Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyrer, urinveier http://www.legesiden.no/Illustrasjoner/ Misdannelser i urinveiene relativt vanlige – dobbelt nyreanlegg, hesteskonyre – nedre nyrepol,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyrer, urinveier http://www.legesiden.no/Illustrasjoner/ Misdannelser i urinveiene relativt vanlige – dobbelt nyreanlegg, hesteskonyre – nedre nyrepol,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyrer, urinveier http://www.legesiden.no/Illustrasjoner/
Misdannelser i urinveiene relativt vanlige – dobbelt nyreanlegg, hesteskonyre – nedre nyrepol, nyreagenesi, nyrehypoplasi.

2

3

4 Here is a normal testis and adjacent structures
Here is a normal testis and adjacent structures. Identify the body of the testis, epididymis, and spermatic cord. Note the presence of two vestigial structures, the appendix testis and the appendix epididymis.

5 Prostata Kjertel (normalt 20g) som tømmer sitt sekret i urinrøret under ejakulasjonen. Sekretet inneholder modningsstoffer og næringsstoffer til spermiene som gjør dem i befruktningsdyktige.

6 Nyrene funksjoner Fjerne avfallsstoffer og tilførte fremmedstoffer fra blodet Stabilisere ekstracellulærvæskens osmotiske trykk og volum Regulere konsentrasjonen av de fleste ionene i ekstracellulærvæsken Bidra til å opprettholde syre-base-balansen Glukoneogenese Danne erythropoietin Omdanne inaktivt vitamin D til aktiv form Danne enzymet renin Ved filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon Bidra til å opprettholde syre-base-balansen – ved å variere utskillelsen av hydrogenioner (H+) og hydrogenkarbonationer (HCO3-)

7 Nyrens anatomi Cortex = bark Medulla = marg Nyrepapiller
Nyrebekken (renal pelvis)

8

9 Nyrens blodforsyning Vekt tilsvarende 0,5% av kroppsvekten
Mottar 20-25% av hjertets minuttvolum Legger til rette for: Effektiv utskillelse Justering av blodets sammensetning og gjennom det på kroppsvæskenes sammensetning. Relativt høyt trykk i glomerulus – filtrasjon Lavt trykk i peritubulære kapillærer - absorpsjon

10 Urinveiene Blærens vegg, snitt Urinveiene består av:
To nyrebekken To urinledere (ureteres) – 25 cm Urinblære Glatt muskulatur – m. detrusor Urinrør (uretra) Indre og ytre lukkemuskel Overgangsepitel og to muskellag Uretra – 20 cm hos menn, 4 cm hos kvinner

11 Nefronet – den urinproduserende enhet
1 million nefroner i nyren Består av Kapillær-nøste = glomerulus Rørsystem = tubulus-systemet

12

13 Glomerulus med Bowmans kapsel
Glomerulus er et kapillærnøste. Ca. 10 kapillærer med tverrforbindelser. To endotellag (kapillærer og kapsel), basalmembran, med mange flere porer enn vanlige kapillærer Kapselen = Bowmans kapsel – legger seg over kapillærnøstet => Bowmans rom. Her kommer filtratet. Blodet fra dette kapillærnøstet ender ikke i venyler, men i en fraførende arteriole. Denne går videre til et kapillærsystem rundt tubulussystemet. Filtrasjon: I glomerulus filtreres alle plasmabestandelene, med unntak av plasmaproteinene. Dvs. både avfallsstoffer og nyttige stoffer skilles ut i denne prosessen. Denne råurinen går videre over i tubulussystemet. Dette skjer hurtig. I løpet av 20 min. har nyren filtrert et volum tilsvarende kroppens plasmavolum. GFR: 125ml/min. 20% av plasma Filtrasjonen påvirket av hydrostatisk trykk i kapselhulrommet. Osmotisk trykk i plasma. Vi kan ikke skille ut alt dette – derfor har vi tubulussystemet

14 Glomerulus A normal glomerulus is shown diagramatically. Note the relationship of the capillary loops to the mesangium. About 15% of glomerular filtration occurs through the mesangium, with the remainder through the fenestrated epithelium. The normal anionic charge barrier prevents protein molecules such as albumin from passing through the endothelium. The normal mesangium contains about 2 to 4 mesangial cells, which have a macrophage-like function.

