Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansand 19.02.15 Samkjøring i Bergensområdet Bytransport på en fornybar måte. Arild Eggen Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansand 19.02.15 Samkjøring i Bergensområdet Bytransport på en fornybar måte. Arild Eggen Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansand 19.02.15 Samkjøring i Bergensområdet Bytransport på en fornybar måte. Arild Eggen Prosjektleder

2 Utgangspunkt 1: I verden og Norge Det gikk 15.000 år på Tellus før 3,5 milliarder (50%) hadde flyttet til byen. Det vil gå mindre enn 50 år før dobbelt så mange har gjort det samme!!! Samtidig blir det færre på landsbygda i alle verdensdeler. Lignende utvikling skjer i lille Norge.

3 Utgangspunkt 2: Bergensområdet Forventet trafikkvekst de neste 20 år – rundt 40%. Infrastrukturutbyggingen vil neppe holde følge. Trolig Nordens mest sårbare by trafikalt – få alternative ruter og mer enn 250 ganger full stopp på hovedvegene i 2014. Enkelte hovedveger er fortsatt av «førkrigsmodell». Det er satt «verdensrekord» i trafikk-avvikling på tofelts hengebro (uten gangveg) vest for byen (34.000 ÅDT). 01.2011 Uakseptabel forurensing (NOx) i godværsperioder vinterstid.

4 Utgangspunkt 3: Utnyttelse. Personbil brukes under 1 time i døgnet! Byenes gater har ledig plass i 20 timer i døgnet - også i Bergen. Personbilen i Norge har mer enn 10 mill. seter, eller nærmere 2 på hver av oss! Rushet og uforutsigbar trafikkavvikling koster i Bergensområdet anslagsvis 4 milliarder/år i følge NHO. I Norge kjører vi anslagsvis tur/retur solen 150 ganger i året med bil! Og svært mange er alene på turen - bare 1 av 7 sjåfører har selskap i rushet. Er det ikke på tide med litt effektivisering.?

5 Bergensområdet er passe stort og utfordrende nok som testarena for litt nytekning..

6 Nytenkning med start i Bergen I 20 år har man vedtatt at byenes trafikkvekst skal tas av kollektivtrafikk og gang/ sykkel. Det holder ikke. Stadig mer bompengefinansieres samtidig som man ønsker seg mindre trafikk. På tide å tenke nytt og ta i bruk av viktige verktøy – SMARTTELEFONEN. Prosjektet: »Spontan samkjøring med bil, buss/bane og taxi» er vårt forslag til hvordan trafikken kan effektiviseres/ reduseres gjennom satsing på. Ta setene i bruk! Først skal byrushet kuttes,så også ellers på dagtid samt i distriktene. «Spontan samkjøring»: fordi avgjørelser tas ofte på sparket når vi skal til/fra jobben.

7 Hvilke gevinster forventer vi? Formidable besparelser både i offentlige og private økonomi. Mindre energibruk og forurensing. Mindre tidsforbruk og ulemper. Mindre usikkerhet og færre full stopp. Mindre behov for nybygging og biler. Mindre behov for trafikkareal Alt i dag er det flere passasjerer i personbilen enn i all kollektivtrafikk til sammen inkl. tog.

8 Et tankekors. Alt i dag er det flere som sitter på i personbilen enn all kollektivtrafikk til sammen inkl. tog som koster i årlig drift anslagsvis 25 milliarder kr./år. Bilpassasjeren er knapt nok nevnt i offentlige dokumenter. Hvorfor ikke effektivisere transporten? Har vi for mye penger her til lands?

9 I tillegg til flere syklister og fotgjengere. En offentlig samkjøringsplattform (OSP) vil koble passasjer og sjåfør på sparket. Utvide bergensernes tre muligheter til å kjøre sammen.

10

11 Mangel på plass ute - nok plass inne 02.2012 Alt nå i mange byer – «Uteplassen» i rushet er for lengst brukt opp. Fremtidsbyens redning ligger i bedre utnyttelse av «inneplassen» i bilen, taxien og buss/banen.

12 Belegget i kjøretøyet 01.2011 En økning til 1,50 personer/ bil… …tilsvarer flere enn alle som i dag reiser kollektivt. I dag er det 1,15 personer pr. bil i bergensrushet I taxien er tallet ca. 0,8 I bussen er det varierende belegg, men overraskende lavt utenom rushet.

13 Bilen En gjennomtenkt påstand: Personbilen er den viktigste årsak til byenes trafikkproblemer. – men har også i seg de største muligheter til å ta del i løsningen av dem. - og med minimal bruk av energi og penger. -Slipp rattet og ta setene i bruk når det passer! -Gjør alle sjåfører det to dager ekstra i måneden får vi fart på rushet! - 01.2011

14 Test av samkjøringsløsninger To løsninger er under uttesting i Bergensområdet med iPhone og Android: Total ca 3500 har så langt koblet seg opp mot løsningene. Daglige turer er foreløpig få. Offentlige goder gjennom bruk av en app. skal nå føre til at samkjøring «tar av».

