Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet"— Utskrift av presentasjonen:

1 NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet
Praktiske ting: rømningsvei, mobil i gangen, toaletter, pause etc. Har noen hvert her før?

2 AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform
Enkeltpersonforetak ANS/DA AS Skatt Personlige rettigheter Registrering i Brønnøysundreg Merverdiavgift Finansiering Hvor kan jeg få hjelp? Kort gjennomgang av agenda Kurset varer ca. 3 timer Den første delen: formelle krav Den andre delen: lokaler, forretningsplan, finansiering og hvor få hjelp

3 Hva gjør Servicekontoret?
Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet Arrangerer kurs og temaseminarer Gir bransjerettet informasjon Koordinerer informasjon fra andre etater/foretak Servicekontorets organisering: en liten del av Næringsetaten – vi er alle fem medarbeidere dere kan avtale møter med Tar telefonen Stikke innom Avtale møte Arrangerer kurs (kurskatalogen)

4 Type og antall etableringer
Oslo registreres det ca nye bedrifter hver måned. 2004: 9400 nye bedrifter. Oslo og Akershus registreres det ca nye bedrifter hvert år. Årsaken til nedleggelse: funsjoner, sammenslåinger, firmaet legges ned (alt er ikke konkurser) Gjennomsnittlig levetid for firmaer i Oslo: 10 år Gjennomsnittlig levetid for kafeer/restauranter: 3 år Serveringssteder: kaffebarer, lunsjsteder Import: klær og mat Personlig tjenesteyting: kvinner etablerer seg her Bygg og anlegg: snekker, rørlegger, totalrenovering

5 Type og antall etableringer

6 Hva kreves for å starte firma?
Du må være myndig Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet for deg Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS) - Konkurskarantene: Enhver som har gått konkurs kan settes i karantene. Dette er imidlertid ikke forbundet med noe automatikk. Det avhenger av årsaken til konkursen.

7 Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak
Ansvarlig selskap/Delt Ansvar (ANS/DA) Aksjeselskap (AS) De tre vanligste selskapsformene De fleste som starter for seg selv velger en av disse formene Det finnes mange andre former også: Kommandittselskap, Begrenset ansvar, stiftelse, forening, samvirkelag

8 Enkeltpersonsforetak
Valg av selskapsform Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap (ANS/DA) Aksjeselskap (AS) Skal du starte alene kan du velge mellom enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Skal du starte sammen med noen kan dere velge mellom ansvarlig selskap og aksjeselskap.

9 Enkeltpersonforetak

10 Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) Innehaveren har all myndighet Regnes som selvstendig næringsdrivende Ingen lov om Enkeltpersonforetak Du som person er fult ut ansvarlig for selskapets gjeld. Din private økonomi = foretakets økonomi Egner seg: lav risiko, ingen ansatte, lite gjeld, lite varelager osv. Stor personlig frihet Skal se nærmere på personlige rettigheter senere Hvis vår brosjyre om enkeltpersonforetak.

11 Regnskaps- og bokføringsplikt
Regnskaps- og bokføringsplikt. Før regnskap! Ta vare på bilagene! Regnskapet skal sendes til Brønnøysundreg. dersom: Eiendeler er over 20 millioner Flere enn 20 ansatte Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill. Regnskapsloven og bokføringsloven: Alle opplysninger om transaksjoner og andre disposisjoner som har betydning for størrelsen og sammensetningen av eiendeler, gjeld eller kostnader skal registreres. Begrenset regnskapsplikt: ta vare på bilagene, behøver ikke sende årsregnskapet til Brønnøysund Full regnskapsplikt: årsregnskapet, årsberetning og revisorberetning til Brønnøysund Folk har lov til å føre regnskapet sitt selv, men vi anbefaler at en har regnskapsfører Regnskapsfører: koster mellom 300 – 700 kr. Kan kontakte Norske statsautoriserte regnskapsføreres forening for forslag til en regnskapsfører. Bilagene skal oppbevares i 10 år på et trykt sted.

12 Ansvarlig selskap/Delt ansvar

13 Ansvarlige selskap (ANS/DA)
Selskapsform hvor deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Regnes som selvstendig næringsdrivende Selskapsloven av 21. Juni 1985 nr 83 To eller flere deltakere Understreker: anses også her for SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

14 Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS)
Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel. De fleste velger DA Fordelingen av ansvarsandelen i et DA kan være 30/70 eller 20/30/50. Helt etter hva en ønsker ANS kan måtte bli brukt: ved leiekontrakt hvor utleier ønsker å forholde seg til EN juridisk person.