15 Nefronet: glomerulus og tubulussystemet
Bowmans kapsel Proximale tubulus Henles sløyfe Distale tubuli Samlerør Reabsoprsjon Når råurinen strømmer gjennom tubulussystemet, transporteres vann og oppløste stoffer fra nyretubuli til de peritubulære kapillærene. Nyttige stoffer tas opp på denne måten. Avfallsstoffene holdes igjen. Sekresjon Noen stoffer ønsker vi å skille oss med i større mengder enn de som kommer over i Bowmans kapsel gjennom filtrasjon og som slik finnes i råurinen. Dette skjer ved at stoffer transporteres fra de peritubulære kapillærene til tubulussystemets hulrom.

16 Urinen Det filtreres ca. 180 liter hvert døgn
Vanligvis tilbakeføres 178,5 liter, dvs. at det produseres 1,5 liter urin Maksimal urinmengde – 22 liter, minimum 0,5 liter. Antidiuretisk hormon (ADH) (produseres i hypofysens baklapp) øker reabsorpsjonen av vann i distale tubuli og samlerørene => konsentrerer urinen. Reabsorpsjonen av vann kan bare foregå inntil tubulusvæsken er i osmotisk likevekt med vevsvæsken i nyremargen. Faktorer som påvirker urinvolumet: omfanget av reabsorpsjon av stoffer, sympatisk stimulering, renin-angiotensin-aldosteron-systemet, ADH, det arterielle blodtrykket. Sympatisk stimulering øker reabsorpsjonen. Undersøkelser av urinen: Ph, bakterier, glukose, ketoner, protein, hvite blodlegemer, røde blodlegemer. Osmolaritet, osmolalitet. …

17 Infeksjoner i urinveiene
Akutt cystitt (blærekatarr) Bakterier kommet inn gjennom urinrøret Oftest kvinner (kort uretra) Pyelonefritt (nyrebekkenbetennelse) Betennelse i nyrebekken (pyelo-) og tilstøtende nyrevev (nefritt) Høy feber, smerter i ryggen Avløpshinder disponerer for infeksjoner Prostatahyperplasi Medfødte misdannelser: Overgangsstenose, vesicouretral refluks Steiner Lammelser I tillegg disponerer følgende: graviditet, diabetes Cystitt: Dysuri, hematuri, pollakisuri Kvinner ofte når de blir seksuelt aktive. Da viktig å forsøke å forebygge. Behandles i 3 dager. Barn, gutter – lengre behandling – også gravide. Reflux…svikt i lukkemekanismen Pyelonefritten – skal behandles. Kan ødelegge nyren.

18 Infeksjoner i mannlige kjønnsorganer
Uretritt – Seksuelt overførbare sykdommer, oftest clamydia. Prostatitt. Akutt – i forbindelse med UVI. Kronisk – finner ofte ikke årsak Epididymitt – i forbindelse med UVI Orchitt – ved kusma i voksen alder Balanitt – oftest ved fimose og diabetes

19 Prostatahyperplasi Prostata øker i volum – særlig i kjertlene, men også i bindevev og glatt muskulatur Testosteron har betydning, men årsakene er ukjent. Fører til avklemning av uretra og dermed vannlatningsbesvær (prostatisme): hesitasjon, pollakisuri, resturin, urinretensjon, UVI, hydronefrose. TUR-P (transuretral reseksjon av prostata) Rektaleksplorasjon – velavgrenset? Størrelse. Ultralyd – måle volum. Alfablokker? 5-alfa reduktase – hemmer omdanning av testosteron TUR: Bivirkninger: Retrograd ejakulasjon, striktur (blærehalsstenose), inkontinens.

