Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søking til høgskoler og universitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søking til høgskoler og universitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søking til høgskoler og universitet

2 Søknadsfristen nærmer seg!!
15. april er ordinær søknadsfrist - til samordna opptak (norske offentlige høgskoler og universiteter) til forsvaret (utdanning) til de fleste private høgskoler, bl.a. BI Politihøgskolen 1.mars (20 årsgrense) Luftfartsfag UIT 1.mars (Må ha fullstendig vitnemål pr denne dato) Folkehøgskoler startet inntak 1. februar. Rullerende inntak, ingen søknadsfrist Andre? Sjekk nøye!! NB! Ingen påminnelse fra rådgiverne etter denne økta.

3 Utlandet? Sverige 15.april
Danmark: Søknad må være registrert mottatt seinest 15.mars kl Studier i Øst-Europa: De fleste studiene gjennom SONANS frist 1.mai. Opptaksprøver senere. USA, England, Australia ulike frister (Se SONOR) Andre: Sjekk

4 Å søke: http://www.samordnaopptak.no Gå til: Søking/opptak
Kun elektronisk søknad MinID

5 SØKNADEN 1. REGISTRERING: - Fyll inn personlige opplysninger
- Kryss av for at du vil ha svar tilsendt på e-post og sms. 2. BAKGRUNN: For dere: Videregående skole 3. STUDIEØNSKER - INNTIL 10 ØNSKER (MÅ HA ULIK KODE) - PRIORITERT REKKEFØLGE Vil du se poengkrav fra tidligere år? (2013 og 2014) 4. KVITTERING - KONTROLLER AT SØKNADEN ER RIKTIG! NY KVITTERING HVER GANG DU OMPRIORITERER. TA VARE PÅ DEN!!!

6 15.april er absolutt frist!
Du kan ikke legge til studier etter 15.april, men du kan slette. Du kan omprioritere rekkefølge helt fram til 1.juli.

7 E-Vitnemål og sms De fleste vitnemål blir nå lagt inn i Nasjonal vitnemålsbase. Når du logger deg inn, vil du finne om ditt vitnemål ligger der. (Ligger under fanen «bakgrunn» i nettsøknaden) For elever som går ut av vgs i år, vil det stå at de ikke har noe elektronisk vitnemål registrert. Vitnemålet blir lagt inn i databasen mellom 20. og 25 juni, avhengig av når fellessensur avholdes. Du kan også krysse av for å få frister tilsendt på SMS - det er mange viktige frister utover sommeren! - Det er ditt ansvar å følge opp disse fristene! Hvis det skulle være noe feil med søknaden din, så skal du få varsel om det fra SO

8 Følgeskjema Ca en uke etter søknadsfristens utløp, får alle søkere tilsendt et dokument; følgeskjema og ettersendingsslipp. Sendes elektronisk, og du må skrive ut selv. Finner følgeskjemaet under fanen «brev» i søknaden din. Returneres til adresse øverst på første side. Husk å signere. Du må krysse av for at du kommer til å ettersende vitnemål. Frist for innsending av følgeskjema: 10.mai!! Ettersendingsslippen skal sendes sammen med vitnemålet når du ettersender dette.

9 De viktige fristene: 15. april (For storparten av studiene)
1.juli: Siste mulighet for omprioritering av studieønsker 1.juli: Frist for ettersending av vitnemål. Hvis du har kun vitnemål fra vgs som grunnlag, trenger du ikke ettersende noe. Når du har gjort noe som kommer i tillegg til vitnemålet ditt og som skal ligge til grunn for søknaden din, skal du sende inn følgeskjema og kopi av dokumentasjon på dette Sendes til adressen som står på ettersendingsslippen som du får tilsendt med følgeskjemaet. 20.juli: Hovedopptak. Tilgjengelig på nettsøknaden din. Ved tilbud om studieplass faller alle lavere prioriterte studieønsker bort.

10 26. juli: Siste frist for å registrere svar
26.juli: Siste frist for å registrere svar. Ikke mulig å registrere svar etter denne dato. Manglende svar = tap av studieplass. PASS PÅ!!!! 29.juli: Suppleringsopptak. Får du nytt tilbud her, og du sier ja til det, mister du automatisk tidligere tildelt studieplass. Svarfrist ca 5 dager.

11 Kun én STUDIEplass til enhver tid!
Tenk deg derfor godt om før du svarer. Det er ikke anledning til å endre på svaret etter at du har svart. Om du ikke vil benytte ønsket, men vil vente på muligheten på høyere alternativ: NB!!! Ikke svar ”Nei takk”! Da mister du alle. Svar heller «ja» til plassen, og ja til å være med i konkurransen om ”opprykk”, hvis du ønsker det. Dette skjønner du når du leser det som står.

12 Eks 1.opptak (Konstruert eksempel)
Juss UIB 2 Juss UIO 3 Siv.ing NTNU 4 Sosionom HIST 5 Fysioterapi HIST 6 Sykepleie HIST Ja takk, men vil konkurrere oppover 7 Sykepleie HINT

13 Suppleringsopptak 1 Juss UIB 2 Juss Uio 3 Siv.ing NTNU 4.
Sosionom HIST Ja takk, men vil konkurrere oppover

14 Kanskje, men langt fra sikkert…
1 Juss UIB JA TAKK

15 Restetorget På Restetorget finner du studier som etter hovedopptaket 20. juli fremdeles har ledige plasser. Her kan du søke på nye studier, men bare på studier annonsert på restetorget. Inntil 10 ønsker kan registreres Alle som fyller de formelle opptakskravene til studiet, kan søke Restetorget, du trenger altså ikke å ha søkt tidligere gjennom Samordna opptak.

16 Kan jeg søke permisjon? Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a. og sendes til den høgskolen eller universitetet du kom inn på innen 3 uker etter at du fikk tilbudet.

17 Førstegangstjeneste? Har du spørsmål om når du kan komme inn – eller om du veldig gjerne vil inn? Henvend deg til: Vernepliktsverket Postmottak 2617 Lillehammer Besøksadresse: Storhamargata Hamar Telefon: E-post:

18 Studielån? Ingen vits i å søke før du har fått studieplass
Alle studenter i fulltidsutdanning får kr19570 kroner utbetalt 15. januar og 15.august. De andre månedene får du utbetalt kr 7338,75. Ingen utbetaling i juni og juli. Utdanningsstipend (etter bestått eksamen) kr 3914,-pr. mnd (Våren 2015) Lån og stipend et helt år: 97850,- Betingelser for å få omgjort lån til stipend: Lånesøknad behandles ikke før du har kommet inn. Les mer på

19 Lykke til!


Laste ned ppt "Søking til høgskoler og universitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google