Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Personvern – hva er det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Personvern – hva er det."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Personvern – hva er det

2 www.normen.no | 2 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke, innsyn, mv) Taushetsplikt Økt grad av samhandling Personvern i hverdagen Spørsmål

3 www.normen.no | 3

4 www.normen.no | 4

5 www.normen.no | 5 Men først…. Hva er personvern? Ingen autoritativ definisjon i lovverket Begrepet ”personvern” brukes som en upresis samlebetegnelse for det vern som gis privatlivets fred (Jon Bing) Personvern er vernet av interessen den enkelte har i å ha kontroll og oversikt over behandlingen av opplysninger om seg selv (Datatilsynet)

6 www.normen.no | 6 Sverige Grunnlovsfestet personvern: Varje medborgare skall skyddas mot at hans personliga integritet kränkas genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling

7 www.normen.no | 7 Norsk lovfesting av personvernet 1978: Personregisterloven Før det: lovtomt Men domstolene brøytet vei!

8 www.normen.no | 8 Høyesterettsavgjørelser 1952: ”To mistenkelige personer” 1977: Pasientjournaldommen 1991: Gatekjøkkendommen

9 www.normen.no | 9 Sentrale lover 2000: Personopplysningsloven Basert på EF-direktiv 46/95 - harmonisering av personvernet over hele EU/EØS-området 2001: Helseregisterloven Sentrale helseregistre kan kun opprettes ved Stortingets godkjennelse i hvert enkelt tilfelle Forbud mot tilgang på tvers

10 www.normen.no | 10 Hva er personopplysninger? Personopplysningsloven: ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson” Denne enkeltpersonen = ”den registrerte” = pasienten, brukeren, tjenestemottakeren, søkeren...

11 www.normen.no | 11 Sensitive personopplysninger Helseforhold Seksuelle forhold Straffbare forhold Opplysninger om etnisitet og religiøse forhold Medlemskap i fagforeninger

12 www.normen.no | 12 Hvorfor skal opplysningene sikres? Forholdet mellom kommunen og ”borgeren” (som pasient, tjenestemottaker, søker, bruker mv.): - Bygger på tillit - Skaper forventninger - Krever profesjonalitet Det er et lovkrav

13 www.normen.no | 13 Hvorfor skal opplysningene sikres? Alminnelige kvalitetskrav Vi sikrer helseopplysninger også fordi vi kan bli stilt til ansvar Datatilsynet Sanksjoner Hvilke sanksjoner finnes? Også: Negativ omtale / omdømme

14 www.normen.no | 14

15 www.normen.no | 15 Den registrerte har rettigheter Samtykke Innsyn Retting / sletting Andre rettigheter? Merk: En rett for én = en plikt for en annen

16 www.normen.no | 16 Taushetsplikten Følger av ulike regler, avhengig av situasjon / rolle Kan skape utfordringer: Kryssende hensyn / ”klassisk” dilemma: Alltid riktig å bevare taushet? Hvilke dilemmaer / erfaringer har dere? Kultur for at taushetsplikten holdes høyt?

17 www.normen.no | 17 Økt grad av samhandling Bli i stand til å ta i bruk mulighetene Individuell plan (innenfor og utenfor kommunen) Bruk av helse- og personopplysninger på tvers Taushetsplikt vs. offentlighetsplikt Erfaringer? Norsk Helsenett

18 www.normen.no | 18 Personvern i hverdagen Bruk av e-post SMS Henvendelser fra pårørende Meldingsutveksling via Helsenettet Bruk av video i arbeidet Håndterbare, praktiske rutiner Erfaringer?


Laste ned ppt "Www.normen.no | 1 Instruktørkurs – kommuner Personvern – hva er det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google