Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til en kort presentasjon av Glommen Skogs satsing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til en kort presentasjon av Glommen Skogs satsing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til en kort presentasjon av Glommen Skogs satsing
2.600 medlemmer/eiere, 6 skogeierområder 1.5 mill.m3 Hedmark, Elverum Sterke på næringspolitikk og råderettspørsmål Kraftig vekst på plantevolum og ungskogpleie Skogeier i fokus

2 ENDRINGENE Industriene blir færre og større
Uendret antall omsetnings-ledd (selgere) aktører Omsetningsaktørenes markedsandeler i endring Politiske fokus Endringene utfordrer dagens strukturers evne til å skape lønnsomhet for skogeier Samfunnet rundt oss i endring Skogeiers fokus på skog som næring Skogeiersamvirket i endring

3 Hvorfor vil GS vokse? Tømmerpolitiske ambisjoner, best mot kunde Større volum pr. fast kostnad Riktig prising i forhold til markedet (marginer) -> Være et fullverdig alternativ for skogeiere

4 Nøkkeltall fra årsberetningene i GS, Havass, AT og VS for 2013
* Sagstokken i GS er mindre enn i andre sammenliknbare omsetningsledd pga 25-30% tynninger ** Inkl. andelseiertillegg på 20 kr/m3 Nøkkeltall fra årsberetningene i GS, Havass, AT og VS for 2013 Total gj.snitt pris ST G og F* Diff snitt - diff. ST Fra Glommen** Fra Havass Fra AT Skog Fra Viken Østfold/Ak Fra Viken Vestfold Hele Viken SB Skog og Nortømmer ikke tall-landsdekker

5 Aktørene i virkesmarkedet
markedsandel Figur: Markedsandeler Buskerud, Vestfold, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold

6 GS visjoner, ambisjoner og bredde
GS skal fortsette å VOKSE på tømmer og tjenester Pr i dag rundt Oslofjorden har/er vi: 6-7 innkjøpere Samarbeid med flere entreprenører Tømmer og skogstjenester Prosjektleder VI SKAL KRYPE FØR VI GÅR SATSINGEN SKAL GI EN MERVERDI FOR HELE GLOMMEN SKOG I 2011 etablerte vi forretningsområde Rådgivning. Dette handler om rådgivning innenfor skjæringspunktet mellom arealbruk, eiendomsrett, økonomi og jus. Glommen har allerede drevet innenfor frivillig vern og grunneierbistand til vindkraft-prosjekter, men nå tar vi det videre til grunneierbistand innenfor klausulering og ekspropriasjon. Glommen er fra før spesialister innenfor skogbruk og skogeiendommer. Gjennom Rådgivning tar vi med oss dette og tilbyr kompetansetjenester innenfor verdsetting, kjøp/salg, odelstakster, konsesjon og andre prosesser der skog- og utmarkseiendommer skal omsettes eller verdsettes. Gjennom samarbeidende advokater og andre spesialister tilbyr vi i sum markedets beste kompetanse på dette til svært konkurransedyktige priser. Arbeidet med rådgivning medvirker også til å opparbeide en bredere og mer ”hands-on” plattform for virksomhet innenfor næringspolitikk. Gjennom 2012 ser vi også klart at vi er i ferd med å etablere synergier mellom skogavdelingen og rådgivningen ved å kunne tilby eierne og deres familier et samlet tilbud på skogtjenester, tømmeromsetning og kompetansetjenester.

