) Beredskap settes i Vann og avløpsetaten der kommuneoverlegen og smittevernoverlegen inviteres inn. Det konkluderes med å gi kokeanbefaling og melding går ut med media tidlig neste morgen

5 Hendelsen Det etableres kundetelefonsentral i VAV Kommuneoverlegen og smittevernoverlegen svarer på helsefaglige spørsmål fra publikum, media og andre (= tannleger) Innledningsvis er kommuneoverlegen og smittevernoverlegen alene med å svare på henvendelser, gi faglige innspill til videre prosess, rapportere til overordnede og andre myndigheter samt møte hos de samme overordnede/myndigheter.

6 Hendelsen Helsesiden etablerer etter noen timer en stab som håndterer publikum og henvendelser fra andre Media innkalles til daglige pressekonferanser

7 Hendelsen Det iverksettes daglig prøvetaking på bakterier og parasitter Svært lite funn, mindre enn forventet? Aksjonen avblåses

8 Hva var nå dette ? En hendelse som fikk enorm oppmerksomhet fra: Media Administrative og politiske organer både innenfor og utenfor helsesektoren

9 Hva var nå dette? Anbefaling om koking av vannet for sikkerhets skyld Fordi vannverkseier og helsemyndigheter ikke var sikre nok på at vannet var helt trygt (Riktig?? Faglig debatt i etterkant)

10 Hva var nå dette? En drikkevannssak Drikkevann reguleres av Drikkevannsforskriften (i hjemmel av Matloven og Kommunehelsetjenesteloven)

11 Hva var nå dette? § 1. Forskriftens formål: ”……….sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende”.

12 Hva var nå dette? Forskriftens pliktsubjekt : Vannverkseier Tilsynsmyndigheter: Kommunen (HEV) og Mattilsynet (også godkjenningsmyndighet)

13 Hva var nå dette? En ”krise” for vannverkseier (vannleverandør) - VAV Anskueliggjort ved at det var VAV som etablerte beredskapsorganisasjon og hendelsen ble håndtert i VAV

14 HEV`s / Kommunelegens rolle Overveiende VAV`s medisinsk - faglige rådgiver § 18: Unntaksbestemmelser for vannforsyning under ekstraordinære forhold (når kravene til vannkvalitet ikke er oppfylt) ???

15 Krise også for HEV/Kommunelegen? Utøvelse av rådgiverfunksjonen svært omfattende og det viste seg raskt at kommunelegen hadde behov for administrativ, helsefaglig og informasjonsfaglig hjelp og støtte. Systematisk overvåkning av eventuell sykdomsutvikling i Oslo p.g.a. dårlig vann en hovedprioritet

16 Erfaringer/læringselementer Utmerket samarbeid med Vann- og avløpsetaten, Mattilsynet og også andre impliserte myndigheter Råd ble lyttet til, tatt hensyn til og medisinsk-faglig rådgiver aldri under press fra vannverkseier. Hensiktsmessig at vanneier, rådgivere og tilsynsmyndigheter var samlet i VAV

17 Erfaringer/læringselementer Publikum, media og andre burde ikke hatt direkte tilgang til kommunelegen under krisen, slik at kommunelegen kunne fokusert på en systematisk tilnærming til sine særlige oppgaver Kommunelegen skulle sikret seg en stab fra første stund ”vannkrisen” ble kjent

18 Erfaringer/læringselementer Publikum burde i hovedsak fått informasjon om alle forhold fra samme informasjonssenter i kommunen. HEV kunne da bidratt med kompetanse og ressurser inn i informasjonssentret. Varsling skjedde ikke helt ifølge rutinene og ledere og andre som burde vært varslet ble ikke varslet

19 Erfaringer / læringselementer Kommunehelsetjenesten fikk svært nyttige erfaringer under ”vannkrisen”. Helsefaglige erfaringer Publikumsinformasjon Mediehåndtering ”Krise” – håndtering Samarbeid med andre etater og fagpersoner

20 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Hovedfunn SIFO -undersøkelse Vannsaken ble betraktet som alvorlig, men ikke som en krise. De fleste fulgte rådene de fikk om forholdsregler ved bruk av springvann, kvinner i større grad enn menn. Informasjonen som ble gitt om saken fra ansvarlige myndigheter ble vurdert som tilstrekkelig og stort sett troverdig.

21 SIFO-funn forts. Oslos innbyggere hadde generelt inntrykk av at offentlige myndigheter hadde kontroll over situasjonen. Media hadde en uvurderlig rolle i formidlingen av informasjon om saken. Tilliten til at det er trygt å drikke vann fra springen har et forbedringspotensial


Laste ned ppt "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Da Oslo kokte Presentasjon Folkehelseinstituttets smitteverndager 4. og 5. juni 2008 Frantz Leonard Nilsen, smittevernoverlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google