Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyrer, urinveier. Prostata Kjertel (normalt 20g) som tømmer sitt sekret i urinrøret under ejakulasjonen. Sekretet inneholder modningsstoffer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyrer, urinveier. Prostata Kjertel (normalt 20g) som tømmer sitt sekret i urinrøret under ejakulasjonen. Sekretet inneholder modningsstoffer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyrer, urinveier

2

3

4

5 Prostata Kjertel (normalt 20g) som tømmer sitt sekret i urinrøret under ejakulasjonen. Sekretet inneholder modningsstoffer og næringsstoffer til spermiene som gjør dem i befruktningsdyktige.

6 Nyrene funksjoner Fjerne avfallsstoffer og tilførte fremmedstoffer fra blodet Stabilisere ekstracellulærvæskens osmotiske trykk og volum Regulere konsentrasjonen av de fleste ionene i ekstracellulærvæsken Bidra til å opprettholde syre-base-balansen Glukoneogenese Danne erythropoietin Omdanne inaktivt vitamin D til aktiv form Danne enzymet renin

7 Nyrens anatomi Cortex = bark Medulla = marg Nyrepapiller Nyrebekken (renal pelvis)

8

9 Nyrens blodforsyning Vekt tilsvarende 0,5% av kroppsvekten Mottar 20-25% av hjertets minuttvolum

10 Urinveiene Urinveiene består av: To nyrebekken To urinledere (ureteres) – 25 cm Urinblære Glatt muskulatur – m. detrusor Urinrør (uretra) Indre og ytre lukkemuskel Overgangsepitel og to muskellag Blærens vegg, snitt

11 Nefronet – den urinproduserende enhet 1 million nefroner i nyren Består av Kapillær- nøste = glomerulus Rørsystem = tubulus- systemet

12

13 Glomerulus med Bowmans kapsel

14 Glomerulus

15 Nefronet: glomerulus og tubulussystemet

16 Urinen Det filtreres ca. 180 liter hvert døgn Vanligvis tilbakeføres 178,5 liter, dvs. at det produseres 1,5 liter urin Maksimal urinmengde – 22 liter, minimum 0,5 liter. Antidiuretisk hormon (ADH) (produseres i hypofysens baklapp) øker reabsorpsjonen av vann i distale tubuli og samlerørene => konsentrerer urinen. Reabsorpsjonen av vann kan bare foregå inntil tubulusvæsken er i osmotisk likevekt med vevsvæsken i nyremargen. Faktorer som påvirker urinvolumet: omfanget av reabsorpsjon av stoffer, sympatisk stimulering, renin- angiotensin-aldosteron-systemet, ADH, det arterielle blodtrykket.

17 Infeksjoner i urinveiene Akutt cystitt (blærekatarr) Bakterier kommet inn gjennom urinrøret Oftest kvinner (kort uretra) Pyelonefritt (nyrebekkenbetennelse) Betennelse i nyrebekken (pyelo-) og tilstøtende nyrevev (nefritt) Høy feber, smerter i ryggen Avløpshinder disponerer for infeksjoner Prostatahyperplasi Medfødte misdannelser: Overgangsstenose, vesicouretral refluks Steiner Lammelser I tillegg disponerer følgende: graviditet, diabetes

18 Infeksjoner i mannlige kjønnsorganer Uretritt – Seksuelt overførbare sykdommer, oftest clamydia. Prostatitt. Akutt – i forbindelse med UVI. Kronisk – finner ofte ikke årsak Epididymitt – i forbindelse med UVI Orchitt – ved kusma i voksen alder Balanitt – oftest ved fimose og diabetes

19 Prostatahyperplasi Prostata øker i volum – særlig i kjertlene, men også i bindevev og glatt muskulatur Testosteron har betydning, men årsakene er ukjent. Fører til avklemning av uretra og dermed vannlatningsbesvær (prostatisme): hesitasjon, pollakisuri, resturin, urinretensjon, UVI, hydronefrose. TUR-P (transuretral reseksjon av prostata)