20 Prostatakarsinom Hyppigste kreftform hos menn
Gir prostatisme,evt. smerter Osteosklerotiske skjelettmetastaser Årsaken er ukjent. Risiko øker med alderen. PSA: Prostataspesifikt antigen Beh: Radikal prostatektomi, evt. medikamentell kastrasjon, TUR-P, evt. strålebehandling PSA: Enzym som produseres i kjertelen. Høye verdier taler for kreft. Strålerbeh. Mot kjertel og mot skjelettmetastaser.

21 Hydrocele testis Here is a large hydrocele of the testis. Such hydroceles are fairly common. Clear fluid accumulates in a sac of tunica vaginalis lined by a serosa with a variety of trauma, inflammatory and neoplastic conditions. A hydrocele must be distinguished from a true testicular mass, and transillumination may help, because the hydrocele will transilluminate but a testicular mass will be opaque. Hydrocele hos barn – venter 2 år før opererer. Åpen processus vaginalis.

22 Testistorsjon This testis has undergone infarction following testicular torsion. Torsion is an uncommon condition, but a medical emergency. It occurs when twisting of the spermatic cord cuts off the venous drainage, leading to hemorrhagic infarction. Greater mobility from incomplete descent or lack of a scrotal ligament predisposes to this condition. Immediate treatment by surgically untwisting and suturing the cord in place to prevent future torsion will prevent infarction.

23 Testikkelkreft Nesten alle svulster i testikler er ondartede
Oppstår i års alder 95% stammer fra germinalcellene (forstadiene til sædcellene) Årsak: Ukjent. Testikkelretensjon, testisatrofi og testikler med nedsatt funksjon øker risiko. Deles i to grupper: Seminomer: Metastaserer sent, god prognose Non-seminomer: Stor veksthastighet, metastaserer tidlig (lymfeknuter langs aorta, mediastinum og til lunger). Bedret prognose siste år pga. nye cytostatika. Kan utgå fra leydigceller, lymfomer. Testikkelretensjon -

24 Nyrestein (Urolithiasis)
Blir dannet i nyrebekkenet Oftest kalsiumsalter Steinen setter seg i de trange partier Svært sterke smerter i flanken med utstråling til lyske Urinsyrestein (finner ulike typer stein). Oftest ukjent årsak til at det dannes steiner. 80% passerer av seg selv. Smertestillende og kontroll urografi. Obs. infeksjon Operasjon eller knusing med trykkbølge

25 ESWL - Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
This outpatient procedure uses high-frequency sound waves to crush kidney stones into granules small enough to be passed in the urine. Studies have shown that over 80 percent of all surgical stone disease can be treated with extracorporeal shock wave lithotripsy

26 Minimally Invasive Stone Surgery
Although many stones can be treated with ESWL, there are cases where other surgical options are more effective. Dr. Nakada and his colleagues regularly perform percutaneous nephrolithotomy, ureteroscopy, and ureteronephroscopy to treat patients with complex stone disease. The procedure selected depends on the size and location of the stone. Percutaneous Nephrolithotomy To remove large stones in the kidney, a small incision is made in the lower back. The stones are directly removed from the kidney through a scope (see diagram below). Rigid Ureteroscopy To remove stones in the ureter, a rigid scope is inserted through the bladder into the ureter. Stones are broken up with a laser and extracted through the scope (see diagram below). Flexible Ureteronephroscopy To remove small stones in the kidney, a flexible scope is inserted through the bladder and ureter into the kidney. Stones are broken up with a laser and extracted through the scope (see diagram below).

