Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjon av et strukturert førstelektorløp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjon av et strukturert førstelektorløp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjon av et strukturert førstelektorløp
”Utviklingsprosjekt som sjanger” Innlegg om dokumentasjon i førstelektorgruppa LUI – Vibeke Bjarnø, Avd. for lærerutdanning og internasjonale studier, IKT-seksjonen

2 Hva gjør vi som kan være med som dokumentasjon?
Deltar på studiepoengsgivende moduler med dokumentasjonskrav? Leder og er faglig ansvarlig for utviklingsprosjekter? Hvordan akn det dokumenteres? Har vi samla inn noe datamateriale? Diagnostiosert, reflektert, planlagt neste trinn i utviklingsarbeidet – skrevet ned? Logg? Har vi noe underveis- og/eller sluttdokumentasjon på vårt utviklingsarbeide? Er arbeidet presentert i noen sammenhenger? Fagdager, personalseminarer, nasjonale/internasjonale konferanser?

3 Dokumentasjon av forskningsbasert utviklingsarbeid
Systematisk dokumentasjon av eget arbeid kun en fordel! Mangfold i dokumentasjonsformer – kun fantasien setter grenser! Status utad: førstelektorprogram versus doktorgrad Viktig for status på førstelektorprogrammet å dokumentere

4 Dokumentasjon – et eksempel: Egen foreløpig digital portefølje
studentevalueringer, integrering av prosjektresultater i andre studier, relevant utvalgsarbeid, høringer, artikler/papere, rapporter, refleksjonsnotat, nettbasert undervisnningsmateriale, ekstern evaluering, fag- og studieplaner etc.

5 Dokumentasjon – et eksempel NOKUT
Undervisning og vurdering ( s ): "...er arbeidskrav i IKT integrert i obligatoriske fag.... Det satses også på IKT og på å utvikle en flerfagsdidaktikk med IKT.... Den digitale plattformen Classfronter nevnes av noen studenter som et eksempel på en arena der man av noen fagansatte har fått god veiledning... Bruk av IKT forekommer på et detaljert beskrivelsesnivå i planene for ulike fag....”

6 Dokumentasjon – et eksempel: Fag- og studieplaner – matematikk
Mål: “kunne gjøre kritisk bruk av teknologiske hjelpemidler i et faglig og didaktisk perspektiv” “anvende teknologiske hjelpemidler, som f. eks. lommeregner og regneark utforskende, både ved egen og elevers læring” Innhold – studentene skal: “gjøre bruk av formeleditor og tegneverktøy i matematikkfaget” “bruke regneark som støtte med blant annet statistiske undersøkelser og grafiske framstillinger” “å velge ut og vurdere elektroniske læremidler som støtte for ulike elevers matematikkopplæring”

7 Organiserings- og arbeidsmåter:
“IKT i matematikkfaget I alle temaene vil det være aktuelt å benytte IKT som praktisk hjelpemiddel. Når studentene er ferdige med kurset, skal de være i stand til å kunne bruke regneark og vurdere pedagogiske program for bruk i grunnskolen. Studentene skal også delta aktivt i nettbasert veiledning av medstudenter samt nettbaserte diskusjoner. Deler av denne deltakelsen vil være obligatorisk (se ”Arbeidskrav og samlemappe” over).” Vurdering Eksamen: “Individuell, skriftlig hjemmeeksamen (4-5 dager) i matematikkfaglig emne - 5 studiepoeng. Hjemmeeksamen inneholder også en IKT-komponent. Det gis karakter bestått/ikke bestått.”

8 “Innlevering av bacheloroppgave. Oppgaven bygger på arbeider fra 1
“Innlevering av bacheloroppgave. Oppgaven bygger på arbeider fra 1. og 2. studieår i norsk, pedagogikk, matematikk og KRL. Bacheloroppgaven inneholder også en IKT-komponent. Bestått oppgave gir ett studiepoeng i hvert av de fire fagene. Vurdering: Bestått/ikke bestått.” Pensum: “IT-seksjonen (2006/2007) : Elektronisk kompendium. For A05- studenter: For A06-studenter: De andre fag- og studieplanene finnes på (også egen IKT og læring plan):

9 Dokumentasjon – et eksempel: Elektronisk kompendium
Nettbasert undervisningsmateriale med øvinger Bruk av multimedia: Tekst, videoanimasjoner, bilder, hyperlenker etc.

10 Dokumentasjon Рet eksempel: Matrise РӁrshjul

11 Eksempler på annen mer ordinær dokumentasjon av et av utviklingsprosjektene i Vibekes portefølje
Bjarnø, Vibeke. Arbeid med digital kompetanse i lærerutdanninga og i skolen: Kunnskapsløftet - nye utfordringer [Vitenskapelig foredrag]. Fagdag for øvingslærere 2005 Bjarnø, Vibeke. IKT i den nye allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Skolemagasinet - Fagavis for læremidler og skoleutvikling 2005(1) Bjarnø, Vibeke. Information and Communication Technologhy for post-modern teachers [Vitenskapelig foredrag]. Professional Learning in a Changing Society; Publisert i: nettstedet for konferansen Bjarnø, Vibeke. Information- and communication technology in teacher education - Adapted learning carried out by blended learning. I: New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College Oslo, Norway: Oslo University College ISBN s Bjarnø, Vibeke. Information and communication technology in teacher education: Subject integration through transition and boundary crossing [Vitenskapelig foredrag]. Seminar connected to teacher exchange, Erasmus; Bjarnø, Vibeke. Utviklingsarbeid og formidling [Vitenskapelig foredrag]. Fagdag, Avdeling for lærerutdanning;


Laste ned ppt "Dokumentasjon av et strukturert førstelektorløp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google