Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CO 2 Capture Project - CCP Resultater, metoder og mål Presentasjon på Den tredje Nasjonale Konferansen om Klimaforskning Oslo 30. mars 2001 Av Lars Ingolf.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CO 2 Capture Project - CCP Resultater, metoder og mål Presentasjon på Den tredje Nasjonale Konferansen om Klimaforskning Oslo 30. mars 2001 Av Lars Ingolf."— Utskrift av presentasjonen:

1 CO 2 Capture Project - CCP Resultater, metoder og mål Presentasjon på Den tredje Nasjonale Konferansen om Klimaforskning Oslo 30. mars 2001 Av Lars Ingolf Eide Norsk Hydros representant i CCPs styringskomité

2 Innhold Hva er CO 2 Capture Project - CCP? Hvorfor CCP? Hva arbeider CCP med? Hvordan arbeider CCP? Hvordan finansieres CCP?

3 Hva er CCP? CCP er et internasjonalt utviklingsprosjekt hvis hensikt er : –å utvikle teknologi som kan gi en betydelig reduksjon av kostnader forbundet med fjerning av CO2 fra storskala forbrenning av fossile brensler påfølgende lagring i geologiske formasjoner CCP har foreløpig varighet 2000 - 2003 I denne perioden skal teknologier utvikles til pilotstadiet

4 Hva er CCP? (2) Målsettingen er –50% kostnadsreduksjon for ombygginger –75% kostnadsreduksjon for nybygg i forhold til dagens best tilgjengelige teknologi –(men CO 2 -fjerning og -lagring vil alltid ha en pris!) –å vise at geologisk lagring av CO 2 er en forsvarlig klimaløsning CCP er et samarbeidsprosjekt mellom ni internsajonale energiselskap –BP, Chevron, ENI, Norsk Hydro, PanCanadian, Shell, Statoil, Suncor og Texaco

5 Hvorfor CCP? CO 2 er antatt å være en faktor som bidrar til global oppvarming For å redusere utslipp av klimagasser, forfølges en rekke strategier, bl.a. –bedre utnytting av energi –utvikling av fornybare energikilder –handel med utslippskvoter –fjerning og lagring av CO 2 CCP representerer således ett av flere tiltak

6 Hvorfor CCP? (2) CCP-deltakerne mener at CO2 fjerning og lagring vil –være en løsning på mellomlang sikt –gi betydelige bidrag til reduserte CO2-utslipp i overgangsfasen til fornybare –kan gi bedret økonomi ved utnyttelse av CO2, f.eks. til økt oljeutvinning Partnerne tror at kostnadsreduksjoner er mulige Samarbeid er lønnsomt Global energibruk Kilde: Shell

7 Hva arbeider CCP med? CCP arbeider innen følgende områder –CO 2 -fjerning fra eksosgass (“post-combustion”) –avkarbonisering av brenselet (“pre-combustion”) –forbrenning i ren oksygen (“oxy-fuel”) –overvåking og verifisering av at CO 2 forblir i undergrunnen som forventet –en felles model for kostnadsberegning –forhold til tredjepart

8 Hva arbeider CCP med? (2)

9 Hva arbeider CCP med? (3) CO 2 lagring –Mange prosjekter ser på selve lagringsmekanismene –Verktøy og metoder for risikovurdering av sikkerhets- og miljøaspekter –juridske aspekter –Modeller og metoder for overvåking og verifisering av langtidslagring –Maksimalisering av CO 2 -lagring

10 Hva arbeider CCP med? (4) Økonomisk model –verktøy for sammenligning på tvers av teknologitypene –verktøy for å kontrollere måloppnåelse –verktøy for felles kostnadsestimering –verktøy for total kostnadsevaluering av hele konseptet, fra fjerning via transport til injeksjon og lagring Forhold til omverden –Møter og presentasjoner for myndigheter NGO’er omverden generelt

11 Hva arbeider CCP med? (5) CCP arbeider med scenarier –Raffineri i Skottland (kjeler etc) –Stort gasskraftverk i Norge (gassturbin) –Mange små gasstrubiner over stort område (Alaska) –Gassifisering koks/kull i Canada/USA Scenariene benyttes til å sette teknologiene inn i realistiske sammenhenger for kostnadsestimering

12 Hvordan arbeider CCP? CCP styringskomité Tekn. rådgivereProsjektleder Øko.modelLagringPre-combPost-combOxy-fuel Leverandører

13 Hvordan arbeider CCP? (2) CCP arbeider i faser –Fase 1 fremskaffet oversikt –Fase 2 analyserte og reduserte –Fase 3 viderutvikler og redusrer ytterligere –Fase 4 utvikler utvalgte teknologier frem til pilotstadiet Antall teknologier Mars 00 Juli 00 Mars 01 Medio 02 Des. 03

14 Hvordan finansieres CCP CCP finansieres av deltakere og myndigheter i USA, Norge og EU, muligens også Canada. Alle summer i US$. Myndighter: US Dept. of Energy 5.00 Norge, Klimatek 3.00 EU 4.30 (avventer svar) Selskaper, 9 @ 0.63+8@1.013.67 Sum kontanter25.97 Selsapenes egne timer, ca. 8.00


Laste ned ppt "CO 2 Capture Project - CCP Resultater, metoder og mål Presentasjon på Den tredje Nasjonale Konferansen om Klimaforskning Oslo 30. mars 2001 Av Lars Ingolf."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google