Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjonstilskudd o Ny forskrift o Endringer denne søknadsomgangen o Saksbehandling o Amnesti for driftsfellesskap Kompetansesamling 3. februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjonstilskudd o Ny forskrift o Endringer denne søknadsomgangen o Saksbehandling o Amnesti for driftsfellesskap Kompetansesamling 3. februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjonstilskudd o Ny forskrift o Endringer denne søknadsomgangen o Saksbehandling o Amnesti for driftsfellesskap Kompetansesamling 3. februar 2015 1 Foto: © Melsom VGS

2 Ny forskrift o Grunnvilkår: Foretak registrert i Enhetsregisteret Landbrukseiendom Vanlig jordbruksproduksjon  Melkeku og ammeku: Krav om kalving siste 15 mnd  Melkeku: Krav om melkeleveranse på minst halvparten av gj.snittsavdrått  Melkeku eller ammeku?  Melkeku kan ikke bli ammeku  Avdanket melkeku/ammeku = øvrig storfe???  Skjønn: «god agronomisk praksis eller godt husdyrhold»… Kompetansesamling 3. februar 2015 2

3 Ny forskrift forts. o Avløsning ferie og fritid: For avløseråret 2014 (med søknad pr. 1.1.2015):  Økning i satser og øvre grense (NB! Manuelle utbetalinger!) (NB! Utegangersau)  Strukturdifferensieringen på melkeku og melkegeit avviklet  Avløsertilskuddet skal utbetales til søkeren, ikke lenger avløserlaget For avløseråret 2015 (med søknad 1.1.2016):  Dokumentasjonskrav for alle foretakstyper, ikke kun ENK  Mulig å kjøpe avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag og avløserring Bestemmelsene om fordeling av tilskudd ved virksomhetsoverdragelse er flyttet til jordbruksavtalen Samme vilkår som tidligere for hvem som kan være avløser Under LREG-tjenester finnes «Ringer og lag» og «AVLINST» Kompetansesamling 3. februar 2015 3

4 Ny forskrift forts. o Miljøkravene: Krav i gammel forskrift § 8 videreføres i stor grad i ny forskrift § 4 tredje og fjerde ledd (kulturlandskapsinngrep og vegetasjonssone) Forskrift om miljøplan er opphevet, kun sprøytejournal og gjødslingsplan videreføres (§ 11, andre ledd) Departementet vil gjennomgå forskrift om gjødslingsplanlegging i løpet av 2015 Avvente nye rundskriv og retningslinjer Informasjon før våronna Tema på PT-samling til høsten Kompetansesamling 3. februar 2015 4

5 Ny forskrift forts. o Avkorting og tilbakebetaling: Tidligere (tom. 141510):  Avkorting etter § 8, § 12 og § 13  Tilbakebetaling etter § 14.1 Ny forskrift:  Avkorting etter  § 11 – Regelverksbrudd (kun annet regelverk) og  § 12 - Feilopplysninger  Tilbakebetaling etter  § 13 - Feilutbetalinger Kompetansesamling 3. februar 2015 5

6 Ny forskrift forts. o Driftsfellesskap: Ny § 7:  Ny ordlyd, det innholdsmessige er det samme som i gammel § 4  Følgesiden av driftsfellesskap er endret:  Tidligere avslag på søknad: «Tilskudd kan ikke gis»  Nå: Foretak i driftsfellesskap «kan få beregnet tilskudd for det samlede dyretall og areal som disponeres innenfor driftsfellesskapet», men hvis foretakene har unnlatt å opplyse om driftsfellesskap, skal tilskuddet avkortes  Ny avkrysning i søknadsskjema: Er foretaket i driftsfellesskap eller ikke Eierskapsbegrensningen i gammel forskrift er fjernet  Inngår i stedet i skjønnsmessig vurdering av driftsfellesskap sammen med andre momenter Spesielt om samdrift og samdriftsdeltakere Kompetansesamling 3. februar 2015 6

7 Driftsfellesskap - saksbehandling o Tre muligheter for foretak som har krysset av for at de er i driftsfellesskap: Søke hver for seg ved å levere hver sin søknad Søke samlet gjennom én søknad fra ett av foretakene Søke fra ett fellesforetak NB! Alle søknader fra foretak i driftsfellesskap må behandles manuelt Fremgangsmåte for de ulike variantene i rundskriv 2014-30, kapittel 5.1.8 o Amnestiperioden: Foretak som melder seg med skjema SLF-162B: Kommunen endrer avkryssing i Wespa, behandles deretter manuelt på samme måte som over Kan gis separate avløsertilskudd for 2014, felles grunnlag for 2015 Kompetansesamling 3. februar 2015 7

8 Driftsfellesskap- saksbehandling etter 1. mars o Utplukk til stedlig kontroll innen 6. mars o Kontroll utført og registrert innen 19. mars o Manglende opplysning om driftsfellesskap:  Skal avkortes som før  Prioriteres i kontrollarbeidet  Sentralt i vurderingen er om foretakene tilegner seg mer tilskudd  Forholdet driftsfellesskap husdyrkonsesjon Kompetansesamling 3. februar 2015 8

9 9 Kilde: Landbruksdirektoratet

10 Saksbehandling søknader pr. 1.1.2015 o Bruk oppdatert rundskriv! o Behandle alle søknader innen 23.02 kl. 23:59 o Kontroll utført og registrert innen 19. mars o Husk å bruke merknadsfeltet i Wespa når det gjøres rettinger o Husk å vurdere avkorting ved feilopplysninger – skriv i Wespa o Ny sjekkliste er utarbeidet - ligger her: http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og- mat/Kompetansesamlinger/Saksbehandling-i-kommunene/ http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og- mat/Kompetansesamlinger/Saksbehandling-i-kommunene/ Kompetansesamling 3. februar 2015 10


Laste ned ppt "Produksjonstilskudd o Ny forskrift o Endringer denne søknadsomgangen o Saksbehandling o Amnesti for driftsfellesskap Kompetansesamling 3. februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google