Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Fra Nord-Trøndelagsforskning til Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Fra Nord-Trøndelagsforskning til Trøndelag Forskning og Utvikling AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Fra Nord-Trøndelagsforskning til Trøndelag Forskning og Utvikling AS

2 Side 2 Nord-Trøndelag preges av relativt lav FoU- aktivitet sammenlignet med andre deler av landet. Liten tradisjon for og lav etterspørsel etter FoU i næringslivet Få store og langsiktige FoU-satsinger i offentlig regi Begrenset satsing for å utvikle, styrke og etterspørre FoU-kompetanse i eget fylke

3 Side 3 Med forankring i Forskningsmeldingen, Felles fylkesplan for Trøndelag og i Regionalt utviklingsprogram Innovasjon og Regional utvikling

4 Side 4 Organisering av selskapet - Bemanningsstrategi – kjerne samt fleksibilitet Professor 2

5 Side 5 Fundamenter for nyskaping (1) INNOVASJON OG INNOVASJONSSYSTEMER ENTREPRENØRSKAP Innovasjonsteori: Kunnskap om nasjonal og internasjonal forskningsfront. Innovativ praksis: Arbeidsmåter, anvendelse av kunnskap, resultater og erfaringer fra utviklingsarbeid. Innovativ forskning: Tema for forskning, Forskningsmetoder, Kreativitet. Strategisk instituttprogram (NFR): Mennesket, stedet og nettverkets betydning for innovasjon. Internasjonalt samarbeid: Learning Lab Danmark, Center for kunst og lederskap Nettverk – SIP Unge entreprenører: FoU-samarbeid finansiert av Norges forskningsråd mellom Nord-Trøndelagsforskning, Østlandsforskning og Nordlandsforskning. Initiere forskning regionalt og nasjonalt, Initiere og/eller delta i internasjonale forskernettverk og internasjonale FoU-prosjekt innen feltet. Kunnskapsdeling, -overføring og -anvendelse Regionalt. Internasjonalt samarbeid: Stockholm School of Entrepreneurship

6 Side 6 Fundamenter for nyskaping (2) INTERNASJONALISERING Internasjonalt fag-, nettverkssamarbeid: Entreprenørskap, Innovasjon, Utmark, Energi, Bioenergi Internasjonalt orientert prosjektarbeid/-samarbeid: SPAS (SMEs Virtual Platform on Agro-Food Sector to access the Sixth and Sevent Framework Programme), RIS (Regionale Innovasjonsstrategier), Eksportsatsing Trøndelag. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Faglig lang tradisjon: Arbeidsmiljøprosjekt: Lønnsomt nærvær, Krafttak for nærvær, Kvalitet på nærvær, VS2010, Bedriftsutvikling uten grenser. Omstillingsprosesser, ledelse og HMS: Offentlig sektor, næringsliv Nasjonalt og internasjonalt fag-, nettverks- og/eller prosjektsamarbeid: SINTEF, Arbetslivsinstitutet i Östersund, Learning Lab Danmark

7 Side 7 Strategiske fagområder NATURBASERT NÆRINGSUTVIKLING: Nyskaping og utvikling: Mat – grønn og blå sektor, Tre – treindustri, Energi – bioenergi, Turisme, Driftsformer, Landbruksøkonomi, Internasjonalisering, Organisering og ledelse. Nettverk SIP – utmark KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING: Et område under utforming og utvikling. Koblet til nasjonale og regionale satsinger og til internasjonal utvikling. Kommersialisering, Kulturinkubering, Internasjonalt FoU-samarbeid. Opplevelsesnæringer, Creative Industries

8 Side 8 Strategiske fagområder (2) OFFENTLIG VIRKSOMHETSUTVIKLING : Forskning, evaluering og utviklings-orienterte innsatser i forhold til: Tjenester og tjenestekvalitet, Organisering, Ledelse, styring, Demokrati og samfunnsutvikling, Infrastruktur – samferdsel, kommunikasjon.

9 Side 9 Rådgivings- og utviklingsprofil Anvendelse av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap hos forskere og rådgivere Anvendelse av fagkompetanse, prosjektlederkompetanse og prosesskompetanse hos forskere og rådgivere Aktivering av nettverksressurser – FoU og fagnettverk  Utredninger  Analyser  Markeds- og spørreundersøkelser  Prosjektutvikling  Bistand i søkeprosesser  Prosjektledelse  Rådgiving  Bedriftsutvikling  Kompetansemegling  Forskningsformidling


Laste ned ppt "Side 1 Fra Nord-Trøndelagsforskning til Trøndelag Forskning og Utvikling AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google