Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries 1 ”Økonomiske rammebetingelser for den norske fiskeflåten” Fiskeriminister Svein Ludvigsen Fiskebåtredernes representantskapsmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries 1 ”Økonomiske rammebetingelser for den norske fiskeflåten” Fiskeriminister Svein Ludvigsen Fiskebåtredernes representantskapsmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries 1 ”Økonomiske rammebetingelser for den norske fiskeflåten” Fiskeriminister Svein Ludvigsen Fiskebåtredernes representantskapsmøte Bergen, 21. januar 2004

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 2 Disposisjon Om rammebetingelser Lønnsomhetssituasjonen i fiskeflåten i dag Skipsfartsmeldingen Strukturering/reguleringer Veien fremover – nye grep Foto: © EFF

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 3 Jeg tror at det må være en grunnleggende forutsetning for økt norsk marin verdiskaping at våre bedrifter slipper å ta andre hensyn enn de som er nødvendige for å nå egen lønnsomhet, og selvfølgelig de hensyn som må tas for å ivareta miljøet i videste forstand. Foto: © Eksportutvalget for fisk

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 4 Fiskeflåtens økonomiske situasjon Dårligere lønnsomhet i 2002 enn i 2001 24 prosent nedgang i førstehåndsverdien i 2003 sammenlignet med 2002 gir lite grunn til optimisme for resultatene for 2003 Men: Stor variasjon i lønnsomhet mellom fartøygruppene Slutten av 2003 viste tegn til bedring av situasjonen

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 5 Fiskeflåtens rammebetingelser i forhold til skipsfart Stortingsmelding om skipsfartspolitikken Debatt om fiskeflåtens rammebetingelser Ulik grad av konkurranse Vurdere hvordan fiskeflåtens rammevilkår skal belyses; i skipsfartsmeldingen, egen melding fra Fiskeridepartementet, i budsjettproposisjonen Men: Regjeringen foretar løpende nødvendige grep for å forbedre fiskeflåtens rammebetingelser

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 6 Strukturering og andre reguleringsendringer i fiskeflåten Rederikvote- ordninger - torsketrål - ringnot - konv. over 28 (2002) Nordsjø-trålerne - industritrålgr. - utskiftningsregler - strukturordning (2002) Krepsetrål- saken - konsesjonsregler - nordsjøgruppen - reketrål sør (2003) Oppfølgning Eierskapsutvalget - arv - generasjonsskifte - eierendringer (2003) Veien fremover ? Havfiskeflåten

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 7 Strukturering og andre reguleringsendringer i fiskeflåten (2003) Strukturfondet (2003) Strukturkvote (2004) Prøveordning driftsordning - Finnmark - Troms - Sogn og fjordane (2004) Veien fremover ? Kystflåten

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 8 Strukturering og andre reguleringsendringer i fiskeflåten Leverings- vilkår for torsketrålere (2003) Industrikvoter - Prøveordning fra 2004 (2003) Eierbegrensning i trålflåten - Oppmyking av eierkonsentrasjonsin struksen (2003) Fiskeindustri og trålere Veien fremover -Industrielt perspektiv

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 9 Ramme- betingelser torsketrålflåten Revisjon av konsesjons- regelverket Strukturering og andre reguleringsendringer i fiskeflåten Leverings- vilkår for torsketrålere (2003) Industrikvoter - Prøveordning fra 2004 (2003) Eierbegrensning i trålflåten - Oppmyking av eierkonsentrasjonsin struksen (2003) Ramme- betingelser torsketrålflåten Veien fremover: industrielt perspektiv Grønnevet- gruppen Mandat: Forslag til bedring i fiskeindustriens rammebetingelser

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 10 Iverksatte og planlagte politikkendringer 200320042005 Grønnevet ”utvalget” = iverksatt politikk = saker vi vil komme tilbake til som en del av helheten Strukturkvote Anbefalinger Grønnevet- ”utvalget” Industriens eierbegrensninger i trålflåten Industrikvoter Ramme- betingelser torsketrålere Prøveordning driftsordning Rederikvote- ordninger Nordsjø-trålerne Krepsetrål-saken Oppfølgning Eierskaps- utvalget Strukturtiltak i kystflåten Leveringsvikår for torsketrålere Revisjon konsesjons- regelverket Strukturfondet

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid 11 Til slutt… Mål: Lønnsomhet fra fjord til bord. Hovedsaken må nå være å tenke fremover og sikre at vi får en sunn utvikling i fiskerinæringen både på havet og på land, og legge til rette for å opprettholde livskraftige kystsamfunn, også for fremtidige generasjoner. © Per Eide / Samfoto


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries 1 ”Økonomiske rammebetingelser for den norske fiskeflåten” Fiskeriminister Svein Ludvigsen Fiskebåtredernes representantskapsmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google