Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leder BA-Nettverket siden 2003 www.ba-nettverket.no www.ba-nettverket.no Ekstern leder SOSI Ledning (GML) Informasjon om SOSI Ledning på Kartverkets siderInformasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leder BA-Nettverket siden 2003 www.ba-nettverket.no www.ba-nettverket.no Ekstern leder SOSI Ledning (GML) Informasjon om SOSI Ledning på Kartverkets siderInformasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leder BA-Nettverket siden 2003 www.ba-nettverket.no www.ba-nettverket.no Ekstern leder SOSI Ledning (GML) Informasjon om SOSI Ledning på Kartverkets siderInformasjon om SOSI Ledning på Kartverkets sider Prosjektleder SOSI Landskapsarkitektur (GML) Mer info på www.kartverket.nowww.kartverket.no Nettverkstreff 05.02.2015 I NGER H OKSTAD / BA-N ETTVERKET

2 SOSI Ledning 4.5 (MYE mer omfattende) SOSI Landskapsarkitektur (GML) Begge med GML-representasjon (Ikke SOSI ”prikk”?) KMD – Høringsforslag om NYE krav til dokumentasjon av ledningsanlegg (basert på SOSI 4.5 og GML) BA-Nettverket (Inger Hokstad AS og Arkitektum)+ SVV, JBV, VAV, Avinor, FB og KV innvilget støtte til FoU-prosjekt Forenkling og forbedring av dokumentasjon av ledningsanlegg (Resultat: Produktspesifikasjoner og Klare bestillinger fra aktørene for ledningsinformasjon 2015/2016) DAKAT (Objektkatalog for NVDB) inn i SOSI Modellregister Nettverkstreff 05.02.2015 H VA SKJER

3 BA-Nettverket v/Inger Hokstad AS Arkitektum AS Kartverket Statens vegvesen Jernbaneverket VAV Oslo kommune Avinor Forsvarsbygg Nettverkstreff 05.02.2015 P ROSJEKT : E FFEKTIVISERING OG FORBEDRING AV LEDNINGSDOKUMENTASJON

4 Forbedre og effektivisere metode for å lage ”SOSI Produktspesifikasjoner” og XSD-skjema for GML Lage SOSI Produktspesifikasjoner og XSD-skjema for GML og GL- eksempler for ulike formål i henhold til deltakernes behov/bestillinger Implementering i software, Informasjonsspredning Nettverkstreff 05.02.2015 P ROSJEKT : E FFEKTIVISERING OG FORBEDRING AV LEDNINGSDOKUMENTASJON

5 Nettverkstreff 05.02.2015 B IM – B YGNINGS -I NFORMASJONS - MODELL

6 Nettverkstreff 05.02.2015 BIM – T ERMINAL 2 G ARDERMOEN (T2)

7 Nettverkstreff 05.02.2015 H VA ER DETTE ? - BIM? GIS? KART?

8 Nettverkstreff 05.02.2015 BIM? GIS? E LLER KART?

9 Nettverkstreff 05.02.2015 BIM? GIS? E LLER KART? Eksempel vare i NOBB Link til NRF-basen

10 Eksempler på aktuelle Produktspesifikasjoner: SVV – Produktspesifikasjon og XSD-skjema for dataleveranse til NVDB SVV – Produktspesifikasjon og XSD-skjema for dataleveranse i henhold til Hb V770 JBV, VAV, Avinor, FB – ProduktspesifikasjonER og XSD-skjema for dataleveranser i henhold til aktuelt FDV-system/drift/som bygget OG i henhold til hver enkelt bestillers krav til dataleveranser fra prosjektering (dvs. MANGE produktspesifikasjoner/XSD-skjema) Nettverkstreff 05.02.2015 P ROSJEKT : E FFEKTIVISERING OG FORBEDRING AV LEDNINGSDOKUMENTASJON

11 UML-modellering ( SOSI Modellregister INKL. Datakatalogen til NBDV) SOSI Produktspesifikasjons-skjema for dataleveranser som utplukk fra UML-modell (NB! INKL. Datakatalogen til NBDV) Automatisk generering av XSD-skjema for GML (1 pr formål/bestilling) SOSI Produktspesifikasjon (1 pr formål/bestilling) GML-eksempler Nettverkstreff 05.02.2015 SOSI- METODEN

12 SOSI har over 600 samarbeidende aktører SOSI bygger på OGC/ISO/TC211 (UML, Feature Catalogues, Produktspesifikasjoner, GML, WFS (GML er internasjonalt og bringer oss et langt skritt videre mot WFS) SOSI samarbeidet er forankret i Kartverket, med mandat fra KMD (økonomisk og faglig trygghet) SOSI er en arbeidsmetode, ikke ”prikkeformatet SOSI” JEG TROR: SOSI-metoden kan også brukes for IFC… - ? Nettverkstreff 05.02.2015 D ET ER RIKTIG Å SATSE PÅ SOSI


Laste ned ppt "Leder BA-Nettverket siden 2003 www.ba-nettverket.no www.ba-nettverket.no Ekstern leder SOSI Ledning (GML) Informasjon om SOSI Ledning på Kartverkets siderInformasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google