Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernet – Kommunenes stolthet Tidlig innsats og samordning av tjenester til utsatte barn og unge Generalsekretær Randi Talseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernet – Kommunenes stolthet Tidlig innsats og samordning av tjenester til utsatte barn og unge Generalsekretær Randi Talseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernet – Kommunenes stolthet Tidlig innsats og samordning av tjenester til utsatte barn og unge Generalsekretær Randi Talseth

2 Presentasjon – Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn Flatøutvalget – NOU 2009:22 Tidlig innsats Samordning

3

4 Tidlig innsats: -Foreldre som har problemer Hva vet vi og hva kan vi gjøre? Tiltak: Nytt lovverk – oppfølging i spesialisthelsetjenesten og av ansvarlig helsepersonell på alle nivå

5 Tidlig innsats (forts) Forslag fra Flatø-utvalget: Kartlegging av barn regelmessig på bestemte alderstrinn

6 Før vi diskuterer samordning og framhever ulike hypoteser om hva barn trenger - så må vi sørge for å spørre de det gjelder!!

7

8

9

10

11

12 Samordning Hva mener vi med det? Fysisk Organisatorisk Faglig

13 Tiltak Individuell plan og koordinator Koordinering og pålagt samarbeid mellom psykisk helsevern for b/u og barnevernet Harmonisere bestemmelser om taushetsplikt ifht ønsket organisering og personvern

14 Tiltak – fysisk og organisatorisk samordning Interkommunale løsninger Vertskommuneløsning En dør inn til tjenestene for oppvekstsektoren (denne modellen må finne løsninger ifht taushetsplikt og personvern) – flere eks men ingen fullgode

15 Tiltak faglig samordning Tverrfaglig samarbeid Se hva barnet og foresatte trenger – helheten, behovene styrer det faglige tilbudet

16 Hva er viktig for kommunenes barnevern? -Størrelse/kompetanse i kommunene -Økte ressurser -Egen samhandlingsreform for barnevernet – mellom forvaltningsnivåene og mellom tjenestene

17 Kopier helsevesenets beskrivelse av forløp – få frem forløpene i barnevernet – både innenfor og i interaksjon med andre tjenester – før – etter og underveis! Både Landsforeningen for barnevernsbarn og Voksne for Barn kan bidra slik at barnevernet faktisk realiserer brukermedvirkning


Laste ned ppt "Barnevernet – Kommunenes stolthet Tidlig innsats og samordning av tjenester til utsatte barn og unge Generalsekretær Randi Talseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google