Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktpersoner: Heidi Landfald Hasselvold Tlf: 906 52 832 Mail: Eivind Leksås Tlf: 913 54 955 Mail:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktpersoner: Heidi Landfald Hasselvold Tlf: 906 52 832 Mail: Eivind Leksås Tlf: 913 54 955 Mail:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktpersoner: Heidi Landfald Hasselvold Tlf: 906 52 832 Mail: heidi.hasselvold@nlr.noheidi.hasselvold@nlr.no Eivind Leksås Tlf: 913 54 955 Mail: eivind.leksas@nlr.noeivind.leksas@nlr.no Trond Petter Ristad Tlf: 470 19 340 Mail: trond.petter.ristad@nlr.notrond.petter.ristad@nlr.no NLR Gjødslingsplan Hvorfor gjødselplanlegging: Riktig bruk av gjødsel, tilpasset vekstenes behov er viktig for å sikre gode avlinger med høy kvalitet. Sørge for optimal bruk av riktig type innkjøpt gjødsel og husdyrgjødsel på din gård. Innkjøpt gjødsel er en kostbar innsatsfaktor. Gjødslingsplanen sikrer at bruken av gjødsla på gården skal bidra økonomisk positivt til dyrkinga og produksjonen Gjødslingsplanen er en del av bondens obligatoriske Miljøplan, og skal utarbeides årlig. Manglende gjødslingsplan kan resultere i trekk av produksjonstilskudd og KSL-tillegg. Vi utarbeider gjødslingsplan for deg, eller sammen med deg. Abonner på NLR Gjødslingsplan Fra og med høsten 2014 etablerer vi abonnements- ordning på gjødslingsplanlegginga. Gi oss beskjed, så tar vi kontakt årlig til den tida du ønsker å få utarbeidet plan. Pris Vi tar 550 kr pr/ time for gjødslingsplan. Bestiller du før 1. feb garanterer vi ferdig utarbeidet gjødslingsplan innen 3 uker. Nye medlemmer tilbys gratis gjødslingsplan første medlemsår NLR Namdal - tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no

2 Kontaktpersoner: Heidi Landfald Hasselvold Tlf: 906 52 832 Mail: heidi.hasselvold@nlr.noheidi.hasselvold@nlr.no Eivind Leksås Tlf: 91354955 Mail: eivind.leksas@nlr.noeivind.leksas@nlr.no Trond Petter Ristad Tlf: 47019340 Mail: trond.petter.ristad@nlr.notrond.petter.ristad@nlr.no NLR Jordprøvetaking Hvorfor Jordprøvetaking: Jordprøver tas ut for å kartlegge jordas næringsinnhold og kalkbehov, og er et viktig grunnlag i gjødslingsplanlegginga for å bidra til økonomisk og miljømessig riktig gjødsling Det er krav om at alle skal ha jordprøver og at prøvene ikke skal være mer en 5-8 år gamle. Pris 700 kr i oppmøte, 35 kr/ prøve. Nye medlemmer tilbys gratis uttak av jordprøver første medlemsår I tillegg vil kostnad fra analyselaboratoritet tilkomme Vi har utstyr for å ta jordprøver som medlemmene kan låne. Lokal, praktisk og god rådgiving! NLR Namdal tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no

3 Kontaktpersoner: Trond Petter Ristad Tlf: 470 19 340 Mail: trond.petter.ristad@nlr.notrond.petter.ristad@nlr.no Margrethe Volden Tlf: 90827976 Mail: margrethe.volden@nlr.nomargrethe.volden@nlr.no NLR Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til alle gårdbrukere uavhengig av medlemskap. En av våre rådgivere innen økologisk landbruk kommer på gårdsbesøk og vurderer mulighetene for omlegging til økologisk drift med utgangspunkt i gårdens ressurser og gårdbrukernes mål. Det utarbeides en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler. Tilbudet er gratis og uforpliktende. NLR Namdal - tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no

4 Kontaktpersoner: Trond Petter Ristad Tlf: 470 19 340 Mail: trond.petter.ristad@nlr.notrond.petter.ristad@nlr.no Margrethe Volden Tlf: 90827976 Mail: margrethe.volden@nlr.nomargrethe.volden@nlr.no NLR Økoplan Alle som melder seg inn i Debio- ordningen må utarbeide en Økoplan. Planen skal vise hvordan gården skal drives økologisk med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte. Norsk Landbruksrådgiving Namdal tilbyr rådgiving til alle som skal utarbeide Økoplan Lokal, praktisk og god rådgiving! NLR Namdal - tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no

5 Kontaktpersoner: Trond Petter Ristad Tlf: 470 19 340 Mail: trond.petter.ristad@nlr.notrond.petter.ristad@nlr.no Margrethe Volden Tlf: 90827976 Mail: margrethe.volden@nlr.nomargrethe.volden@nlr.no NLR Økologisk Rådgivingsavtale Dette er et tilbud om individuell oppfølging på gården. Avtalen kan gjelde omleggingsrådgiving, planlegging av nye økologiske produksjoner, forbedringer av eksisterende produksjon, økonomi, næringsbalanse, nybygg, omsetning, foredling osv. Vår rådgiver vil sammen med gårdbrukerne sette opp en arbeidsavtale. Flere fagpersoner kan knyttes til arbeidet i rådgivingsavtalen for å finne gode løsninger for hvert enkel gårdsbruk. Lokal, praktisk og god rådgiving! NLR Namdal - tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no

