Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Noen ideer om undervisning i sjangrer Forklaring Eksperiment Rapport Utredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Noen ideer om undervisning i sjangrer Forklaring Eksperiment Rapport Utredning."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Noen ideer om undervisning i sjangrer Forklaring Eksperiment Rapport Utredning

2 2 Forklaring Dette er mange naturfaglærere gode på å vektlegge Svar på prøver, men også muntlig fremføring av forklaringer er viktig Kunne lese forklaringer i media, blader og bøker, ikke bare lærebok Hvordan utvikle kompetansen? Lese forklaringer, lage forklaringer Lage aktuelle eller stimulerende kontekster rundt oppgavene (Virkelighetsnære oppgaver?)

3 3 Forklaring Hjemmeforsøk? Leserbrev Lese en bok, populærvitenskapelig artikkel, så fremføre (forklare) innholdet muntlig? Lage naturfagleksikon på skolens vevsider? ?

4 4

5 5 Fiksjonsskriving: Dagbok Galileis dagbok 20. april 1583 Jeg satt en dag i Pisa domkirke og må med skam bekjenne at min oppmerksomhet ble avledet fra Guds hellige ord, da jeg med en nesten kildrende opplevelse av gru iaktok to lysekroner over hodet mitt. De hadde ganske ulik størrelse, men deres oppheng var like lange. De svingte i takt! Jeg følte at jorden åpnet seg under mine føtter da det gikk opp for meg hva dette måtte bety.... (skriv videre i Galileis dagbok) Oversatt fra Dolin, J., & Ingerslev, G. (1994).

6 6 Fiksjonsskriving: Leserbrev Besvare nedenstående leserbrev Kjære leserbrevkasse Min kjæreste og jeg ble fryktelig uvenner i går. Det endte med at han gikk fra meg i sinne. Vi kom til å krangle om noe så åndsvakt som hva som ville falle fortest ned på plassen utenfor vinduet mitt - en vase jeg hadde stående der eller en bolle som lå i vinduskarmen. Min kjæreste var helt sikker på at vasen vill falle fortest, for den er tyngst. Men jeg er ganske sikker på at alle ting faller like fort. Kan ikke du hjelpe oss med å bli gode venner igjen, - og oppklare dette for oss? Vennlig hilsen Berit Oversatt fra Dolin, J., & Ingerslev, G. (1994).

7 7 Eksperiment Jf verb i kompetansemålene: Eksperiment som 6. basisferdighet for naturfag? Åpne forsøk Kunne planlegge og gjennomføre Observere systematisk Skrive logg/journal (samt rapport) Tolke data Konkludere

8 8 En dag i dyrehagen Oppgave ”Skriv ned oppførselen til dyrene du observerer minst hvert minutt i løpet av en halv time." ”Direktøren for dyrehagen trenger en skriftlig detaljert rapport om oppførsel du observerte når du studerte dyrene. Husk å bruke notatene dine slik at rapporten blir nøyaktig." Ref: Keys, C. W. (1997).

9 9 En dag i dyrehagen Funn En tredjedel inkluderte meningsfulle slutninger basert på data. [...] den voksne gikk ofte bort til gjerde og 'sniffet'. Vi tror den luktet etter mat. Den også rullet ørene bakover og stakk fram nakken. Vi tror den altid var på vakt klar til å beskytte familien mot farer. To tredjedeler holdt seg til å berette om observasjoner og fakta.

10 10 Eksperiment som åpent forsøk - Skriving i denne sjangeren kan bli brukt effektivt ved to typer naturfaglige undersøkelser: Hvor elevene utvikler hele eller deler av undersøkelsesmetoden Hvor elevene samler inn data som på en autentisk måte skiller seg fra andres (Se ZOO eksempelet)

11 11 Åpent forsøk - nysjerrigpermetoden  Generelt “forskningsspørsmål”:  “Kvifor går vi i ring i tåke eller på isbre?" 1. Informasjon 3. Planlegging 4. Gjennomføring 5. Rapportskriving 4. Diskusjoner Klassediskusjon om metoder Naturvitenskap som prosess Krever tid!

12 12 Rapport (journal?) Aktualitet: Forskningsartikler på Internett, kortversjoner i media Lære gjennom egne åpne forsøk? Rapportere utgangspunkt, metode, hva skjedde, tolkning, konklusjon og diskusjon av konsekvenser? Kunne lese rapporter i IMRaD sjangeren?

13 13 Utredning Aktualitet for yrkesliv og demokrati: Konsekvensutredninger før større beslutninger i industri og i det offentlige Sette elevene til å skaffe, presentere og vurdere både for- og motargumenter i en sak Rotenonbehandling av vassdrag Forvaltning av Ulv i Norge … Drøfte, vurdere, greie ut om?

14 14 Avsluttende kommentarer: Økt tidsklemme?

15 15 Grunnleggende ferdigheter - som ”tillegg”? Byggestensmodell (kognitivt perspektiv) 1. Introdusere 2. Forstå 3. Anvende til å arbeide med sjangre som inkluderer grunnleggende ferdigheter Praktiseringsmodell (situert læringsperspektiv) 1. Introdusere 2. Lære gjennom å arbeide med sjangre

16 16 Skrive for å lære vs. lære å skrive En kunstig motsetning? Ref Erik Knain I vitenskapsfagene Uformelle diskusjoner under arbeid med artikler Underveisutkast for felles diskusjon Skrive for å lære å skrive? Sjangrer læres gjennom bruk: lese, muntlig skriving!

17 17 Lære å lære Utvikling av elevenes læringsstrategier må også bli en integrert del av opplæringen i grunnleggende ferdigheter og fag. Læringsstrategier defineres som evne til å organisere og regulere egen læring, kunne anvende tid effektivt, kunne løse problemer, planlegge, gjennomføre, evaluere, reflektere og er verve ny kunnskap og viten, og kunne tilpasse og anvende dette i nye situasjoner i utdanning, arbeid og fritid. [s36] En 7. grunnleggende ferdighet? Livslang læring gj. tilgang til sjangrer?

18 18 2. Oppsummering Fra hovedvekt på å forstå Til å delta i kommunikasjon gjennom bruk av fagets sjangrer ’Bruk’ betyr delta gjennom å lese, samtale, skrive Og her også bruke redskaper fra matematikk Samt IKT gjennom Kritisk vurdering Nye digitale sangre IKT som artefakt

19 19 Takk for oppmerksomheten! Støtteark på http://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/ http://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/

20 20 Referanser Keys, C. W. (1997). Revitalizing instruction in scientific genres: Gonnecting knowledge production with writing to learn science. Science Education, 83, 115-130. Side 119 og 124 hhv. Kain, Erik (2005). Definering og valg av kompetanser – DeSeCo. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr.1 Dolin, J., & Ingerslev, G. (1994). Procesorientert skriving i dansk og fysik. I A. C. Paulsen (Ed.), Naturfagenes Pædagogik mellom udviklingsarbejder og teoridannelse. Fredriksberg: Samfundslitteratur.


Laste ned ppt "1 Noen ideer om undervisning i sjangrer Forklaring Eksperiment Rapport Utredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google