Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Boligmarkedet 2015 Statssekretær Paal Bjørnestad Oslo, 19.03.2015

2 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Det går godt i norsk økonomi Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. 2000=100 Arbeidsledighet I prosent av arbeidsstyrken 2 Kilder: Macrobond

3 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Gjeld og boligpriser er kommet opp på et høyt nivå Kilder: Federal Reserve Bank of Dallas, Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet Husholdningenes gjeld og renteutgifter. Prosent av disponibel inntekt. Reelle boligpriser i utvalgte land. Indeks 1. kvartal 1995=100

4 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Regjeringen vil vurdere tiltak både på tilbuds- og etterspørselssiden

5 Finansdepartementet Ekstrakostnader for 65 kvm leilighet som følge av økte reguleringskrav (TEK97-TEK10) Kilde: Selvaag

6 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Bankenes utlånsvirksomhet Boliglån utgjør om lag halvparten av bankenes utlån Bankene gjør en god jobb når de vurderer lånesøknader Vi vurderer hvert kvartal bufferkravene Vi har sendt på høring Finanstilsynets utkast til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

7 Finansdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Skatt på bolig Egen bolig (primærbolig) skal fortsatt skattlegges lavt Skattemessig forskjellsbehandling redusert gjennom – Redusert formuesskattesats – Økt verdsetting av næringseiendom og sekundærbolig


Laste ned ppt "Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google