Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi er inne i vårt 6. år Skoleår Elever 2008/ /2010 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi er inne i vårt 6. år Skoleår Elever 2008/ /2010 4"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vi er inne i vårt 6. år Skoleår Elever 2008/2009 3 2009/2010 4
2010/2011 7 2011/2012 15 2012/2013 21 2013/2014 16 2014/2015 Søkere: 2015/2016 27

3

4 Skolene: Berlin Vest: Friedenau Paul Natorp Gymnasium
Berlin Øst: Prenzlauer Berg Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium Dokumentnavn 4/8/2017

5 Vg2 i Berlin Et tilbud fra Utdanningsetaten i Oslo
Åpent for alle elever i Osloskolen som tar studiespesialisering Åpent også for elever fra andre fylker dersom det er ledig plass og fylket stiller gjesteelevgaranti Tilbudet administreres og ledes av Kongshavn videregående skole

6 Et utenlandstilbud som virkelig stiller krav og der elevene følges opp.
Elevene går et helt skoleår på et tysk gymnas i Berlin De bor i tyske vertsfamilier og følges opp av en norsk kontaktlærer som bor i Berlin og av norske "skyggelærere" som besøker elevene flere ganger i året. Elevene følger både norske og tyske læreplaner – et tøft skoleår Elevene får karakterer som i Norge – et fullverdig norsk vitnemål med karakterer i alle fag Elevene får i tillegg en tysk karakterutskrift vurdert etter tyske læreplaner

7 Hvordan skiller opplegget seg fra "vanlige utvekslingsopphold"
Tilbudet stiller store krav til elevens arbeidsinnsats – elevene kommer hjem med svært gode arbeidsvaner Skolen har direkte kontroll med både undervisningstilbud og vertsfamilier. Norske lærere er ansvarlige for faglig oppfølging. Elevene som har deltatt i tilbudet gjør det ofte svært bra i Vg3 i Oslo. De aller fleste elever får en meget god kompetanse i tysk – både skriftlig og muntlig Noen elever fortsetter med tyskstudier ved UiO allerede mens de går i Vg3.

8 Tidligere elev – etter første halvår
”Det har vært et veldig fint halvår, litt vanskelig på starten med språket, men det kom seg veldig fort. Personlig synes jeg ikke det er noe problem å henge med i timene, både lærerne og elevene tar mye hensyn. Jeg synes også vi får faglig sett mer ut av timene her nede, i og med at alt går på et annet språk så følger vi ekstra godt med. Jeg har det veldig fint, trives i vertsfamilien, dessuten er det alltid noe å gjøre her.“ Emilie Dokumentnavn 4/8/2017

9 Hva kreves av elevene ? Rimelig gode karakterer – men behøver ikke ha toppkarakterer i alle fag. Må ha grunnlag for å kunne følge undervisningen i matematikk S1. (Kan også velge R1) Bør ha rimelig gode tyskkunnskaper – eller være innstilt på en sterk forbedring av disse kunnskapene i løpet av våren 2013 Være innstilt på å leve i en annen familie og i en annen kultur og kunne tilpasse seg dette, kanskje med regler som er strengere enn de eleven har hjemme, kanskje ikke. Være innstilt på å delta i familiens dagligliv og aktiviteter. Være innstilt på et krevende, men spennende skoleår som stiller store krav til eleven både personlig og faglig.

10 Fag på skolen I egen gruppe – bare norske elever:
Norsk 4 timer/uke (norsk lærer) Tysk 2 + Tysk 3 + historie – 8 timer/uke (tyske lærere) I tyske grupper – normalt 1 – 4 norske elever i gruppen: Kunst eller musikk – 3 timer/uke (del av tyskfaget) Matematikk S1/R1/R timer/uke Kroppsøving 2 timer/uke To programfag a 5 timer/uke Dokumentnavn 4/8/2017

11 Fag på skolen Programfagtilbud: Fysikk Kjemi Biologi
Informasjonsbehandling Engelsk Politikk og menneskerettigheter Samfunnsgeografi Historie og filosofi (Sosiologi og sosialantropologi) Dokumentnavn 4/8/2017

12 "Skyggelærere" Norske lærere som besøker elevene 3 – 6 ganger per år
Hjelper med forståelsen av det tyske lærestoffet Gjennomgår de deler av norsk læreplan som ikke dekkes av undervisningen i Berlin Deltar i vurderingen av elevene og er ansvarlig for elevenes standpunktkarakterer etter norske læreplaner 14 norske lærere fordelt på 5 Osloskoler er/har vært skyggelærere og har dermed fått innblikk i tysk skolesystem og undervisningspraksis. Dokumentnavn 4/8/2017

13 Eksamen Som i Norge skal alle elever i Vg2 opp til en eksamen i løpet av året – enten skriftlig eller muntlig. Dokumentnavn 4/8/2017

14 Fra start til mål Søknad og intervjuer november – februar i Vg1
Tyskundervisning fra vinterferien til sommerferien – en ettermiddag per uke. Følger tysk skoleår i Vg2 2014 starter skolen i Berlin 25. august Innføringsuke i Oslo 18. – 23. august Hjemreise i jule- og påskeferien ( 2 uker) Undervisning i Oslo noen av disse dagene 2015 avsluttes skoleåret ca. 5. juli Dokumentnavn 4/8/2017

15 Hva koster det? Elevene betaler kr. 75.000 per år
Innkvartering og måltider i 10,5 – 11 måneder 3 reiser til/fra Norge Stipend ca. kr fra Statens lånekasse Dokumentnavn 4/8/2017

16 Tidligere elev – etter avsluttet år
”Føler også at de fleste har blitt mer selvstendige i og med at vi har mye frihet. Vi må jo også holde styr på vår egen økonomi og komme oss rundt på egenhånd i en stor by. Her er det heller ingen foreldre som maser om at lekser må gjøres eller at rommet må ryddes, så vi lærer jo å ta konsekvensene selv.“ Emilie Dokumentnavn 4/8/2017


Laste ned ppt "Vi er inne i vårt 6. år Skoleår Elever 2008/ /2010 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google