15 Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere. Selskapsloven stiller krav om dette Selskapsavtalen skal legges ved registreringsskjemaet til Brønnøysund

16 Selskapsavtale – min. krav
Selskapets firma/navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis I DA er det viktig at ansvarsandelen spesifiseres i selskapsavtalen – hvis ikke tolker Brønnøysund det som et ANS. Se vår brosjyre s. 5 – hvis denne opp.

17 Andre forhold som reguleres av selskapsloven
Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet – samtlige deltakere har møterett, avholdes minst en gang i året Styre – valgfritt, evt. velges på selskapsmøtet Daglig leder – valgfritt, evt. velges av deltakerne.

18 Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det kan være lurt. Kompanjongavtalen regulerer forhold som; Inntektsfordeling Arbeidsfordeling Daglig leder/styre Nye deltakere/uttreden av selskapet Med mer Hvis til brosjyren s. 6 Gi ytterligere eksempler på hva som kan stå i avtalen.

19 Regnskaps- og bokføringsplikt
Regnskaps- og bokføringsplikt. Før regnskap! Ta vare på bilagene! Regnskapet skal sendes til Brønnøysundreg. dersom: Omsetning over 5 millioner Flere enn 5 ansatte Flere enn 5 deltakere Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill. Regnskapsloven og bokføringsloven: Alle opplysninger om transaksjoner og andre disposisjoner som har betydning for størrelsen og sammensetningen av eiendeler, gjeld eller kostnader skal registreres. Begrenset regnskapsplikt: Ta vare på bilag, behøver ikke sende til Brønnøysund. Full regnskap: Sende til Brønnøysund

20 Faktura

21 Beregning av skatt De aller fleste faller inn under delingsmodellen
Overskuddet deles dermed i to: - Kapitalinntekt (beskattes 28 %) - Arbeidsinnsatsen (28 % ”kapitalskatt”, 10,7 % trygdeavgift og evt. toppskatt på 12 % over , klasse 1). Skatteetaten sier at valg av selskapsform skal være skatteuavhengig (lavere trygdeavgift for ansatte 7,8 %, men selvstendig næringsdrivende betaler ikke arbeidsgiveravgift) Ca. 1/3 av inntekten går med til skatt Delingsmodellen: hindre at folk kun betaler 28 % skatt Toppskatten: dersom du har en annen jobb ved siden av:

22 Skatt – selvstendig næringsdrivende
Beregnes forskuddsskatt – innbetales på giro den 15/3, 15/5, 15/9 og 15/11. Må levere næringsoppgave/selskapsoppgave (og evt. deltakeroppgave for ANS/DA) i tillegg til selvangivelsen (31.mars/31.mai). Altinn

23 Forskuddsskatt – RF-1102 Næringsetaten Oslo Kommune
Servicekontoret for Næringslivet Næringsetaten Oslo Kommune Forskuddsskatt – RF-1102

24 Personlige rettigheter – selvstendig næringsdrivende
Har andre rettigheter enn ansatte Viktigste forskjeller i forhold til sykepenger, fødselspenger, svangerskapspenger og dagpenger fra Aetat - Selvstendig næringsdrivende regnes ikke som ansatte i sitt eget selskap

25 Sykepenger – selvstendig næringsdrivende
Ingen dekning de første 16 virkedager. Fra 17. virkedag - 65% av personinntekten Tilleggsforsikring: 65% fra og med første sykedag (1,8 %) 100% fra og med 17. sykedag (3,1 %) 100% fra og med første sykedag (8,9 %) Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Beregnes ut fra gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre år Sykepengene er begrenset oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden). 1G = ,- Ansatte får 100 % dekning fra første dag – stor forskjell. Tilleggsforsikringen er dyr – steget i år. Dersom du er ansatt i tillegg: 6G vil være iberegnet lønnen du får som ansatt.

26 Svangerskapspenger – selvstendig næringsdrivende
Hvis arbeidet kan forårsake skade på fosteret. 65 % av personinntekten frem til tre uker før termindato. vært i aktivitet i minst to uker før du går ut i svangerskapspermisjon.

27 Fødselspenger – selvstendig næringsdrivende
Aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter 65 % av antatt personinntekt fra dag en av permisjonen.