15 Belønninger Offentlige belønninger Differensiert bom- penger og offentlig parkering i sentrum. Innfarts- og utfarts- parkering for sam-. kjørere. M.m. Private belønninger Sambruksparkering Ukens premie i bedriften Sponsing av samkjørere på flere måter m.m. Testingen viser belønninger er svært viktig skal systemet bli tatt i bruk i hverdagen. Som f.eks.: I tillegg kommer behovet for trygghet under kjøring med ukjente – dette er alt løst.

16

17 HentMEG er alt på plattformen

18 Informasjon og debatt så langt Hjemmeside for hovedprosjektet: www.2pluss.info Hjemmeside for samkjøringsappen på plattformen: www.hentmeg.no

19 Ta knekken på rushet 1 Bergenserne skal delta i kampen: KUTT KØEN NÅR DET PASSER! Som eksempler: Vi samkjører som passasjer eller sjåfør.(To sjåfører i samme bil). Vi begynner eller slutter på jobben før- eller etter rushet. Vi satser også på hjemmekontor for de som kan. Vi sykler- eller går. Vi benytter oss av flexidager. Vi velger selv hvilke dager som passer. Men: Vi forventer oss belønninger!

20 Ta knekken på rushet 2 Erfaringer viser at 10% færre biler i Bergensrushet vil kunne gi bra flyt i trafikken (Som i vinterferiene). Derfor: Hvis vi lar være å være «solobilist» to dager i måneden i rushet, er svært mye vunnet! «Offentlige goder når vi samkjører ved bruk av en app» som lavere bompengetakst. De ganger vi ikke samkjører vil vi naturlig nok ikke få tilgang til oppmuntrende goder, men kanskje heller «betale» litt ekstra i tid og penger. Når «NOx’n kommer og tar oss« under godvær vinterstid, blir det behov for å «supersamkjøre». Bør bli enkelt å få til når vi først har tatt løsningen i bruk.

21 Sårbarhet Samkjørere med fast rute til/fra jobben, vil med tiden kunne få «spontan informasjon» når det blir unormal stopp på ruten, slik at så mange som mulig kan gjør noe annet til normalsituasjonen igjen er opprettet. Dette vil også redusere ulempene for svært viktig trafikk (ambulanser, brannbiler m.m) og andre som må nå målet til fast tid. Dette er ekstra viktig i en by som Bergen, der ofte alternative ruter er svært få.

22 Gangen videre Målet er: Spontan samkjøring med bil, buss/bane og taxi skal etter planen åpnes som storskalaløsning for Bergensområdet våren 2015. Så kan den bli utvidet til andre på vegen mot en nasjonal løsning. Vi har ingen mulighet til å nå målet uten god kontakt med media. (BT-TV-VG med deg – halvt i mål. De samme i mot – tilbake til start). Interessen er stor for prosjektet andre steder også internasjonalt.

23 Erfaringer så langt Det er slett ikke enkelt å få «solobilisten», til å endre på sine vaner. Viktig at samkjøring med bil, buss/bane og taxi kan skje SPONTANT, skal ordningen ”ta av”. Trafikanten; du og jeg, er av natur SPONTANE! (Det kan vi være når vi går, sykler eller tar bilen). Bare når vi skal reise kollektivt eller sitte på som passasjer i bilen, må vi tilpasse oss sjåføren. Også disse reisemåter skal gjennom prosjektet kunne bli mer SPONTANE og dermed mer attraktive. Så langt er samkjøring start og slutt lagt til busslommene på det offentlige vegnett, men utvides nå etter behov og ønsker. 01.2011

24 Til slutt 1- Husk: «Spontan samkjøring» med parolen: «Ta setene i bruk!» må etter min mening kombineres med utbyggingen av et tjenlig veg- og gatenett, skal våre voksende byområder fungere slik vi vil i framtiden. Mange med makt mener at bilen skal vekk og da skal den slett ikke delta i løsningen av det voksende behov for persontransport. Som fagfolk skal vi gi våre råd basert på fakta og erfaring. Skill dette klart fra det du tror er riktig, selv om det også kan være viktig.

25 Til slutt 2 For å leve trenger vi hver dag: Luft Mat Vann Energi og Transport Dvs. effektivisering av persontransport er veldig viktig dermed også samkjøring med bedre utnyttelsen av ledige seter du finner i alle verdens voksende byer. Vi kan ta de i bruk så snart vi selv vil. De er der alt så: GJØR DET!

26 Til slutt 3- Finnes det i realiteten andre nye og mer effektive måter å ta hånd om framtidsbyens transportproblemer enn å ta i bruk den plassen som alt er der

27 TAKK FOR DU HØRTE PÅ. Arild Eggen arild.eggen@vegvesen.no +47 91749206


Laste ned ppt "Kristiansand 19.02.15 Samkjøring i Bergensområdet Bytransport på en fornybar måte. Arild Eggen Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google