Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSTEDEVÆRELSESINFORMASJON (PRESENCE AWARENESS) VENN ELLER FIENDE? Moscito 2 Presentasjon av sluttrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSTEDEVÆRELSESINFORMASJON (PRESENCE AWARENESS) VENN ELLER FIENDE? Moscito 2 Presentasjon av sluttrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSTEDEVÆRELSESINFORMASJON (PRESENCE AWARENESS) VENN ELLER FIENDE? Moscito 2 Presentasjon av sluttrapport

2 Å komme i gang Presentasjon av MOSCITO prosjektet Samarbeid, når man ikke sitter på samme arbeidssted. Vi har selv denne erfaringen Vi ønsker ikke å utvikle en løsning, men kartlegge hva som finnes, og hva folk synes om disse verktøyene.

3 Problemstilling Hva finnes av systemer Hvilke brukes Hvordan brukes de Fordeler og ulemper Har vi forslag til forbedringer

4 Hva forventer vi å finne? Situasjonen bestemmer hva vi foretrekker Hvilke systemer som MOSCITO bruker Holdninger, rolle i organisasjonen og teknisk kunnskap/interesse. Ulemper med disse systemene: Økonomi, sikkerhet og personvern At det er individuelt om man ønsker å la seg ”spore” eller ikke.

5 Kartleggingsmetoder Oppstartsmøte med Telenor Studier av begreper og artikler Hva finnes av teknologi? Erfaringer fra egne arbeidsplasser Spørreskjema

6 Begreper Sosial kapital - sosiale nettverk har verdi, på samme måte som økonomisk kapital eller kulturell kapital Tilstedeværelsesinformasjon  Presence (tilstedeværelse) er en tilstand/status, mens awareness (viten, forståelse, bevissthet) kan være noe som oppnås ved bruk.  Presence awareness rommer altså noe mer enn ren informasjon, kunnskap som kan omsettes i handling.  Presence information kan være: en indikasjon om tilgjengelighet, evne og vilje til en potensiell kommunikasjonspartner. Mobilitet  Evnen til å flytte seg, sosialt og fysisk  Ulike nivåer: ”micro-”, ”local-” og ”remote mobility”  ”location and context sensivity” jfr ”context awareness”-begrepet

7 Artikler Walking away from the desktop computer Wearable computing meets ubiquitous computing How to share the right knowledge with the right people at the right time Beware of geeks bearing 'presence'

8 Hva finnes av teknologi? Simple Instant messaging (IM) Facebook MSN Messenger MSN Live meeting Gtalk Twitter BuddyWall: http://www.youtube.com/watch?v=r5Yz_X4A9zQhttp://www.youtube.com/watch?v=r5Yz_X4A9zQ MIM: http://www.youtube.com/watch?v=2y4ONg3HU-khttp://www.youtube.com/watch?v=2y4ONg3HU-k

9 Erfaringer fra egne arbeidsplasser Ettersom vi er 3 stykker som jobber 100% har vi mange tanker om akkurat dette temaet selv. Vi har skrevet ned noen erfaringshistorier og bruksområder: Guro Elna Tone

10 Spørreskjema Et på norsk og et på engelsk Minutter framfor prosent Åpne spørsmål med flere svaralternativ Målet med spørreskjemaet:  Kartlegge kommunikasjonsmetoder  Hva som foretrekkes  Hvor tilgjengelige kollegaer er  Hvordan denne tilgjengeligheten oppleves

11 Resultater av funn Mobilteknologi er interessant E-post, telefon, sms er mest brukt for å holde kontakten med arbeidskollegaer generellt  Hvor e-post fungerer best Flertallet samarbeider med kollegaer andre steder  Kontakten holdes da hovedsaklig via e-post og telefon. Hvor disse fungerer best.  Mindre sms-bruk. Få kan oppdatere fraværssystemer mobilt Flertallet tror ikke oppdatering av status mobilt ville bedret kommunikasjon med kollegaer.