28 Dagpenger – selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende har ikke krav på dagpenger Dagpenger fastsettes på grunnlag av arbeidsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkår Dagopoenger regnes ut i fra gjennomsnitten de siste tre årenes lønnsinntekt. Har du vært ansatt i to år og jobbet i ditt eget selskap i tre, vil du få dagopoenger utifra de to årene du har jobbet.

29 Aksjeselskap

30 Aksjeselskap (AS) Eierne (aksjonærene) har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Ansvaret er begrenset til innskuddet (aksjekapitalen, ) og evt. egenkapitalen i selskapet En eller flere eiere (aksjonærer) Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44 Ikke personlig ansvarlig for mer enn aksjeinnskuddet og egenkapitalen. Selskapet er ansvarlig – egen juridisk enhet. Mest lovregulert av de vi gjennomgår i dag. Trenger ikke være et stort selskap – kan kun ha en eier/ansatt. Vis frem brosjyren om AS.

31 Stiftelsesdokumenter
Navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer på alle aksjonæren Antall aksjer som skal tegnes av hver aksjonær Det beløpet som skal betales for hver aksje Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskuddet Hvem som skal være medlem av styret Hvem som skal være selskapets revisor

32 Stiftelsesdokument forts.
Dersom aksjeinnskudd skal gjøres med andre eiendeler enn penger, noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen, må også dette være bestemt i stiftelsesdokumentet Vedtekter Åpningsbalanse - Åpningsbalansen: oversikt over hvilke eiendeler og gjeld aksjeselskapet starter med.

33 Vedtekter-minimumskrav
Selskapets offisielle navn I hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor Selskapets formål Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Antall styremedlemmer Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling Daglig leder - Likner mye på selskapsavtalen fra ANS/DA

34 Åpningsbalanse Skal vedlegges stiftelsesdokumentet
En registrert eller statsautorisert revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler. Åpningsbalansen med revisors erklæring skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen.

35 Organer Generalforsamling Styre Daglig leder

36 Generalforsamling Selskapets øverste organ
Alle aksjonærene har møterett Hovedregel: 1 aksje = 1 stemme (A aksje) Godkjenner årsregnskap, årsberetning m.m. Skal holdes før 1. juli (årsregnskapet og årsberetningen - Brønnøysund senest 1. aug.) Kan ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker (10 % regelen) Generalforsamlingsprotokoll. Dersom selskapet kun har en eier, er det kun en person som møter i generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styret Det er viktig å dokumentere de vedtak som blir gjort på generalforsamlingen – lag en generalforsamlingsprotokoll. 10 % regelen: 10 % av eierne/kapitalen i selskapet må vedta at det skal holde en ekstraordinær generalforsamling.

37 Styre

38 Styre Alle aksjeselskaper skal ha et styre
Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet Krav om møte min. 4 ganger i året Fastsetter planer (strategi) og budsjetter Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet Min. ett medlem samt en vara Styreprotokoll. Antall styremedlemmer: vara. Hvis mer enn en million i aksjekapital, min 3 personer. Notis! Trekk gjerne inn ekstern kompetanse i styret. Styret velger daglig leder Hvis betale styregodtgjørelse – må betales arbeidsgiveravgift. Vis: Styrearbeidbrosjyren.

39 Daglig leder Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften Dersom aksjekapital under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder Daglig leder velges av styret.

40 Regnskapsplikt Har full regnskapsplikt Krav til revisor
Jfr. Regnskapsloven, Bokføringsloven og Aksjeloven. Full regnskapsplikt: send årsregnskap, årsberetning og revisorsberetning til Brønnøysund. Alle regnskap i Brreg er offentlige opplysninger: du kan bestille dine konkurrenters regnskap. Det er lovpålagt å ha en revisor. Revisoren må godkjenne åpningsbalansen, og det årlige regnskapet.

41 Skatt Hovedregelen er 28% selskapsskatt
Dersom eierne/aksjonærene tar ut lønn skal de trekkes i skatt på grunnlag av vanlig skattekort Selskapet må betale arbeidsgiveravgift (14,1 %) Utbytte er skattefritt for aksjonærene Selskapet skatter etterskuddsvis, året etter inntektsåret Delingsmodellen dersom eier mer enn 2/3 av selskapet

42 Personlige rettigheter
Du regnes som ansatt i ditt eget selskap og har av den grunn personlige rettigheter som ”vanlig” ansatt 100% sykepenger fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger

43 Registrering av foretaket – gjelder alle selskapsformer
Gjøres i Brønnøysundregistrene, på fastsatt blankett eller elektronisk på Saksbehandlingstid ca 1 uke, men dette varierer Når firmaet er registrert vil du få organisasjonsnummer og firmaattest* Dersom enkeltpersonforetaket skal selge innkjøpte varer eller du skal ha flere enn fem ansatte, må du registrere deg i Foretaksregisteret. *Gjelder ikke i Enhetsregisteret. Brreg har en rekke ulike registre Vis frem registreringsskjemaene Vi kan hjelpe deg å fylle ut Kan fylles ut per papir eller elektronisk Saksbehandlingstiden står på Internett.

