Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaregnskap for kommunene..::Nettverksamling 9 -10.mars Bodil Motzke10.mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaregnskap for kommunene..::Nettverksamling 9 -10.mars Bodil Motzke10.mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaregnskap for kommunene..::Nettverksamling 9 -10.mars Bodil Motzke10.mars 2009

2 Gi en oversikt over kommunens utslipp av klimagasser  som virksomhet  som geografisk enhet..::Nettverksamling 9 -10.mars Klimaregnskap

3 Hvorfor klimaregnskap? Vise at kommunene spiller en viktig rolle for å nå nasjonale mål om reduksjon av klimagasser Bidrar til å sette konkrete miljømål Synliggjøre klimaeffekten av tiltak..::Nettverksamling 9 -10.mars

4 Prinsipper Relevant informasjon Konsekvent Nøyaktighet (definert) Gjennomsiktighet (tilgjengelighet)..::Nettverksamling 9 -10.mars

5 Klimaregnskap og rapporteringsverktøy Benytte Greenhouse Gas Protocol som rammeverk for rapportering av klimagassutslipp GHG-protokollen forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp Protokollen er resultat av et samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og miljøbevegelsen, og var i 2006 grunnlag for ISO-normen 14064-I. Benytte klimaindikatorer tilpasset kommunens behov..::Nettverksamling 9 -10.mars

6 Rapportering av utslipp – GHG Protocol..::Nettverksamling 9 -10.mars

7 Rapportering av utslipp – GHG Protocol Scope 1 – Direkte utslipp (obligatorisk rapportering)  Egen produsert energi – oljekjeler, fjernvarme, gass  Transport – egne kjøretøy  Industri Scope 2 – Indirekte utslipp (obligatorisk rapportering)  Elektrisk kraft (nordisk energimiks) Scope 3 – Indirekte utslipp (valgfri rapportering)  Flyreiser  Innkjøpt transporttjenester  Avfall/ renovasjon  Bruk av produkter  Innkjøp..::Nettverksamling 9 -10.mars Forbruk og avfall

8 Hvor innhente informasjon? Mye av informasjonen er mulig å innhente fra KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering), SSB. SFTs klimakalkulator for kommuner og fylker, SSB  SSBs energiregnskap og industristatistikk  SFT  Veidatabanken FAD – Klimaregnskap over flyreiser..::Nettverksamling 9 -10.mars

9 SFTs klimakalkulator..::Nettverksamling 9 -10.mars 2007 Stasjonær forbrenning 36454,2 Industri 6309,8 Annen næring 19675,9 Husholdninger 10463,0 Annen stasjonær forbrenning 5,5 Prosessutslipp 10499,2 Industri 1282,5 Deponi 1908,2 Landbruk 3640,4 Andre prosessutslipp 3668,2 Mobile kilder 304045,2 Veitrafikk 214731,1 Personbiler 170205,6 Lastebiler og busser 44525,5 Skip og fiske 503,0 Andre mobile kilder 88811,2 Totale utslipp 350998,7

10 Innkjøp og forbruk MiSA har oversiktlig klimaregnskap for alle kommuner, med fokus på innkjøp av produkter og tjenester...::Nettverksamling 9 -10.mars

11 Klimanytten av avfallshåndtering Benytte arbeidet Østfoldforskning har nylig utarbeidet for Avfall Norge, ”Klimaregnskap for avfallshåndtering”...::Nettverksamling 9 -10.mars

12 Hvordan beregne klimanytten av forbruksmønster? Nei takk til reklame Loop Miljøskole Ombruk Informasjonskampanjer Smart trafikant, smart til jobben Økokjøring Miljøsertifisering..::Nettverksamling 9 -10.mars

13 Takk for oppmerksomheten!..::Nettverksamling 9 -10.mars


Laste ned ppt "Klimaregnskap for kommunene..::Nettverksamling 9 -10.mars Bodil Motzke10.mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google