Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GENERELL AVL OG GENOMISK SELEKSJON Øyvind Nordbø, Avlsforsker i Geno og Norsvin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GENERELL AVL OG GENOMISK SELEKSJON Øyvind Nordbø, Avlsforsker i Geno og Norsvin."— Utskrift av presentasjonen:

1 GENERELL AVL OG GENOMISK SELEKSJON Øyvind Nordbø, Avlsforsker i Geno og Norsvin

2 AVL

3

4 Avlsmål Fenotyperegistreringer Beregning av avlsverdier Seleksjon Prinsipper

5 AVL Avlsmål Fenotyperegistreringer Beregning av avlsverdier Seleksjon Prinsipper 1958 – 2011: 14 kg mindre fett på slaktegrisen

6 AVLSMÅL På hvilke områder ønsker vi forbedring? NRF-kua

7 AVLSMÅL På hvilke områder ønsker vi forbedring? Norsk landsvin

8 FENOTYPER Fenotype: De observerte egenskapene til en organisme –Kombinasjon av arv og miljø Oversikt

9 FENOTYPER Gode fenotyperegistreringer er helt nødvendig for et godt avlsarbeid GENO –Kukontrollen, registreringer gjort i alle landets fjøs: –Ytelse, kjemisk sammensetning av mjølk, sykdommer, lynne, Norsvin –Felttest (ca 100 besetninger: antall overlevede, 3 ukersvekt, eksteriør, antall spener mm.) –Teststajon (Kun seminkandidater) Mer detaljert fenotyping, tilvekst, CT-scanning, kjøttkvalitet, …) Oversikt

10 AVLSVERDIBEREGNING Systematisk metode for å finne ut hvilke dyr som har de beste genene Oversikt

11 AVLSVERDIBEREGNING Systematisk metode for å finne ut hvilke dyr som har de beste genene –Basert på dyrets egne og slektningers prestasjoner –Fjerner miljøeffekter (for eksempel år, gårdsnummer) –Regner ut for en og en egenskap, eller for egenskapsgrupper –Summerer avlsverdier for ulike egenskaper med vekter fra avlsmål: Samla avlsverdi Oversikt

12 SELEKSJON GENO 2,000 Genotypa oksekalver 230 Oksekalver innkjøpt 115 Ungokser uttesta 460 Antall venteokser 10-12 1 Antall eliteokser GS okser ~100,000 Årlige oksekalver Kvalifiserte oksekalver 4,000

13 SELEKSJON Norsvin Tilgjengelige kull til rånetest Testede råner Seminråner Elite råner 4400 kull 1200 råner 130 råner 50 råner 1500 kull 1700 råner 90 råner 50 råner

14 KRYSNINGSAVL Henter ut krysningsfordel både på purke og slaktegris NORSVIN LZD-avkom LZ-purke Z-line Landsvin Duroc

15 STORFEGENOMET Består av 30 kromosompar –Totalt ca. 3 000 000 000 basepar –Ca. 22 000 gen Genotyping –Leser av hvilke basepar som dyret har på spesielle posisjoner det er variasjon mellom dyr (SNP) –50 000 SNPs, jevnt fordelt utover DNA –Disse SNPene ligger ofte i nærheten av et gen og nedarves dermed sammen med genet Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter CGCG

16 GENOTYPE - FENOTYPE Når vi har genotypa dyra, kan vi ikke bare plukke ut de dyra med de beste genene? Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

17 GENOTYPE - FENOTYPE Når vi har genotypa dyra, kan vi ikke bare plukke ut de dyra med de beste genene? 1606 3 3 1 3 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1.. Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

18 LITT GENETIKK Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

19 LITT GENETIKK Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

20 LITT GENETIKK Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

21 HVA ER GENOMISK SELEKSJON? Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

22 HVA ER GENOMISK SELEKSJON? Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

23 HVA ER GENOMISK SELEKSJON? Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

24 HVA ER GENOMISK SELEKSJON? Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

25 HVA ER GENOMISK SELEKSJON? Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

26 SIKKERHET PÅ GS-VERDIER Sammenligning av GS avlsverdi med avlsverdi på avkomsgranska okse GS - avlsverdi Sann avlsverdi Sikkerhet = 0.00 GS - avlsverdi Sann avlsverdi Sikkerhet = 0.50 GS - avlsverdi Sann avlsverdi Sikkerhet = 1.00

27 SIKKERHET PÅ GS-VERDIER % Sikkerhet

28 POTENSIALE GS Når/dersom sikkerheten på GS blir høy nok (~0.7) –Trenger ikke avkomsgransking, Omtrent 40 eliteokser blir selektert på GS-verdi Slutt på ungokser –Reduserer genersjonsintervallet fra 5 til 2 år, økt –Trenger ikke venteokseanlegg – kostnadsreduksjon –Krever forbedret kontroll av innavl Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter 2,000 Genotypa oksekalver 230 Oksekalver innkjøpt 115 Ungokser uttesta 460 Antall venteokser 10-12 1 Antall eliteokser GS okser ~100,000 Årlige oksekalver Kvalifiserte oksekalver 4,000

29 POTENSIALE GS Når/dersom sikkerheten på GS blir høy nok (~0.7) –Trenger ikke avkomsgransking, Omtrent 40 eliteokser blir selektert på GS-verdi Slutt på ungokser –Reduserer genersjonsintervallet fra 5 til 2 år, økt –Trenger ikke venteokseanlegg – kostnadsreduksjon –Krever forbedret kontroll av innavl Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter 2,000 Genotypa oksekalver 230 Oksekalver innkjøpt 115 Ungokser uttesta 460 Antall venteokser 10-12 40 Antall eliteokser GS okser ~100,000 Årlige oksekalver Kvalifiserte oksekalver 4,000

30 GENOMISK SELEKSJON Norsvin –Benyttes i daglige beregninger av avlsverdier GENO –Blir brukt for å bestemme hvilke kalver som skal kjøpes inn –Foreløpig er ikke GS brukt for utvelgelse av eliteokser (for lav sikkerhet på avlsverdier)

31 HOLSTEIN – STOR ANDEL UNGE GS-OKSER Stort fokus på produksjon Liten effektiv populasjonsstørrelse (innavla) –Feks. US Holstein ~ 50 dyr –Kan bruke genotyper på tvers av land Høy vekt på lavarvbare egenskaper (helse og fruktbarhet) Stor effektiv populasjonsstørrelse ~190 dyr. –Lite i slekt med andre raser (begrensa effekt ved å inkludere data fra Sverige)

32 GENOTYPE - FENOTYPE Selektere for flere egenskaper med enkel genetisk arkitektur –Rekegen (allerede brukt i preseleksjon) –Kollethet (brukt i markedsføring) –Kaseinvarianter (kun observert) –Sletting av flere gener på kromosom 12 (homozygot) gir dødt foster (men virker positivt på melk) på Finsk Ayshire (32% er bærere) og SRB (23% er bærere) og antagelig også på NRF. Vi jobber med å finne ut av dette. –……. Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter

33 POTENSIALE GS Seleksjon innad i kull: I dag, den fineste grisungen Norsvin

34 POTENSIALE GS Seleksjon innad i kull: I framtida: grisungen med best de genene Norsvin


Laste ned ppt "GENERELL AVL OG GENOMISK SELEKSJON Øyvind Nordbø, Avlsforsker i Geno og Norsvin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google