20 Prostatakarsinom Hyppigste kreftform hos menn Gir prostatisme,evt. smerter Osteosklerotiske skjelettmetastaser Årsaken er ukjent. Risiko øker med alderen. PSA: Prostataspesifikt antigen Beh: Radikal prostatektomi, evt. medikamentell kastrasjon, TUR- P, evt. strålebehandling

21 Hydrocele testis

22 Testistorsjon

23 Testikkelkreft Nesten alle svulster i testikler er ondartede Oppstår i 20-40 års alder 95% stammer fra germinalcellene (forstadiene til sædcellene) Årsak: Ukjent. Testikkelretensjon, testisatrofi og testikler med nedsatt funksjon øker risiko. Deles i to grupper: Seminomer: Metastaserer sent, god prognose Non-seminomer: Stor veksthastighet, metastaserer tidlig (lymfeknuter langs aorta, mediastinum og til lunger). Bedret prognose siste år pga. nye cytostatika.

24 Nyrestein (Urolithiasis) Blir dannet i nyrebekkenet Oftest kalsiumsalter Steinen setter seg i de trange partier Svært sterke smerter i flanken med utstråling til lyske

25 ESWL - Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy This outpatient procedure uses high- frequency sound waves to crush kidney stones into granules small enough to be passed in the urine. Studies have shown that over 80 percent of all surgical stone disease can be treated with extracorporeal shock wave lithotripsy

26 Minimally Invasive Stone Surgery

27 Glomerulonefritt Betennelse i glomerulusnøtet Immunologisk årsak: Antigen-antistoffkomplekser som setter seg på basalmembranen eller antistoffer som binder seg til antigener på denne. Dette skader basalmembranen. Fører til lekkasje av proteiner, proteinuri og av RBC, hematuri og evt. hypertensjon Både akutt og kronisk form Akutt postinfeksiøs glomerulonefritt – streptokokkinfeksjoner – nefrittisk syndom

28

29 Diabetisk nefropati Først mikroalbuminemi – finner fortykket basalmembran i glomerulus Gradvis kan glomeruli helt ødelegges av arrvev Nyreskade også som følge av arteriolosklerose (fortykket vegg i arteriolene), som forverres av hypertensjon. Arteriolosklerose gir nedsatt blodtilførsel til glomeruli. Dette gir fibrose og arrdannelse (nefrosklerose) som kan gi høyt blodtrykk.

30

31 Toksisk nyreskade Medikamenter (cytostatika, antibiotika med mer) Metanol Giftige sopper Kvikksølv Frysevæske

32 Nyresykdom, hypertensjon, karsykdom Nyresykdom fører til produksjon av hormonet renin – som på flere måter øker blodtrykket Aterosklerose kan gi nyrearteriestenose, som stimulerer produksjon av renin, som øker blodtrykket, som igjen forverrer aterosklerosen. Hypertensjon kan i seg selv skade nyren og kan gi arteriolosklerose.

33 Nyresvikt Akutt nyresvikt: Urinproduksjon under 500 ml. Kroppen klarer ikke kvitte seg med avfallsstoffene Prerenal (blodtrykksfall), renal (nyreskade, nyresykdom), postrenal (hindret avløp) Kronisk nyresvikt – uremi Trett, slapp, kvalm, hudkløe, tørste

34 Svulster i nyrer og urinveier Uroteliale svulster (i urinveiene) Atypiske papillomer i blæra – multifokale, residiverer Nyresvulster Nyrekarsinomer NB: Asymptomatisk hematuri Nyrekarsinom

35 Nyrecyster og cystenyrer Enkelte nyrecyster kan forekomme normalt Familiære cystenyrer – dominant arvelig sykdom. Fører over år til uremi.

36 Forstyrrelser i urinlatningen Retensjon (får ikke latt urinen) Inkontinens (lekker urin) Autonom blære – ved hjerneskade eller tverrsnittslesjon i ryggmargen Blærelammelse – gir inkontinens. Kateterisering


Laste ned ppt "Nyrer, urinveier. Prostata Kjertel (normalt 20g) som tømmer sitt sekret i urinrøret under ejakulasjonen. Sekretet inneholder modningsstoffer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google