27 Glomerulonefritt Betennelse i glomerulusnøtet
Immunologisk årsak: Antigen-antistoffkomplekser som setter seg på basalmembranen eller antistoffer som binder seg til antigener på denne. Dette skader basalmembranen. Fører til lekkasje av proteiner, proteinuri og av RBC, hematuri og evt. hypertensjon Både akutt og kronisk form Akutt postinfeksiøs glomerulonefritt – streptokokkinfeksjoner – nefrittisk syndom Glomerulære sykdommer – (Interstitielle nefritter – tubulussystemet – oftest ved pyelonefritt) Andre sjeldne: Minimal change disease fokal segmental glomerulosklerose

28 The garland pattern of immune complexes due to large subepithelial deposits in acute postinfectious glomerulonephritis is shown (immunofluorescence with anti-IgG; original magnification x400).

29 Diabetisk nefropati Først mikroalbuminemi – finner fortykket basalmembran i glomerulus Gradvis kan glomeruli helt ødelegges av arrvev Nyreskade også som følge av arteriolosklerose (fortykket vegg i arteriolene), som forverres av hypertensjon. Arteriolosklerose gir nedsatt blodtilførsel til glomeruli. Dette gir fibrose og arrdannelse (nefrosklerose) som kan gi høyt blodtrykk.

30 There is diffuse mesangial matrix expansion and increased mesangial hypercellularity and prominent glomerular basement membranes in diabetic nephropathy, as shown here. The basement membrane is uniformly thick without evident deposits. (Periodic acid-Schiff stain, original magnification X400).

31 Toksisk nyreskade Medikamenter (cytostatika, antibiotika med mer)
Metanol Giftige sopper Kvikksølv Frysevæske Konsentrasjonen av medikamenter høyere i nyremargen enn i barken og kroppen for øvrig.

32 Nyresykdom, hypertensjon, karsykdom
Nyresykdom fører til produksjon av hormonet renin – som på flere måter øker blodtrykket Aterosklerose kan gi nyrearteriestenose, som stimulerer produksjon av renin, som øker blodtrykket, som igjen forverrer aterosklerosen. Hypertensjon kan i seg selv skade nyren og kan gi arteriolosklerose.

33 Nyresvikt Akutt nyresvikt: Kronisk nyresvikt – uremi
Urinproduksjon under 500 ml. Kroppen klarer ikke kvitte seg med avfallsstoffene Prerenal (blodtrykksfall), renal (nyreskade, nyresykdom), postrenal (hindret avløp) Kronisk nyresvikt – uremi Trett, slapp, kvalm, hudkløe, tørste Nyresvikt kan gi bevisstløshet pga. elektrolyttforstyrrelser. Hyponatremi, Hyperkalemi, hypokalsemi. Anemi. Acidose pgs. redusert sekresjon av H+ Store proteintap – nefrotisk syndrom – generelle ødemer, væskeabsorpsjon – mer ødemer. Behandling ved akutt nyresvikt: Behandling av uremi: Dialyse: Hemodialyse, peritoneal dialyse (setter 2 liter væske i bukhulen i 4 timer, 4-5 gr i døgnet) Transplantasjon – nyre fra hjernedød (60%), levende donor (40%)

34 Svulster i nyrer og urinveier
Uroteliale svulster (i urinveiene) Atypiske papillomer i blæra – multifokale, residiverer Nyresvulster Nyrekarsinomer NB: Asymptomatisk hematuri Nyrekarsinom

35 Nyrecyster og cystenyrer
Enkelte nyrecyster kan forekomme normalt Familiære cystenyrer – dominant arvelig sykdom. Fører over år til uremi.

36 Forstyrrelser i urinlatningen
Retensjon (får ikke latt urinen) Inkontinens (lekker urin) Autonom blære – ved hjerneskade eller tverrsnittslesjon i ryggmargen Blærelammelse – gir inkontinens. Kateterisering


Laste ned ppt "Nyrer, urinveier http://www.legesiden.no/Illustrasjoner/ Misdannelser i urinveiene relativt vanlige – dobbelt nyreanlegg, hesteskonyre – nedre nyrepol,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google