Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til en kort presentasjon av Glommen Skogs satsing - 2.600 medlemmer/eiere, 6 skogeierområder - 1.5 mill.m3 - Hedmark, Elverum - Sterke på næringspolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til en kort presentasjon av Glommen Skogs satsing - 2.600 medlemmer/eiere, 6 skogeierområder - 1.5 mill.m3 - Hedmark, Elverum - Sterke på næringspolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til en kort presentasjon av Glommen Skogs satsing - 2.600 medlemmer/eiere, 6 skogeierområder - 1.5 mill.m3 - Hedmark, Elverum - Sterke på næringspolitikk og råderettspørsmål - Kraftig vekst på plantevolum og ungskogpleie - Skogeier i fokus

2 Endringene utfordrer dagens strukturers evne til å skape lønnsomhet for skogeier Samfunnet rundt oss i endring Skogeiers fokus på skog som næring ENDRINGENE Industriene blir færre og større Uendret antall omsetnings- ledd (selgere) aktører Omsetningsaktørenes markedsandeler i endring Politiske fokus Skogeiersamvirket i endring

3 Hvorfor vil GS vokse? -Tømmerpolitiske ambisjoner, best mot kunde -Større volum pr. fast kostnad -Riktig prising i forhold til markedet (marginer) -> Være et fullverdig alternativ for skogeiere

4 * Sagstokken i GS er mindre enn i andre sammenliknbare omsetningsledd pga 25-30% tynninger ** Inkl. andelseiertillegg på 20 kr/m3 Nøkkeltall fra årsberetningene i GS, Havass, AT og VS for 2013 Total gj.snitt prisST G og F* Diff snitt - diff. ST Fra Glommen**3494470 Fra Havass300400- 49-47 Fra AT Skog291- 58 Fra Viken Østfold/Ak.300356- 49- 91 Fra Viken Vestfold276349- 73- 98 Hele Viken293366-56- 81 SB Skog og Nortømmer ikke tall-landsdekker

5 AKTØRENE I VIRKESMARKEDET markedsandel Figur: Markedsandeler Buskerud, Vestfold, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold

6 GS visjoner, ambisjoner og bredde GS skal fortsette å VOKSE på tømmer og tjenester Pr i dag rundt Oslofjorden har/er vi: 6-7 innkjøpere Samarbeid med flere entreprenører Tømmer og skogstjenester Prosjektleder VI SKAL KRYPE FØR VI GÅR SATSINGEN SKAL GI EN MERVERDI FOR HELE GLOMMEN SKOG

7 GS strategier på tømmer og tjenester Totalleverandør på tømmer og tjenester Norsk arbeidskraft om ønskelig, lokale aktører Entreprenørtjenester fra Tveitan og Bang og Tor J. Benterud Skogeiere skal få tømmerpris etter samme prinsipp - noen geografiske forskjeller - noen volumforskjeller - lokale avtaler førende («pris ved logistikkmålepunkt) -> Gitt like forutsetninger vil skogeier i et område ikke forskjellsbehandles

8 NÆR.POLITIKK OG RÅDGIVNING Samferdsel; 60 tonn – 24 meter Vern Vegprosjekt Rådg.: Økende oppdragsmengde - hovedvolumet innenfor områdene: Generasjonsskifte og skatt Kjøp og salg Deling av eiendommer Vern ”første time gratis”

9 Mill. kr Omsetning Driftsresultat I Andelseierutbytte Driftsresultat II Finansresultat Resultat før skatt Skatt Årsresultat RESULTATREGNSKAP Konsern 20132012 817,6799,3 20,819,9 21,420,2 - 0,6-0,3 -23,7-2,8 -24,3-3,1 -1,8-1,7 -26,0-4,9 Morselskap 20132012 700,3694,7 20,619,2 21,420,2 -0,8-1,0 3,07,0 2,25,9 -1,8-1,7 0,44,2

10 BALANSE Morselskapetmill. kr 20132012 Eiendeler Varige driftsmidler23,424 Finansielle anleggsmidler384390 Varer og fordringer11996 Markedsbaserte aksjer3331 Bankinnskudd1028 Sum eiendeler576574 Egenkapital og gjeld Egenkapital509509 Langsiktig gjeld og forpliktelser44 Kortsiktig gjeld og kreditter6362 Sum gjeld og egenkapital576574

11 Sak 5Behandle styrets forslag til endring av vedtektenes § 1 Firma Andelseiermøtet anbefaler sine representanter å stemme for vedtektsendring i tråd med styrets forslag. Enstemmig vedtatt 30.april 2014


Laste ned ppt "Velkommen til en kort presentasjon av Glommen Skogs satsing - 2.600 medlemmer/eiere, 6 skogeierområder - 1.5 mill.m3 - Hedmark, Elverum - Sterke på næringspolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google