Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kokkelering fra Drammensbiblioteket til Øvre Eiker bibliotek KOKEBOK FOR DEBATT I BIBLIOTEK «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kokkelering fra Drammensbiblioteket til Øvre Eiker bibliotek KOKEBOK FOR DEBATT I BIBLIOTEK «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kokkelering fra Drammensbiblioteket til Øvre Eiker bibliotek KOKEBOK FOR DEBATT I BIBLIOTEK «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER

2 INGEN ARENA ER FOR LITEN : DEBATT PÅ LIER VIDEREGÅENDE SKOLE «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Duell i biblioteket Skolebiblioteket på Lier vgs. inviterte til debatt om kontroversielle tema i spisefriminuttet ( 25 min.) Lærerne Espen og Åge er henholdsvis «mot» og «for» tema. Ellen var ordstyrer. Bibliotekaren var arrangør. Får 5 minutter hver til å fronte saken sin. Formen er tabloid! En debatt kan være så enkel som en duell eller en samtale mellom to mennesker

3 KOKEBOK FOR DEBATT I BIBLIOTEK : ERFARINGER FRA DRAMMEN 2011-2012 «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Skrevet av Dag Erlend Lohne Moen ved Buskerud fylkesbibliotek MÅLET: Å samle erfaringene fra to år med debattarrangement slik at andre kunne dra nytte av det når de skulle lage egne debatter.

4 2014 - 2015 : ETT ÅR SOM UAVHENGIG ARENA «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER I det første året har vi diskutert de viktige prinsipielle spørsmålene Hvem bestemmer – bib.sjefen, rådmannen, juristene, ytringsfriheten? Hva er redaktøransvaret? Hvor mye storm må en være forberedt på i utøvelsen av redaktøransvaret? Hvilke stemmer skal få komme til orde og på hvilke premisser? Aslak Sira Myhre: Det er ikke et mål at alle bibliotek i landet skal invitere inn en nazist Målet med å gjøre bibliotekene til en debattarena er å melde dem inn i kultursektoren og gjøre biblioteksjefen autonom på linje med en teatersjef.

5 KOKEBOK : PRAKTISKE OPPSKRIFTER «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Så, hvordan får vi til dette i praksis? Hvordan gjør vi et debattarrangement? Hvilken kompetanse og hvilke innvesteringer trenger vi? Og hvilke praktisk utfordringer kommer? F. eks. arbeidstid og nye og ekstra(?) arbeidsoppgaver?

6 1: FORBEREDELSER «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER HVORFOR SKAL BIBLIOTEKET ARRANGERE DEBATTER? Biblioteket skal bli enda viktigere i lokalsamfunnet! Sette biblioteket i sentrum for begivenhetene. Folk skal forvente en debatt når et tema er «hot» Vi har svært lav terskel – kanskje er vi til og med terskelløse Andre folkemøtearenaer som scener og puber kan ha terskler Folk oppfatter oss som en nøytral arena Tiltrekke oss nytt publikum Skaffe oss gode venner blant kommunens politikere, administrasjon og andre som påvirker budsjetter og prioriteringer

7 LOKALER «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Bibliotekets lokaler signaliserer tydelig biblioteket som arrangør Øvre Eiker: Svært små lokaler Den gml. festsalen i rådhuset eller den nye, fine kultursalen på ungdomsskolen? Hvis ikke er det viktig at biblioteket synliggjørseg på andre måter: Debattleder, i markedsføring, ønsker velkommen el.lig.

8 TEKNISK UTSTYR OG BEMANNING «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER LYD OG LYS Folk må høre hva som blir sagt! I Drammen leide vi inn lydmann. Veldig stort lokale, prestisje og uhyre viktig at lyden fungerte, bl.a. pga. strømming I Eiker har vi kjørt lyden selv: Lokalene er mindre og kanskje er vi litt mer vant med å måtte klare ting selv Lys er supert og gir veldig god effekt. Men man kan også klare seg uten SITTEPLASSER På rekke og rad eller rundt bord – det kommer an på hva du har plass til. Sett ikke ut alt på en gang, men fyll på etter hvert som lokalet fylles – så ser det aldri tomt ut.

9

10 PANELETS PLASSERING «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Bør sitte litt høyere enn de andre, på sceneelementer Barkrakker og høye bord

11 2: SAMARBEIDSPARTER LOKALAVISA Det geniale i Drammensdebatten var at begge parter hadde interesse i arrangementet og samarbeidet

12 SKRIFTLIG AVTALE (ELLER IKKE?) «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Tja …

13 3: ARBEIDSFORDELING «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Ikke undervurder tid og krefter som trengs til rigging og rydding Det er også et poeng at biblioteket/biblioteksjefen, som arrangør, også kan ha interesse av å snakke med paneldeltakere etter debatten, da er det kjedelig om man har satt seg selv i ryddeteamet

14 4: DE FØRSTE FORBEREDELSER «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Valg av tema Kommer debatten fordi et tema er hot (stuntbasert) eller skal man ha en debatt og leter etter et tema (planlagt) Valg av tema kan utfordre nøytraliteten «Strategisk samarbeid om betente tema» – erfaringen fra Drammen

15 Nyhetsoppslag i Drammens tidende 11.4.14, ti dager etter at jeg begynte i ny jobb

16 «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Aslak Sira Myhre: Du må ikke ta debatten om det spesielle tema fordi det «er så viktig» …. «Blir vi tryggere med mer overvåking?» Øvre Eiker bibliotek 19.3. 2015

17 4: DE FØRSTE FORBEREDELSER FORT. «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Finne tidspunkt Kunstdebatten hadde vi 17. juni … Invitere panelet Lokalt eller nasjonalt tema? Antall debattanter – hvor mange vil og hvor mange kan? Debattleder!

