Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i Petroleumsnæringen en egen satsing I Olje og gass programmet Norges Forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i Petroleumsnæringen en egen satsing I Olje og gass programmet Norges Forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i Petroleumsnæringen en egen satsing I Olje og gass programmet Norges Forskningsråd

2 Norges forskningsråd Administrasjon Direktør Per Wøien Kommunikasjon Direktør Paal Alme Divisjon for vitenskap Divisjonsdirektør Roy Gabrielsen Divisjon for innovasjon Divisjonsdirektør Knut B. Haanæs Divisjon for store satsinger Divisjonsdirektør Karin Refsnes Administrerende direktør Christian Hambro Stab: Internasjonal direktør Kari Kveseth, Assisterende direktør Svein Erik Høst

3 Statlig finansiering av petroleumsforskning 2003 Departementer: Olje- og energidep., Næring- og handelsdep., Mijøverndep., Utdanning og forskningsdep., Arbeids og administrasjonsdep. Forskningsrådet Grunn- forskning og strategisk FoU Basisfinans. Petroforsk SIP/SUP SFF 76 MNOK Samfunns- vitenskapelig FoU Petropol 5 MNOK Brukerstyrt kvalifisering og demon- strering av tekn. DEMO2000 29 MNOK Miljø PROOF 8 MNOK Brukerstyrt FoU OG 38 MNOK HMS 15 MNOK Renseteknologi for gasskraftverk 20 MNOK

4 Visjoner for olje- og gassnæringen i Norge Petroleumsklyngen - den største verdiskaper i Norge Internasjonal konkurransedyktig olje- og gassnæring lokalisert i Norge med l Bærekraftig og lønnsomt mangfold l HMS i verdensklasse l Kjerneverdi l Høyteknologiske løsninger og produkter l Integrert og offensiv FoU-satsing Kjennetegn Produksjon l Den langsiktige utviklingsbanen (250 mill Sm 3 o.e pr. år) Utvinningsgrad l 50% olje, 75% gass Miljø l 0 skadelige utslipp til sjø (2005) Mål 2010 - norsk sokkel Mål 2010 - utenfor Norge Utenlandsomsetning: 80 mrd./år (Salg fra Norge og omsetning i utenlandske datterselskaper ledet fra Norge) Utvikle ressursene på norsk sokkel effektivt og bærekraftig

5 Visjon for HMS forskningen spesielt Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HMS-kulturen på alle nivåer i industrien. Et positivt syn på HMS som bidragsyter til en bærekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet En helhetlig tilnærming til HMS og tidsmessig integrering av HMS-hensynet i beslutningsprosesser

6 Strategi for forskning på HMS i petroleumsnæringen Satsingen er forankret i St.meld.nr. 7 Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. AAD planlegger å bevilge 15 MNOK årlig gjennom NFR øremerket FoU i en 5 års periode, fra 2002. Totalt 75 MNOK. Vekst sikres gjennom brukermedvirkning i prosjektene. Tema for forskning ble utarbeidet i 2002 av en arbeidsgruppe med deltagere fra akademia, Nopef, OFS, OD, OLF/TBL, AAD og NFR De første prosjektene ble igangsatt i august 2002 Satsingen er en integrert del av Olje og gass programmet

7 HMS kompetansegruppe Sammensetning, arbeidsform og grensesnitt Ann Christin Gjerdseth,TBL (FMC) Bente Aleksandersen, OLF (Statoil) Ketil Karlsen, Nopef Roy Erling Furre, OFS Reidar Lindeberg, OD Siri Helle Friedemann, NFR Kompetansegruppen møtes 4-5 ganger årlig. 2 av møtene utvides til å omfatte prosjektlederne for de 4 kompetansprosjektene. Kompetansegruppen er opprettet i forlengelse av den gruppen som arbeidet frem strategi og innhold i satsingen. Gruppen er rådgivende i forhold til programkoordinator og programstyret og bidrar også direkte mot kompetanseprosjektene ved deltagelse i referansegrupper og på prosjektsamlinger.

8 Nasjonal målsetting om å være foregangsnæring HMS - Stortingsmeldingen HMSKULTURHMSKULTUR A R B. M I L J Ø / H E L S E BESLUTNIGVEKTØYBESLUTNIGVEKTØY ORGANISASJONORGANISASJON HMS-visjon Olje og Gass - programmet koordinerer det helhetlige forskningsarbeidet

9 Kompetansestyrte prosjekter med bruker medvirkning Kultur, Teknologi og organisasjonendringer, Beslutningstøtte og Fysisk arbeidsmiljø / helse Doktorgradsstipend - aktiv involvering BIP Brukerstyrte Innovasjons- Prosjekter FoU-midler K - Kompetanse prosjekter Resultat f.eks. Industri midler Industri midler Industri midler Artikler seminarer Lærebøkerog nytt innhold på skoler Nye standarder Håndbøker Sammenheng Kompetanseprosjekter og Bedriftprosjekter Nye organisatoriske løsninger Felles HMS Visjon

10 Budsjett: HMS satsingen samlet 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2002 2003 2004 2005 2006 BIP Privat Adm/Info BIP/NFR KMB

11 Samhandling med Sikkerhetsforum Gjennom: HMS kompetansegruppen som også har 2 medlemmer i Sikkerhetsforum. Prosjektpresentasjoner på møter i Sikkerhetsforum. Olje og gass programmets årlige seminar. www.HMSforsk.no


Laste ned ppt "HMS i Petroleumsnæringen en egen satsing I Olje og gass programmet Norges Forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google