Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner
GSU Gjøvik Marthe Flugstad

2 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
INNHOLDSFORTEGNELSE GSU møte Marthe Flugstad

3 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
Organisering En samlet avtale, innledende del, 10 tjenesteavtaler, 9 rutiner Nye navn og/eller nr på noen Slått sammen hhv tjenesteavtale 3 og 5 og tjenesteavtalene 6 og 7 1 ny rutine Vedtas av kommunestyret og styret i SI Adm. dir og rådmann fullmakt til å godkjenne endringer i tjenesteavtaler og rutiner, når partene i OSU er enige Kun to formelle samhandlingsutvalg, OSU + GSU (Tidl. Samfunnspanel, OSU, ASU, GSU, Kvalitetsutvalg) Avtalen varer til GSU møte Marthe Flugstad

4 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
Samarbeidsavtalen INNLEDENDE DEL (tidl. overordnet samarbeidsavtale) Det som er felles for alle avtaler iht lov- og regelverk er samlet her. OSU 4 representanter fra hver av partene Ansatt og brukerrepresentant. Fremme samarbeid om godt og sømløst pasientforløp, forebygge avvik og uenighet Spre gode samhandlingsløsninger GSU møte Marthe Flugstad

5 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
Kommunene og divisjonene bestemmer selv hvordan de skal være representert- må ha brukerrepresentant, ansattrepresentant og praksiskonsulent. Kvalitet tas som sak i GSU ( ikke eget utvalg) Avvik på systemnivå diskuteres i GSU GSU rapporterer avvik til OSU innen10.1. hvert år Minst 3 møter i året GSU møte Marthe Flugstad

6 Tjenesteavtale 2, Koordinerte tjenester
SI skal videreutvikle praksiskonsulentordningen SI har veiledningsansvar (Ny rutine her!) SI skal identifisere behov for IP Samarbeid mellom koordinerende enhet i SI og kommunen Tjenester som inngår i kommunens helse-og omsorgstjenestetilbud, skole og utdanningstilbud og i NAV, skal integreres i et tverrrfaglig re-/habiliteringstilbud GSU møte Marthe Flugstad

7 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
Tjenesteavtale 3, Ansvar og oppgaver for innleggelser i og utskrivninger fra SI Slått sammen tidligere tjenesteavtale 3 og 5 Alle meldinger skal foregå via Norsk Helsenett Dersom SI etter å ha vurdert pasienten som UK har unnlatt å varsle kommunen, vil kommunen ikke ha betalingsansvar for første døgn etter at SI har varslet Dersom pasienten etter melding fra kommunen, ikke skrives ut, gjelder betalingsplikten fra den dag pasienten er UK GSU møte Marthe Flugstad

8 Nr 2 Rutine for innleggelse i SI
Øyeblikkelig hjelp Planlagt vurdering/ innleggelse Åpen innleggelse – gjøres elektronisk med nytt skjema i DIPS Pasienter som kommer direkte GSU møte Marthe Flugstad

9 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
Nr.3 Rutine for varsling av innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Fase 1. Orientering til kommunen Fase 2. Dialog om hjemreise Helseopplysningsskjemaet erstatter alle andre søknader om kommunale tjenester Fase 3 Utskrivning Varsel om utskrivning fortrinnsvis mellom mandag kl 800 til fredag kl 15 GSU møte Marthe Flugstad

10 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
NYTT 2. Kommunen slipper å betale for 1 døgn dersom pasienten har vært innlagt i mer enn 4 døgn, SI har antatt en utskrivningsdato, men endrer denne på fredag etter kl 15, til nærmeste helg. GSU møte Marthe Flugstad

11 Nr 4 Rutine for følge av kjent personale fra kommunen
Kommunen dekker utgift dersom det ikke er inngått skriftlig avtale om at sykehuset skal dekke utgiftene Kommunen dekker kostnader på vakter der pasienten har vedtak om en til en bemanning GSU møte Marthe Flugstad

12 Nr. 8 Rutine for spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt
Påkrevet veiledning skal gis Gjelder enkeltpasienter Gjelder ikke organisatoriske og administrative endringer i kommunen Kompetanseoppbygging kan gis mot vederlag Kommunen må melde behov for veiledning og gjøre konkrete avtaler i hver enkelt tilfelle GSU møte Marthe Flugstad

13 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
Nr 7 Rutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede Varslingsliste/oversikt over kontaktpersoner legges inn og oppdateres løpende av den enkelte virksomhet på felles elektronisk dokument. GSU møte Marthe Flugstad

14 GSU møte 30.01.15 Marthe Flugstad
Hva skjer videre nå? Avtalen er sendt til hver enkelt kommune for vedtak før Styrebehandlet i SI Når vedtak er fattet hos begge parter sendes avtalen ut på nytt for å bli skrevet under. Nå kun en underskrift på samlet dokument Plan for opplæring i det nye avtaleverket i SI legges sammen med samhandlingskoordinatorene GSU møte Marthe Flugstad

15 Hva gjør GSU Gjøvik videre?
Hvilken sammensetning skal GSU Gjøvik ha? Hvordan implementere avtalen i kommuner og sykehus? GSU møte Marthe Flugstad


Laste ned ppt "Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google