44 Registreringsskjema

45 Hva koster det å registrere firmaet?
Enkeltpersonforetak ,-* Ansvarlig selskap ,- Aksjeselskap ,- *Enhetsregisteret er gratis

46 Krav til firmanavn Det skal ikke være villedende
Må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet Kan ikke alene bestå av navn på et land, fylke eller en kommune Enkeltpersonforetak må ha med etternavnet til innehaver i firmanavnet

47 Firmanavn Du kan ikke ta patent på firmanavnet (gjelder kun tekniske løsninger). Varemerkebeskyttelse er mulig – navnet må være særpreget og ikke kunne forveksles med andre registrerte navn eller foretaksnavn. Representerer din identitet i markedet. Søknadsavgift på kr – varer i 10 år.

48 Merverdiavgiftsloven - mval.

49 Merverdiavgiftsloven - mval.

50 Merverdiavgift; MVA (moms)

51 MVA manntallet

52 Mva-oppgaven

53 Skal du ha ansatte? Registrer de ansatte i Arbeidstakerregisteret
Registrer din bedrift i Arbeidsgiverregisteret og hos Arbeidstilsynet Tegn yrkesskadeforsikring for de ansatte i et privat forsikringsselskap Lag ansettelsesavtaler for alle arbeidsforhold Opprett egen konto for skattetrekk i banken (forskuddstrekk av lønn til ansatte) Betale arbeidsgiveravgift (14,1 %) Håndtere de ansattes feriepenger Lag HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet) forbedriften.

54 - Egenkapital og fremmedkapital
Finansiering - Egenkapital og fremmedkapital Oppsparte midler Lån Tilskudd Investorer Lite offentlig tilskudd Oppsparte midler er det viktigste. Ikke lett å få lån i en bank på bakgrunn av en god ide. Inkubator – fødestue, kunnskaps- og kapitalhjelp Business Angels – rike privatpersoner Såkornkapital – finnes lite i Norge Venturekapital – noe senere fase, kvier seg for å investere, mye teknologi, bio, miljø. Store ekpansjonsmuligheter, unik ide, internasjonalt potensial, svært fokusert og engasjert person. TENK KREATIVT!!

55 Offentlig finansiering
Innovasjon Norge Etablererstipend/inkubatorstipend, lån, OFU/IFU-kontrakter Støtte til undersøkelse av internasjonalt marked Tilskudd til patentsøknader Nettverkskreditt Designstøtte (Norsk Designråd) Bygdeutviklingsmidler Generelt vanskelig å få offentlige midler spesielt i Oslo og Akershus. Enklere å starte opp i Osloregionen, mer kapital etc. Etablererstipend: gjennomsnittlig beløp: kr. Spesialrådgivning Forny: kommersialisering av FoU, teknologi og lignende SkatteFUNN – trekke fra på skatten ved forskning EU-prosjekter – uoversiktlig. Se: Euro Info Center

56 Offentlig finansiering forts.
Oslo kommune, Servicekontoret for næringslivet Støtte til spesialrådgivning (Max kr ) Etablererprisen ( kr til beste nyetablerte bedrift) Aetat – Dagpenger under etablering Forny SkatteFUNN Offentlig såkornkapital/inkubatorer EU-prosjekter (lån og finansiell støtte)

57 Hvor kan du få hjelp? Servicekontoret for næringslivet – 23 46 01 11
Etablerersentrene i Akershus – Innovasjon Norge – Bedin (Narviktelefonen) – Patentstyret – Norsk Designråd – Andre Andre: Connect Norge, Forskningsparken, Oslo Teknopol, Den norske venturekapitalforeningen, Venture Lab – Business Angels,

58 Linker Brønnøysund: www.brreg.no Bedin: www.bedin.no
Innovasjon Norge: Patentstyret: Lovdata: Andre:

59 NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet
Praktiske ting: rømningsvei, mobil i gangen, toaletter, pause etc. Har noen hvert her før?


Laste ned ppt "NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google