Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

” Sola for alle ?” Sluttrapport pr 01.05.03 Kommunesamarbeidet i Vestfold ” Sola for alle ?” Sluttrapport pr 01.05.03 Kommunesamarbeidet i Vestfold (Tjøme,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "” Sola for alle ?” Sluttrapport pr 01.05.03 Kommunesamarbeidet i Vestfold ” Sola for alle ?” Sluttrapport pr 01.05.03 Kommunesamarbeidet i Vestfold (Tjøme,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ” Sola for alle ?” Sluttrapport pr 01.05.03 Kommunesamarbeidet i Vestfold ” Sola for alle ?” Sluttrapport pr 01.05.03 Kommunesamarbeidet i Vestfold (Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Borre, Holmestrand, Hof)

2 Hvorfor syden? nye reisevante brukergrupper nye reisevante brukergrupper nye forventninger nye forventninger nye krav til differensierte og individuelle tjenester nye krav til differensierte og individuelle tjenester Tilbudet skal bidra til å redusere, utsette eller forhindre opptrapping av kommunal ressursinnsats 2 Kommunene ønsker å utvikle et tilbud i syden fordi varmen og klima kan gi positiv helseeffekt positiv helseeffekt økt livskvalitet økt livskvalitet Nye samfunnstrender Nye løsninger

3 MÅLSETTING En tilrettelagt reise med mulighet for kommunale helse- og omsorgstjenester for personer som av helsemessige eller sosiale årsaker ikke kan benytte seg av ordinære reiser fra kommersielle aktører. 3

4 Konseptet i prøveperioden Opphold i tilrettelagte leiligheter på Reuma-Sol Opphold i tilrettelagte leiligheter på Reuma-Sol Tilbud om fysikalsk behandling Tilbud om fysikalsk behandling Brukerne betaler selv reise og opphold Brukerne betaler selv reise og opphold Kommunen betaler ev omsorgstjenester utover Reuma-Sols tilbud Kommunen betaler ev omsorgstjenester utover Reuma-Sols tilbud 4

5 Hva kostet det for brukerne? 4 ukerca 11 - 15 000 kr Prisen dekker fly, forsikring og opphold i tilrettelagt leilighet (eget soverom). Prisen dekker fly, forsikring og opphold i tilrettelagt leilighet (eget soverom). Reise (dør til dør) til / fra Gardermoen Reise (dør til dør) til / fra Gardermoen Behandlingstilbudet er gratis dersom brukerne har med godkjent rekvisisjon. Behandlingstilbudet er gratis dersom brukerne har med godkjent rekvisisjon. 5 For brukerne kostet tilbudet:

6 Kommunenes kostnader i prøveperioden: Kommunen har dekket: Kommunen har dekket: Omsorgstjenester utover Reuma-Sols tilbud, totalt ca 82 000,- (100 kr pr sykepleietime og 75 kr pr assistenttime) Omsorgstjenester utover Reuma-Sols tilbud, totalt ca 82 000,- (100 kr pr sykepleietime og 75 kr pr assistenttime) Reise til / fra Gardermoen (dør til dør), totalt kr 35 000,- Reise til / fra Gardermoen (dør til dør), totalt kr 35 000,- Total kostnad inkl transport: kr. 117.000,- Total kostnad inkl transport: kr. 117.000,- 6

7 Hvor mange har reist ? 75 deltagere 75 deltagere o63 brukere (42 kvinner, 21 menn) o12 ledsagere Opphold brukere: 196 uker (alle: 228 uker) Opphold brukere: 196 uker (alle: 228 uker) Gjennomsnittsalder brukere: 77 år Gjennomsnittsalder brukere: 77 år 63 % økning fra 1. til 2. prøveperiode 63 % økning fra 1. til 2. prøveperiode Kommunetilhørighet: Kommunetilhørighet: 42 % fra Tønsberg, 19 % fra Nøtterøy, 14 % fra Horten, 14 % fra Re, 11 % fra Stokke 7

8 Brukerenes opplevelser: Ny mulighet til noe de ikke lenger trodde var mulig ……… Ny mulighet til noe de ikke lenger trodde var mulig ……… 8 De aller fleste fornøyd med den kommunale innsatsen: praktisk tilrettelegging og forberedelser De fleste brukerene kan tenke seg et nytt opphold, 98% positive tilbakemedlinger Mange synes det er vanskelig å få informasjon om tilbudet. Liten generell kunnskap i kommunene om opplegget

