Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KID Raskere tilbake Lovisenberg DPS arrangerer kurs i depresjonsmestring OVERSIKT OVER KID-KURS VÅREN 2015 Oppstart kurs 1:Tirsdag 6. januar kl. 17.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KID Raskere tilbake Lovisenberg DPS arrangerer kurs i depresjonsmestring OVERSIKT OVER KID-KURS VÅREN 2015 Oppstart kurs 1:Tirsdag 6. januar kl. 17.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 KID Raskere tilbake Lovisenberg DPS arrangerer kurs i depresjonsmestring OVERSIKT OVER KID-KURS VÅREN 2015 Oppstart kurs 1:Tirsdag 6. januar kl. 17.00 - 19.00 Kursledere: Pspesialistsykolog Marianne Øhlckers og psykologspesialist Camilla Heidahl Oppstart kurs 2:Tirsdag 14. april kl. 17.00 - 19.00 Kursledere: Psykolog Marianne Øhlckers og psykologspesialist Camilla Heidahl Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema. Informasjon om dette sendes i brev. Praktiske opplysninger om kurset: Kursene går over 8 uker. Det er ca. 8-10 deltakere på hvert kurs. Kursboken, ”Å mestre depresjon”, anvendes aktivt i hele kursperioden. Adresse: Lovisenberg DPS, Spångbergveien 25 B Henvendelse ekspedisjonen 2. etg. Tlf: 24 07 44 00 man-ons kl. 08.00–20.30, tor-fre kl 08.00-15.30 Pris: Kr 320 pr. kursdag inntil frikort er oppnådd (kr 2105). Betaling skjer med bankkort i vår ekspedisjon, eller via giro. Obligatorisk arbeidsbok, kr 400, betales med giro som gis ut første kursdag. (Prisen på KID-kurs varierer i ulike kommuner).

2 INFORMASJON TIL KURSDELTAKEREN HVEM ER KURSET FOR? Kurs i mestring av depresjon (KID), er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert (lett til moderat) på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne. Symptomene kan være; fravær av glede, tilbaketrekking følelse av å være verdiløs, lite initiativ konsentrasjonsvansker, tristhet søvnproblemer, uro grubling, irritabilitet HVA GÅR KURSET UT PÅ? Dette er et kurs som er bygd på kognitiv atferdsteori. Det er en anerkjent metode som er egnet til formålet. Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønster og handlingsmønstrer som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon. Det er ikke nødvendig å eksponere egne problemer i gruppen, men kursdeltakerne må arbeide med disse hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som læres på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset! Kursboken, ”Å mestre depresjon”, benyttes aktivt i hjemmearbeidet. MÅLET MED KURSET Redusere graden av nedstemthet/depresjon Redusere varigheten av depresjon Redusere de negative følgene av depresjon Forebygge nye episoder med depresjon INFORMASJON TIL HENVISENDE LEGE ELLER BEHANDLER Målgruppen for Kurs i mestring av depresjon (KID) er personer med milde/moderate depresjoner. Kurset passer ikke ved selvmordsfare eller psykoselidelser. Kurset kan anvendes alene eller i tillegg til medikamentell behandling og/eller samtalebehandling. For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet. Kurslederen må derfor ha en individuell forsamtale med kursdeltakerne før kursstart. Det understrekes imidlertid at selv om kurset arrangeres av spesialisthelsetjenesten, vil kursdeltakerne ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisk senter. Ved behov må det henvises på ordinær måte for dette. Kurset arrangeres av Raskere tilbake poliklinikken ved Lovisenberg DPS. Personer som er i målgruppen for Raskere tilbake (dvs. har et arbeidsforhold og sykepengerettigheter) vil derfor bli prioritert. METODE KID bygger på kognitiv sosial læringsteori og er et psykoedukativt (læringsorientert) tiltak. Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å endre egne uhensiktsmessige tanker og handlings- mønstre. Kurset ledes av godkjent kursleder med helsefaglig bakgrunn på minimum høgskolenivå. KID har effekt ved depresjoner. KID er utarbeidet, prøvet ut og evaluert i flere forskningsprosjekter av prof. dr. med. Odd Steffen Dalgard, (faglig ansvarlig), psykiatrisk sykepleier Anne Nærva og psykolog Trygve A. Børve. HENVISNING Kursdeltakerne henvises til kurset fra fastlege eller behandler i annen helsetjeneste. Merk henvisingen med Raskere tilbake, og skriv at det gjelder Kurs i mestring av depresjon (KID). Henvisning sendes til: Lovisenberg DPS, 0440 Oslo. NB! Vennligst oppgi et aktuelt telefonnummer til deltakeren (gjerne mobil).


Laste ned ppt "KID Raskere tilbake Lovisenberg DPS arrangerer kurs i depresjonsmestring OVERSIKT OVER KID-KURS VÅREN 2015 Oppstart kurs 1:Tirsdag 6. januar kl. 17.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google