Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.lillehammer.kommune.no LEKE,LÆRE,LE – sammen gjør vi det! Visjon Røyslimoen skole 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.lillehammer.kommune.no LEKE,LÆRE,LE – sammen gjør vi det! Visjon Røyslimoen skole 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.lillehammer.kommune.no LEKE,LÆRE,LE – sammen gjør vi det! Visjon Røyslimoen skole 2013

2 www.lillehammer.kommune.no LEKE,LÆRE,LE – sammen gjør vi det Lek er fantasi, utforsking og samhandling.  Lek gir et naturlig grunnlag for fysisk, sosial og intellektuell utvikling.  Leken gir opplevelse av mestring og erfaring i å ta ansvar for seg selv og andre.  Lek gir glede, fellesskapsfølelse og trygghet

3 www.lillehammer.kommune.no LEKE,LÆRE,LE – sammen gjør vi det Læring er det å lære og det å «lære å lære». Røyslimoen skole skal  skape en kultur for læring der alle elevene er likeverdige  utvikle et læringsmiljø der vi jobber sammen og individuelt for å utvikle kunnskap, grunnleggende ferdigheter, holdninger og sosial kompetanse  stimulere elevenes nysgjerrighet og motivasjon for å lære.

4 www.lillehammer.kommune.no LEKE,LÆRE,LE – sammen gjør vi det Å le  sammen skaper trivsel og motivasjon, gir trygge relasjoner og er viktig for et godt læringsmiljø.  med skaper samhørighet og fellesskap

5 www.lillehammer.kommune.no OM SKOLEN Røyslimoen skole  Fakta:  Barneskole i Lillehammer kommune med 342 elever, 1.-7.trinn  30 lærere + 15 andre tilsatte  Flott beliggenhet øverst i Lillehammer kommune. ”høyt over land og by” http://www.lillehammer.kommune.no/hjem.282018.n o.html

6 www.lillehammer.kommune.no Læring i bevegelse  Pilotskole- fysisk aktivitet med fokus på kroppsøvingsundervisningen.

7 www.lillehammer.kommune.no Læring i bevegelse  Stort flott uteområde Discgolfbane Kunstgressbane Taujungel Skogsområder Skileikanlegg/akebane Lekehus Utendørs bordtennis ( samarbeid FAU og RoterudI.L.

8 www.lillehammer.kommune.no Røyslimoen Discgolfpark

9 www.lillehammer.kommune.no Læring i bevegelse  Aktivitetshula Bordtennis Boksing Sykkelrulle Balansebrett Nintendo WII Pilatesballer

10 www.lillehammer.kommune.no Læring i bevegelse  Taujungel 220 m skipstau 40 kubikk heltreflis

11 www.lillehammer.kommune.no Læring og bevegelse  Midtøkt med fysak for 5.-7.trinn  Lekesjefer 6.og 7. trinn  Aktivitetskiosk, Småutstyr til låns, organisert av elever.  Fellesutstyr for skolene, o-bag, skileikutstyr…  Kompetanseflyt i regionen

12 www.lillehammer.kommune.no Læring i bevegelse  Organisering av skoledagen med midttime.  Organisering av skoledagen.xls Organisering av skoledagen.xls

13 www.lillehammer.kommune.no SFO DAGSRYTMEN PÅ SFODAGSRYTMEN PÅ SFO Før skoletid 07.15:SFO åpner (skoleåret 2013-2014) 07.15 – 08.30:Medbrakt frokost kan spises på kjøkkenet. Ellers tegning og spill, ev kan barna være ute Alle går ut kl. 0815 08.30:Skolen starter

14 www.lillehammer.kommune.no SFO forts Etter skoletid: 13.45: (mandag-torsdag)  Innkryssing: Klargjøre for barna om de skal på SFO 13.15: (fredag)  Innkryssing, klargjøre for barna om de skal på SFO 14.00Opprop og matstund 14.30Diverse aktiviteter tilbys, frilek ute / inne 16.00Opptelling, rydding 16.30SFO stenger

15 www.lillehammer.kommune.no SAMARBEID HJEM - SKOLE GENERELT  Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet jfr. Oppl.l. § 1-1 og 13-3d.  Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling (Oppl.l.§20-1).  Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom opplæringsåret (Oppl.l.§20- 3) FORELDREMØTER  Skolene i Lillehammer skal minst en gang pr semester holde et foreldremøte der foreldrene informeres om skolen, innholdet i opplæringa, foreldrenes rett til medvirkning, innholdet i og betydningen av Opplæringslovens § 9a-3, rutiner og annet som er relevant for foreldrene.  (Se Oppl.l.§20-3)

16 www.lillehammer.kommune.no SAMARBEID HJEM - SKOLE FORELDREMØTER  Skolene i Lillehammer skal minst en gang pr semester holde et foreldremøte der foreldrene informeres om skolen, innholdet i opplæringa, foreldrenes rett til medvirkning, innholdet i og betydningen av Opplæringslovens § 9a-3, rutiner og annet som er relevant for foreldrene. (Se Oppl.l.§20-3) Hensikt med foreldremøter:  Skape et trygt møtested for ALLE foreldre der foreldrene blir kjent med hverandre og med skolen.  Skape en arena der foreldre og skole kan utveksle og drøfte erfaringer og kunnskap.

17 www.lillehammer.kommune.no SAMARBEID HJEM – SKOLE: Utviklingssamtale UTVIKLINGSSAMTALER / HALVÅRSVURDERING Alle elever har fra 1.klasse rett til (Jfr. Forskrift til Oppl.l. Kap 3):  Dialog med kontaktlæreren om sin sosiale utvikling.  Halvårsvurdering uten karakter der faglærer beskriver elevens kompetanse i fagene og gir veiledning om hvordan de kan øke kompetansen sin.  Halvårsvurdering uten karakter i orden og i oppførsel.  Halvårsvurdering kan sees i sammenheng med utviklingssamtalen som gjennomføres 2 ganger pr år  I Lillehammer kommune SKAL elevene delta f.o.m. våren i 1.kl  Både foreldre og lærere kan i tillegg til utviklingssamtalene be om samtaler uten eleven tilstede.

18 www.lillehammer.kommune.no LINKER: Søknad om skolefri – permisjon  http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/1650236.1850.uqcdpwvxct/Skolefri %2C+s%C3%B8knadsskjema.pdf http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/1650236.1850.uqcdpwvxct/Skolefri %2C+s%C3%B8knadsskjema.pdf Skoleruta 2014-15  http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/2421962.1850.wtvqdybpwv/Skoleru ta+2014-2015.pdf http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/2421962.1850.wtvqdybpwv/Skoleru ta+2014-2015.pdf


Laste ned ppt "Www.lillehammer.kommune.no LEKE,LÆRE,LE – sammen gjør vi det! Visjon Røyslimoen skole 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google