Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heidi Landfald Hasselvold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heidi Landfald Hasselvold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Heidi Landfald Hasselvold
NLR Gjødslingsplan Kontaktpersoner: Heidi Landfald Hasselvold Tlf: Mail: Eivind Leksås Tlf: Mail: Trond Petter Ristad Tlf: Mail: Hvorfor gjødselplanlegging: Riktig bruk av gjødsel, tilpasset vekstenes behov er viktig for å sikre gode avlinger med høy kvalitet. Sørge for optimal bruk av riktig type innkjøpt gjødsel og husdyrgjødsel på din gård. Innkjøpt gjødsel er en kostbar innsatsfaktor. Gjødslingsplanen sikrer at bruken av gjødsla på gården skal bidra økonomisk positivt til dyrkinga og produksjonen Gjødslingsplanen er en del av bondens obligatoriske Miljøplan, og skal utarbeides årlig. Manglende gjødslingsplan kan resultere i trekk av produksjonstilskudd og KSL-tillegg. Vi utarbeider gjødslingsplan for deg, eller sammen med deg. Abonner på NLR Gjødslingsplan Fra og med høsten 2014 etablerer vi abonnements-ordning på gjødslingsplanlegginga. Gi oss beskjed, så tar vi kontakt årlig til den tida du ønsker å få utarbeidet plan. Pris Vi tar 550 kr pr/ time for gjødslingsplan. Bestiller du før 1. feb garanterer vi ferdig utarbeidet gjødslingsplan innen 3 uker. Nye medlemmer tilbys gratis gjødslingsplan første medlemsår NLR Namdal - tlf: mail:

2 Heidi Landfald Hasselvold
Lokal, praktisk og god rådgiving! NLR Jordprøvetaking Kontaktpersoner: Heidi Landfald Hasselvold Tlf: Mail: Eivind Leksås Tlf: Mail: Trond Petter Ristad Tlf: Mail: Hvorfor Jordprøvetaking: Jordprøver tas ut for å kartlegge jordas næringsinnhold og kalkbehov, og er et viktig grunnlag i gjødslingsplanlegginga for å bidra til økonomisk og miljømessig riktig gjødsling Det er krav om at alle skal ha jordprøver og at prøvene ikke skal være mer en 5-8 år gamle. Pris 700 kr i oppmøte, 35 kr/ prøve. Nye medlemmer tilbys gratis uttak av jordprøver første medlemsår I tillegg vil kostnad fra analyselaboratoritet tilkomme Vi har utstyr for å ta jordprøver som medlemmene kan låne. NLR Namdal tlf: mail:

3 NLR Økologisk Førsteråd
Kontaktpersoner: Trond Petter Ristad Tlf: Mail: Margrethe Volden Tlf: Mail: Dette er et tilbud til alle gårdbrukere uavhengig av medlemskap. En av våre rådgivere innen økologisk landbruk kommer på gårdsbesøk og vurderer mulighetene for omlegging til økologisk drift med utgangspunkt i gårdens ressurser og gårdbrukernes mål. Det utarbeides en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler. Tilbudet er gratis og uforpliktende. NLR Namdal - tlf: mail:

4 NLR Økoplan Lokal, praktisk og god rådgiving! Kontaktpersoner:
Trond Petter Ristad Tlf: Mail: Margrethe Volden Tlf: Mail: Alle som melder seg inn i Debio-ordningen må utarbeide en Økoplan. Planen skal vise hvordan gården skal drives økologisk med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte. Norsk Landbruksrådgiving Namdal tilbyr rådgiving til alle som skal utarbeide Økoplan NLR Namdal - tlf: mail:

5 NLR Økologisk Rådgivingsavtale
Lokal, praktisk og god rådgiving! NLR Økologisk Rådgivingsavtale Kontaktpersoner: Trond Petter Ristad Tlf: Mail: Margrethe Volden Tlf: Mail: Dette er et tilbud om individuell oppfølging på gården. Avtalen kan gjelde omleggingsrådgiving, planlegging av nye økologiske produksjoner, forbedringer av eksisterende produksjon, økonomi, næringsbalanse, nybygg, omsetning, foredling osv. Vår rådgiver vil sammen med gårdbrukerne sette opp en arbeidsavtale. Flere fagpersoner kan knyttes til arbeidet i rådgivingsavtalen for å finne gode løsninger for hvert enkel gårdsbruk. NLR Namdal - tlf: mail:

