Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss?
Fortell gjerne litt om visjonen og hvordan den holdes levende i Fretex.

2 Formål Attføring Bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling Miljø Bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Visjon: Vi gir folk grunn til å tro på framtiden! Vi sier ofte: Vi gir folk og ting nye muligheter.

3 Fretex startet i Oslo under navnet Elevator i 1905
Fretex startet i Oslo under navnet Elevator i Fretex fikk navnet sitt i forbindelse med oppstart i Bergen i Navnet Fretex kommer av ”Frelsesarmeens tekstiler”. Frelsesarmeen har virksomhet i 126 land.

4 Bilde fra moteshow i Gol – samarbeid vgs og Fretexc
I 2013 ga folk tonn til Fretex . Intensjonen til giverne er at dette er en gave til Frelsesarmeen/Fretex som kan ombrukes /komme til nytte for andre

5 Større fokus på ombruk Bør ikke materialgjenvinne det som kan ombrukes
Ombruk forlenger produktenes levetid og gir avfallsreduksjon Kun avfall bør materialgjenvinnes. Avfallspyramiden må fungere som pyramide og ikke som et timeglass Størst CO2 reduksjon ved ombruk (5 ganger bedre enn materialgjenvinning) Ombruk bidrar til redusert bruk av jomfruelige materialer, redusert energiforbruk og klimagassutslipp knyttet til produksjon av nye tekstiler.

6 I Trondheim er vi gode, og kanskje best av storbyene i Norge på innsamling av tøy.
I Trondheim har vi 100 innsamlingsbokser, jobber hele tiden med å finne nye steder for å øke tilgjengelighet. Vi samler inn 5 kg tøy pr innbygger i Trondheim, på landsbasis er gjennomsnittet 3 kg. ca kg pr innbygger kastes i restavfallet, bør være mulig å redusere dette til halvparten. 20% er nytt tøy

7 Hvordan legge til rette for å øke innsamlingen?
Komme nærmere der folk bor! vi skal tilby nye innsamlingsløsninger tøybokser på kjøpesenter samarbeid med kleskjeder og interiørkjeder dør til dør innsamling bedrifter, borettslag holdningsskapende arbeid blant barn og unge myndigheten må sette klare mål for ombruk forbedre dagens gode løsninger med frivillige organisasjoner

8 Fretex og Posten Bring Fretex får 1500 nye innsamlingspunkt gjennom Post i butikk. Fretex blir landsdekkende. Den nye Fretexposen kan hentes på Posten og sendes til Fretex for 50,- i frakt.

9 Noen sentrale tall Folketallet i Norge økte med 19,32% fra 1990 – 2013 mens klesimporten økte med 119% i samme tidsrom. Priser på klær og sko var like lave i 2010 som i 1980. Norske klesbutikker økte omsetningen med 2,8 prosent til 31,4 milliarder kroner i 2012. Tall fra Statistisk Årbok for 2011 viser at priser på klær og sko var like lave i 2010 som i 1980. Norske klesbutikker  økte omsetningen med 2,8 prosent til 31,4 milliarder kroner i 2012

10 Bruktbutikker eller secondhand-butikker
40 butikker fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Ca. 20% av innsamlet tøy blir solgt i butikkene, resten går til eksport Målgruppen er alle, men i dag er kunden 35 – 55. De unge må nås gjennom nye kanaler som sosiale media og nettbutikker for secondhand De unge er miljøbevisste, opptatt av å forandre verden og ta større sosialt ansvar enn tidligere 10 % av bruktomsetningen går direkte til Frelsesarmeen sitt gatearbeid, Trondheim utgjorde det 2,7 mill. i 2013.

11 Samarbeid om tilrettelegging og innsamling av tøy som er gjenglemt på skoler og barnehager i Trondheim kommune.

12 Bakgrunn: Avfallsmengdene øker på en del områder, dette ønsker Trondheim kommune og gjøre noe med, med denne bakgrunn ble det underskrevet en samarbeidsavtale i januar i år. Vi er en trio, Trondheim eiendom, Grønn Barneby og Fretex Midt-Norge AS Gjenglemt tøy og sko i skoler og barnehager oppleves som et «problem» for mange, ansatte og foreldre. Når tøy og sko blir kastet som en del av renovasjonsløsningen i kommunene er dette å betrakte som restavfall og går rett til forbrenning, energigjenvinning. Når tøy og sko leveres i Fretex bokser eller i andre typer innsamlingsordninger er dette gaver som folk har gitt fordi de ønsker at dette skal gå til gjenbruk, eller nest best, gjenvinning.

13 Avfallsreduksjon: Det fremste målet i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengden og at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten. Avfallsforebygging er tiltak man iverksetter før et produkt, materiale eller stoff er blitt til avfall. Tiltaket skal redusere: Mengden avfall inkludert ombruk av produkter og/eller forlengelse av produktets levetid Negative miljø- og helseeffekter som følge av genererte avfallsmengder Innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i stoffer i materialer og produkter Dette er de tørre fakta omkring avfallsreduksjon, det vi er i ferd med å gjøre er helt i tråd med det som myndighetene vil vi skal gjøre.

14 Mål for prosjektet: Hvordan klare dette?
 Lage et opplegg for ca. 250 enheter i kommunen, skoler, barnehager, helsehus, helse og velferdssenter, i tillegg kommer private skoler og barnehager som Grønn barneby organiserer, som fører til å… Redusere mengde avfall Ta bedre vare på ressursen, i dette tilfellet tøy og sko Hvordan klare dette?  Trondheim eiendom og Grønn Barneby har i løpet av januar sendt ut invitasjoner med påmeldingsfrister. Ca. 50 enheter har meldt seg på ordningen. Fretex har delt ut hvite sekker som skal brukes til formålet, videre henter Fretex på bestilling, enhetene ringer når de har sekker som skal hentes.

15   For å finne ut mer om dette må det som samles inn gå gjennom nøye sortering og analysering, vi skal finne ut: vekt, hva kan dette utgjøre i løpet av et år, 250 enheter hvordan oppbevares tøyet? se på kvalitet, anslå ca. ny pris hvor mye kan gå til gjenbruk? hvor mye kan gå til gjenvinning? hvor mye er ubrukelig? i hvor stor grad er tøy og sko merket med identitet? hvor mange minutter/timer bruker enhetenes ansatte på dette per uke? brukes det mye energi på å finne riktig eier? hva gjør foreldrene, noen blir veldig sinte, frustrasjon hva gjør elevene? ikke minst, hva koster det om dette går til restavfall? hva kan Fretex få ut av denne ressursen? hva gjøres for å begrense, hvilken informasjon gis, blir det oppfattet?

16 Klær og ting som hjelper
Det finnes bare muligheter!


Laste ned ppt "Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google