9 Hvorfor har ikke enda flere deltatt ? Informasjon trenger tid for å nå ut Informasjon trenger tid for å nå ut Eldre personer bruker lang tid på å bestemme seg Eldre personer bruker lang tid på å bestemme seg Usikkerhet om tilbudets innhold Usikkerhet om tilbudets innhold Brukerne usikre på om klarer å gjennomføre en slik reise Brukerne usikre på om klarer å gjennomføre en slik reise Reiselivsbransjen hevder det tar inntil 5 år å innarbeide et opplegg som dette Reiselivsbransjen hevder det tar inntil 5 år å innarbeide et opplegg som dette Uheldige omstendigheter: Uheldige omstendigheter: –11 september –flyulykker –krig i Afghanistan / Irak 9

10 FoU-studier Høgskolen i Vestfold skal gjennomføre to FoU- studier med basis i ”Sola for alle” – prosjektet: Høgskolen i Vestfold skal gjennomføre to FoU- studier med basis i ”Sola for alle” – prosjektet: –Kommunal ressursinnsats og organisering av et slikt konsept –Brukernes vurderinger av egen helse og trivsel etter et slikt opphold Studiene skal være avsluttet innen 31.12.03 Studiene skal være avsluttet innen 31.12.03 10

11 Utvalgets anbefalinger Tilbudet bør fortsette, foreløpig frem til 01.05.2004. Tilbudet bør fortsette, foreløpig frem til 01.05.2004. Forutsetninger for videreføring: Forutsetninger for videreføring: –Brukerne betaler fortsatt selv for reise og opphold på Reuma-Sol –4 organiserte turer pr. år –Ny organisering – felles ”reisekoordinator” –Kommunen organiserer felles transport til / fra Gardermoen –Brukerne belastes for kostnader knyttet til reisekoordinator og transport til/fra Gardermoen 11

12 Reisekoordinator - oppgaver Informasjon til kommunenes ansatte i pleie- og omsorgssektoren Informasjon til kommunenes ansatte i pleie- og omsorgssektoren Bistå / informere på fellesmøter med brukere Bistå / informere på fellesmøter med brukere Bistå hjemmebesøk med enkelte brukere Bistå hjemmebesøk med enkelte brukere Utarbeide felles informasjonsmateriell Utarbeide felles informasjonsmateriell Organisere transport til / fra flyplass i Norge Organisere transport til / fra flyplass i Norge Kontakt med samarbeidspartnere Kontakt med samarbeidspartnere Bistand i forbindelse med ekstraordinær hjemreise pga sykdom ol Bistand i forbindelse med ekstraordinær hjemreise pga sykdom ol Antatt arbeidsomfang: ca 200 t pr år 12

13 Kommunalt ansvar: Oppfølging av egne brukere mot Reuma Sol ved endring av tjenestetilbud, kontakt med pårørende o.sv. Oppfølging av egne brukere mot Reuma Sol ved endring av tjenestetilbud, kontakt med pårørende o.sv. Informere og oppdatere kommunenes ansatte i pleie- og omsorgsektoren om tilbudet. Informere og oppdatere kommunenes ansatte i pleie- og omsorgsektoren om tilbudet. Distribusjon av informasjonsmateriell til brukerne. informasjon til brukere og ansatte Distribusjon av informasjonsmateriell til brukerne. informasjon til brukere og ansatte Bistår brukere med pakking, gjennomgang av sjekklister m.m. Bistår brukere med pakking, gjennomgang av sjekklister m.m. 13

14 Videre saksgang Rådmannsgruppen for 9-k: 06.05.03 Rådmannsgruppen for 9-k: 06.05.03 Styringsgruppen for 9-K: 15.05.03 Styringsgruppen for 9-K: 15.05.03 Saken skal videre behandles i det enkelte kommune mht: Saken skal videre behandles i det enkelte kommune mht:  Fortsatt deltakelse i prosjektet  Godkjenne endringer i konseptet for perioden fram til 01.05.04 14


Laste ned ppt "” Sola for alle ?” Sluttrapport pr 01.05.03 Kommunesamarbeidet i Vestfold ” Sola for alle ?” Sluttrapport pr 01.05.03 Kommunesamarbeidet i Vestfold (Tjøme,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google