6 NLR Bedre Bunnlinje Kontaktpersoner:
Borgny Grande Tlf: Mail: Per Helge Haugdal Tlf: Mail: Dette er Bedre Bunnlinje: Slik jobber vi: Bedre Bunnlinje er et planleggings- og målstyringsverktøy. Hva er deres mål med gården? Hva er viktigst nå? Hva kan vente? Hvordan vil vi leve vårt liv? Kartlegger ressursene på gården Diskuterer og utfordrer dere på mål og strategier for fremtiden Gjennomgår utenforliggende faktorer Med fokus på inntekt og kostnader er målet å gi dere bedre økonomisk resultat, bedre bunnlinje. Utarbeider handlingsplaner – hva er viktigst nå? Oppfølging av handlingsplanene Hvorfor Bedre Bunnlinje: Tidsramme: To møter a 2 timer, jobbing mellom møtene og oppfølging i 1 år Regnskapsundersøkelser viser store forskjeller i resultat på forholdsvis like bruk. Driver dere optimalt? Pris: 6000 kr for hele opplegget. (medlemspris) NLR Namdal - tlf: mail:

7 NLR Bedre Bunnlinje Kontaktpersoner:
Borgny Grande Tlf: Mail: Per Helge Haugdal Tlf: Mail: Dette er Bedre Bunnlinje: Bedre Bunnlinje er et planleggings- og målstyringsverktøy. Hva er deres mål med gården? Hva er viktigst nå? Hva kan vente? Hvordan vil vi leve vårt liv? Med fokus på inntekt og kostnader er målet å gi dere bedre økonomisk resultat, bedre bunnlinje. Hvorfor Bedre Bunnlinje: Regnskapsundersøkelser viser store forskjeller i resultat på forholdsvis like bruk. Driver dere optimalt? Slik jobber vi: Kartlegger ressursene på gården Diskuterer og utfordrer dere på mål og strategier for fremtiden Gjennomgår utenforliggende faktorer Utarbeider handlingsplaner – hva er viktigst nå? Oppfølging av handlingsplanene Tidsramme: To møter a 2 timer, jobbing mellom møtene og oppfølging i 1 år Pris: 6000 kr for hele opplegget. (medlemspris) NLR Namdal - tlf: mail:

8 NLR Eierskifte Rådgiver:
Per Helge Haugdal Tlf: Mail: Eierskifte på et gårdsbruk er en begivenhet som kjøper og selger i de fleste tilfeller opplever bare to ganger, en gang som kjøper og en gang som selger. Eierskiftet kan være en krevende prosess. Det er mange spørsmål som både kjøper og selger kan ha omkring dette: Hva er verdien av eiendommen? Hva er riktig kjøpesum dersom det er salg innenfor familien? Blir det skatt eller arveavgift etter gårdsalget? Hvordan skal flere generasjoner leve og bo på gården? Slik jobber vi: Møte med kjøpere og selgere for å få fram alle spørsmål og tanker som partene har omkring eierskiftet Taksering av landbrukseiendommen Utarbeide forslag til kjøpekontrakt og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre eierskiftet Utarbeide nødvendig dokumentasjon til skattemyndighetene Pris: Faktureres etter medgått tid. NLR Namdal - tlf: mail:

9 NLR Eierskifte Rådgiver:
Per Helge Haugdal Tlf: Mail: Eierskifte på et gårdsbruk er en begivenhet som kjøper og selger i de fleste tilfeller opplever bare to ganger, en gang som kjøper og en gang som selger. Eierskiftet kan være en krevende prosess. Det er mange spørsmål som både kjøper og selger kan ha omkring dette: Hva er verdien av eiendommen? Hva er riktig kjøpesum dersom det er salg innenfor familien? Blir det skatt eller arveavgift etter gårdsalget? Hvordan skal flere generasjoner leve og bo på gården? Slik jobber vi: Møte med kjøpere og selgere for å få fram alle spørsmål og tanker som partene har omkring eierskiftet Avklare forventningene som partene har til å bo og leve på gården Taksering av landbrukseiendommen Utarbeide forslag til kjøpekontrakt og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre eierskiftet Utarbeide nødvendig dokumentasjon til skattemyndighetene Pris: Faktureres etter medgått tid. NLR Namdal - tlf: mail:


Laste ned ppt "Heidi Landfald Hasselvold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google