18 «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER NØYTRALITET : Panelet er med på å gjøre biblioteket til en nøytral arena. Flere stemmer skal komme til orde og ulike syn skal få bryne seg mot hverandre. Hvor viktig er dette når andre vil bruke våre lokaler til en debatt? HONORAR Alle spennende stemmer tar ikke høye honorar, og mange er gratis. Politikere, forskere/ansatte i UH-sektoren o.l. I blant er det verd å bruke penger på honorar for å sikre seg variasjonen i stemmer, eller en god debattleder Jeg har fulgt Forfattersentrums satser

19 5: PROMOTERING OG PROFILERING «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Drammensdebatten og Eikerdebatten sikrer redaksjonell omtale i DT i forkant Samarbeidet gir oss gratis annonseplass, som markedsfører debattkonseptets egennavn og arrangørenes logo – og trekker publikum Arrangement på Facebook Hvor mange Facebook egentlig trekker er usikkert – kommer mange fler enn de som «skal» vi via FB, både i Drammen og Eiker

20 «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER

21 «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Profilering under debatten: Bordbanner Profilering etter debatten: Nyhetsdekningen i avisa dagen etter Bilder fra debatten har blitt brukt i andre redaksjonelle saker seinere

22 5: PROMOTERING OG PROFILERING FORTS. «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Tigging – skal jeg gi eller ikke gi? Ikke en debatt for eller imot, men et forsøk på å lage en «offentlig samtale» uten den politiske diskusjonen Budsjett: kr. 8000,- Bruk av video i markedsføring og i selve debatten http://vimeo.com/77384949

23 6: DIGITALE TJENESTER UNDERVEIS «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Strømming Twitterfeed Bilder på Flickr

24 7: SJAUING OG 8: SERVERING «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Sjauing Arbeidsfordeling mellom samarbeidspartene og organisering av rigging og rydding er veldig viktig Enkel kjøreplan: Før, under og etter selve arrangementet Gull verd for en godt gjennomført debatt Servering Ikke undervurder verdien av en gratis bolle! Kaffe og boller gir noe ekstra. Koster nok litt, men gir også mye tilbake. Evt. salg? Litteraturhus?

25 9: KOSTNADER OG INNTEKTER «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Lavkostnad Drammensdebatten: Utgifter til servering og lydmann, rundt 12.000,- fordelt mellom fylkesbiblioteket (i prosjektperioden), avisa DT og evt. medarrangører Tiggerdebatten: Utgifter til video og ett honorar = 8000,- Eikerdebatten (2014): Utgifter til servering, ca. 2000,- pr. debatt, på bibliotekets regning Debattbudsjett i 2015 for Øvre Eiker: To Eikerdebatter i samarbeid med Nedre Eiker bibliotek: 2000,- En eller to egne debatter: 10.000,- Kan debattene generere inntekt? Så langt har vi ikke vurdert å ta billetter, selv om det er servering … Kanskje kan vi selge boller og kaffe, mer som kafédrift

26 NYE UTFORDRINGER: ANSATTES ARBEIDSTID «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER I dag har vi arbeidstid knyttet opp til åpningstidene og skrankevaktsystemet, og vi har inne- og utetid Arrangementene begynner kl. 19.00, når biblioteket stenger Hvem skal jobbe etter kl. 19.00? Hvor ofte – og er det inne- eller utetida som må erstattes? Hvordan skal det godtgjøres? Forskjøvet arbeidstid, overtid, ekstra kveldstillegg …

27 SUKSESSFAKTORENE «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Vi vil gjerne ha høyt antall besøkende - til besøksstatistikken Publikum skal være fornøyd og kjenne at dette var interessant Panelet skal være fornøyd og kjenne at de fikk komme til orde og fikk lyttet De ansatte skal være fornøyd med gjennomføringen og oppleve en arbeidsplass som er relevant og viktig – vi betyr noe for nærdemokratiet Hva blir vi målt på?

28 «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN, BIBLIOTEKSJEF I ØVRE EIKER Tusen takk for meg og lykke til!


Laste ned ppt "Kokkelering fra Drammensbiblioteket til Øvre Eiker bibliotek KOKEBOK FOR DEBATT I BIBLIOTEK «KJØR DEBATT!» FREDRIKSTAD 11.1.2015 BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google