6 Kontaktpersoner: Borgny Grande Tlf: 959 47 094 Mail: borgny.grande@nlr.noborgny.grande@nlr.no Per Helge Haugdal Tlf: 916 43 074 Mail: per.helge.haugdal@nlr.noper.helge.haugdal@nlr.no NLR Bedre Bunnlinje Dette er Bedre Bunnlinje: Bedre Bunnlinje er et planleggings- og målstyringsverktøy. Hva er deres mål med gården? Hva er viktigst nå? Hva kan vente? Hvordan vil vi leve vårt liv? Med fokus på inntekt og kostnader er målet å gi dere bedre økonomisk resultat, bedre bunnlinje. Hvorfor Bedre Bunnlinje: Regnskapsundersøkelser viser store forskjeller i resultat på forholdsvis like bruk. Driver dere optimalt? Slik jobber vi: -Kartlegger ressursene på gården -Diskuterer og utfordrer dere på mål og strategier for fremtiden -Gjennomgår utenforliggende faktorer -Utarbeider handlingsplaner – hva er viktigst nå? -Oppfølging av handlingsplanene Tidsramme: To møter a 2 timer, jobbing mellom møtene og oppfølging i 1 år Pris: 6000 kr for hele opplegget. (medlemspris) NLR Namdal - tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no

7 Kontaktpersoner: Borgny Grande Tlf: 959 47 094 Mail: borgny.grande@nlr.noborgny.grande@nlr.no Per Helge Haugdal Tlf: 916 43 074 Mail: per.helge.haugdal@nlr.noper.helge.haugdal@nlr.no NLR Bedre Bunnlinje Dette er Bedre Bunnlinje: Bedre Bunnlinje er et planleggings- og målstyringsverktøy. Hva er deres mål med gården? Hva er viktigst nå? Hva kan vente? Hvordan vil vi leve vårt liv? Med fokus på inntekt og kostnader er målet å gi dere bedre økonomisk resultat, bedre bunnlinje. Hvorfor Bedre Bunnlinje: Regnskapsundersøkelser viser store forskjeller i resultat på forholdsvis like bruk. Driver dere optimalt? NLR Namdal - tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no Slik jobber vi: -Kartlegger ressursene på gården -Diskuterer og utfordrer dere på mål og strategier for fremtiden -Gjennomgår utenforliggende faktorer -Utarbeider handlingsplaner – hva er viktigst nå? -Oppfølging av handlingsplanene Tidsramme: To møter a 2 timer, jobbing mellom møtene og oppfølging i 1 år Pris: 6000 kr for hele opplegget. (medlemspris)

8 Rådgiver: Per Helge Haugdal Tlf: 916 43 074 Mail: per.helge.haugdal@nlr.no NLR Eierskifte Eierskifte på et gårdsbruk er en begivenhet som kjøper og selger i de fleste tilfeller opplever bare to ganger, en gang som kjøper og en gang som selger. Eierskiftet kan være en krevende prosess. Det er mange spørsmål som både kjøper og selger kan ha omkring dette: Hva er verdien av eiendommen? Hva er riktig kjøpesum dersom det er salg innenfor familien? Blir det skatt eller arveavgift etter gårdsalget? Hvordan skal flere generasjoner leve og bo på gården? NLR Namdal - tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no Slik jobber vi: Møte med kjøpere og selgere for å få fram alle spørsmål og tanker som partene har omkring eierskiftet Taksering av landbrukseiendommen Utarbeide forslag til kjøpekontrakt og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre eierskiftet Utarbeide nødvendig dokumentasjon til skattemyndighetene Pris: Faktureres etter medgått tid.

9 Rådgiver: Per Helge Haugdal Tlf: 916 43 074 Mail: per.helge.haugdal@nlr.no NLR Eierskifte Eierskifte på et gårdsbruk er en begivenhet som kjøper og selger i de fleste tilfeller opplever bare to ganger, en gang som kjøper og en gang som selger. Eierskiftet kan være en krevende prosess. Det er mange spørsmål som både kjøper og selger kan ha omkring dette: Hva er verdien av eiendommen? Hva er riktig kjøpesum dersom det er salg innenfor familien? Blir det skatt eller arveavgift etter gårdsalget? Hvordan skal flere generasjoner leve og bo på gården? Slik jobber vi: Møte med kjøpere og selgere for å få fram alle spørsmål og tanker som partene har omkring eierskiftet Avklare forventningene som partene har til å bo og leve på gården Taksering av landbrukseiendommen Utarbeide forslag til kjøpekontrakt og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre eierskiftet Utarbeide nødvendig dokumentasjon til skattemyndighetene Pris: Faktureres etter medgått tid. NLR Namdal - tlf: 977 04 500 mail: namdal@nlr.nonamdal@nlr.no http://namdal.nlr.no


Laste ned ppt "Kontaktpersoner: Heidi Landfald Hasselvold Tlf: 906 52 832 Mail: Eivind Leksås Tlf: 913 54 955 Mail:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google