Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PERMISJONSREGLEMENT hos

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PERMISJONSREGLEMENT hos"— Utskrift av presentasjonen:

1 PERMISJONSREGLEMENT hos
Lunner kommune Utkast til Ledersamling 18. mars 2009/OLL

2 HENSIKTEN MED REGLEMENTET
Gi en oversikt over permisjons-bestemmelser i lov- og avtaleverk som gir ansatte rett til permisjon Gi en oversikt over permisjonsbestemmelser der arbeidsgiver kan innvilge permisjon og med hvilke vilkår Skape klarhet i hvem som avgjør permisjonssøknader (ledere med delegert avgjørelsesmyndighet

3 Kan bestemmelser 1.6 Permisjon uten lønn Del 2: Velferdspermisjoner
3.6 Tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner 3.8 Deltagelse i kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene – medarbeidere Del 4 Permisjon ved overgang til annen stilling Unntak: Ved overgang til annen stilling hos Lunner kommune hvor det fastsettes ny prøvetid Del 6 Utdanningspermisjoner med hel/delvis lønn, utgiftsdekning og/eller stipend – 6.1, 6.2 og 6.3 Del 6 Utdanningspermisjoner 6.4, 6.5, 6.6

4 Omfangsbestemmelse, pkt. 1
Gjelder for alle medarbeidere ansatt hos Lunner kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid/uke (evt. gjennomsnittlig arbeidstid/uke). Jf. HTA kap. 1, § 1 – punktene 1.1 og 1.2 Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse

5 1.5 Pensjonsmedlemsskap For medarbeidere tilmeldt KLP
For medarbeidere tilmeldt SPK (permisjonsavtalen)

6 1.2 Nært familieforhold Som nært familieforhold regnes:
- foreldre/fosterforeldre/svigerforeldre/besteforeldre - ektefelle/samboer/partner/forlovede barn/fosterbarn/svigerbarn svoger/svigerinne søsken

7 1.6 Permisjon uten lønn Det er presisert at arbeidsgivers styringsrett gjelder fullt ut i slike saker når det ikke gjelder rettighets-permisjon. I slike saker skal det ved avgjørelsen legges avgjørende vekt på om det kan skaffes kvalifisert vikar eller at tjenesten kan organiseres på annen forsvarlig måte

8 Del 2 Velferdspermisjoner – inntil 12 dager med lønn
Alvorlig sykdom – inntil hele kvoten Dødsfall – nært familieforhold er presisert For å følge barn på skolen – økt til 2,5 timer Undersøkelse og behandling hos legespesialist – presisert etter henvisning fra Inntil 1 dag – også partnerskap

9 Del 4 Permisjon ved overgang til annen stilling
Varighet redusert til 6 måneder ved overgang til annen fast stilling Internt hos Lunner kommune – ved ny prøvetid (6 måneder)

10 Del 6 Utdanningspermisjoner
6.1 Grunnutdanning – stipend er tilføyd 6.2 Utgiftsdekning – inntil 500 kr/studiepoeng (inntil per semester som fulltidsstudent) 6.3Utgiftsdekning – inntil 500 kr/studiepoeng (inntil per semester som fulltidsstudent) Hjemmeeksamen – permisjon med lønn for de arbeidsdager eksamen varer

11 6.8 Regler om bindingstid Reglene er presisert – omregning av for eksempel utgiftsdekning/stipend etc


Laste ned ppt "PERMISJONSREGLEMENT hos"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google