7 GS strategier på tømmer og tjenester
Totalleverandør på tømmer og tjenester Norsk arbeidskraft om ønskelig, lokale aktører Entreprenørtjenester fra Tveitan og Bang og Tor J. Benterud Skogeiere skal få tømmerpris etter samme prinsipp - noen geografiske forskjeller - noen volumforskjeller - lokale avtaler førende («pris ved logistikkmålepunkt) -> Gitt like forutsetninger vil skogeier i et område ikke forskjellsbehandles I 2011 etablerte vi forretningsområde Rådgivning. Dette handler om rådgivning innenfor skjæringspunktet mellom arealbruk, eiendomsrett, økonomi og jus. Glommen har allerede drevet innenfor frivillig vern og grunneierbistand til vindkraft-prosjekter, men nå tar vi det videre til grunneierbistand innenfor klausulering og ekspropriasjon. Glommen er fra før spesialister innenfor skogbruk og skogeiendommer. Gjennom Rådgivning tar vi med oss dette og tilbyr kompetansetjenester innenfor verdsetting, kjøp/salg, odelstakster, konsesjon og andre prosesser der skog- og utmarkseiendommer skal omsettes eller verdsettes. Gjennom samarbeidende advokater og andre spesialister tilbyr vi i sum markedets beste kompetanse på dette til svært konkurransedyktige priser. Arbeidet med rådgivning medvirker også til å opparbeide en bredere og mer ”hands-on” plattform for virksomhet innenfor næringspolitikk. Gjennom 2012 ser vi også klart at vi er i ferd med å etablere synergier mellom skogavdelingen og rådgivningen ved å kunne tilby eierne og deres familier et samlet tilbud på skogtjenester, tømmeromsetning og kompetansetjenester.

8 NÆR.POLITIKK OG RÅDGIVNING
Samferdsel; 60 tonn – 24 meter Vern Vegprosjekt Rådg.: Økende oppdragsmengde - hovedvolumet innenfor områdene: Generasjonsskifte og skatt Kjøp og salg Deling av eiendommer Vern            ”første time gratis” I 2011 etablerte vi forretningsområde Rådgivning. Dette handler om rådgivning innenfor skjæringspunktet mellom arealbruk, eiendomsrett, økonomi og jus. Glommen har allerede drevet innenfor frivillig vern og grunneierbistand til vindkraft-prosjekter, men nå tar vi det videre til grunneierbistand innenfor klausulering og ekspropriasjon. Glommen er fra før spesialister innenfor skogbruk og skogeiendommer. Gjennom Rådgivning tar vi med oss dette og tilbyr kompetansetjenester innenfor verdsetting, kjøp/salg, odelstakster, konsesjon og andre prosesser der skog- og utmarkseiendommer skal omsettes eller verdsettes. Gjennom samarbeidende advokater og andre spesialister tilbyr vi i sum markedets beste kompetanse på dette til svært konkurransedyktige priser. Arbeidet med rådgivning medvirker også til å opparbeide en bredere og mer ”hands-on” plattform for virksomhet innenfor næringspolitikk. Gjennom 2012 ser vi også klart at vi er i ferd med å etablere synergier mellom skogavdelingen og rådgivningen ved å kunne tilby eierne og deres familier et samlet tilbud på skogtjenester, tømmeromsetning og kompetansetjenester.

9 RESULTATREGNSKAP Morselskap 2013 2012 700,3 694,7 20,6 19,2 21,4 20,2
700,3 694,7 20,6 19,2 21,4 20,2 -0,8 -1,0 3,0 7,0 2,2 5,9 -1,8 -1,7 0,4 4,2 Konsern 817,6 799,3 20,8 19,9 21,4 20,2 - 0,6 -0,3 -23,7 -2,8 -24,3 -3,1 -1,8 -1,7 -26,0 -4,9 Mill. kr Omsetning Driftsresultat I Andelseierutbytte Driftsresultat II Finansresultat Resultat før skatt Skatt Årsresultat

10 BALANSE Morselskapet mill. kr 2013 2012 Eiendeler
Varige driftsmidler 23,4 24 Finansielle anleggsmidler Varer og fordringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld og forpliktelser 4 4 Kortsiktig gjeld og kreditter Sum gjeld og egenkapital

11 Sak 5 Behandle styrets forslag til endring av vedtektenes § 1 Firma
Andelseiermøtet anbefaler sine representanter å stemme for vedtektsendring i tråd med styrets forslag. Enstemmig vedtatt 30.april 2014


Laste ned ppt "Velkommen til en kort presentasjon av Glommen Skogs satsing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google