12 Ønsker du at dine kollegaer skal ha oversikt over hvor du er til en hver tid?

13 Kommentarer " Selvfølgelig må man kunne skjule noe privat informasjon, men alt jobbmessig bør kunne synes. " "I don’t’ think so, it at least sounds a bit intrusive. " " Lettere å planlegge møter og få avklart ting " " Hadde følt meg veldig overvåket " "Det er greit, men ikke noe spesielt ønske – men det må være enkelt å registrere/følge opp " "Hverdagen endrer seg fort, og det er mange ting å følge opp/huske. Man kan fort bli værende i slike "registrerings- oppgaver " som stjeler tid fra reelt arbeid. "

14 Drøfting Vi vil nå sammenfatte funnene våre opp mot problemstillingen. Denne er delt i 5 deler, og presentasjonen er derfor i delt inn på samme måte

15 1. Hva finnes av slike systemer ? Telefon, e-post, SMS,IM, AV – utstyr (Moodle), elektroniske kalendere o.a. Vi vil her vise Buddyspace = IM –verktøy brukt ved et universitet i England How To Share The Right Knowledge With The Right People At The Right Time

16 2. Hvilke brukes ? De aller fleste av våre respondenter benytter e-post og telefon. SMS er også hyppig brukt for å holde kontakten med ”nære” kolleger i løpet av arbeidsdagen, men ikke til de som er ”distanserte”. På Rikshospitalet benyttes gtalk av mange. E-post er det som benyttes mest av alle, noe som også kommer frem i erfaringshistoriene fra Skattedirektoratet og NAV, samt fra møtet med Telenor.

17 3. Hvordan brukes de ? Spørreundersøkelsen: Det kom det frem at e-post, telefon og SMS ble brukt for oppdatering av sin status. Unntaket var de som benytter gtalk. I artikkelen vi presenterte i kurset kom det frem at de helst ikke benyttet telefon, da de var redde for å forstyrre den andre. Dette kan ha med å gjøre type bedrift og at artikkelen var skrevet for 10 år siden. En interessant link er den de beskriver i en artikkel om jobb/fritid (Aftenposten): Mange blir kontaktet av sine kolleger på fritiden, og de aller fleste synes det er ok.

18 4. Hvilke fordeler og ulemper har disse ? Bruk av tilstedeværelsesinformasjon sees på som praktisk av de aller fleste. I tillegg er det tidsbesparende. Skille mellom arbeid/fritid, mange utfordringer

19 5. Har vi forslag til forbedringer? Her har det ikke blitt forslag til noe nytt, men vi har heller prøvd å forklare bruk eller fravær av bruk av tilstedeværelsesinformasjon. Begrepet ”presence awareness” hot for flere år siden -hvorfor har det ikke tatt av ? Ikke ønske om tilgjengelighet hele tiden Mange synes det holder med eksisterende systemer Automatisk oppdatering

20 Konklusjon Venn eller fiende? Vi heller mest mot at det er litt positivt (venn) men: Jobb greit – privat ikke OK Hvis et slikt system er innført i organisasjonen ok å bruke på jobb, men må slås av automatisk når vi forlater jobb.

21 Forts. Konklusjon http://harrypotter.warnerbros.com/diagonalley/walkthrough/home.html Vi vil avslutte med sitatet fra : http://www.news.com/Beware-of-geeks-bearing-presence/2100-1012_3-5173464.htmlhttp://www.news.com/Beware-of-geeks-bearing-presence/2100-1012_3-5173464.html : "It's harder to hide when everybody can see what you're doing. I think there's going to be a big resistance to that. Maybe I don't want everyone to see that I haven't touched my keyboard in 15 minutes." --Melanie Turek


Laste ned ppt "TILSTEDEVÆRELSESINFORMASJON (PRESENCE AWARENESS) VENN ELLER FIENDE? Moscito 2 Presentasjon av sluttrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google