Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommunen Porsgrunn Delprosjekt 6 Kvalitet i omsorg Silje Brügger Budal, utviklingsavdelingen Porsgrunn kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommunen Porsgrunn Delprosjekt 6 Kvalitet i omsorg Silje Brügger Budal, utviklingsavdelingen Porsgrunn kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskommunen Porsgrunn Delprosjekt 6 Kvalitet i omsorg Silje Brügger Budal, utviklingsavdelingen Porsgrunn kommune

2 Prosjektgruppen Kommunalsjef/ prosjektleder: Aud Fleten Politiker: Torleif Vikre Tillitsvalgte: Henriette Mikalsen Gunvor Heidenstrøm Ansatte: Oddvin Oplendskedal Marianne Wallestad Bente Berg Nilsen Mona Johnsen Morten Næss Silje Brugger Budal

3 Kvalitet i omsorg  Oppdrag / mandat ved prosjektstart Finne de indikatorene som tjenestemottakere og pårørende definerer som kvalitet Konkretisering av kvalitet som del av tjenesteerklæring. Utvikle systemet med avviksrapportering og lukking av avvik.

4 Kvalitet i omsorg  Berørte virksomheter i Porsgrunn Kommune Tradisjonelle hjemmetjenester og institusjoner

5 Kvalitet i omsorg  Utfordringer Konkretisering av oppdrag / mandat Skape sammenhenger mellom det en har i dag, brukerundersøkelsen samt gjeldende lovverk ( forskrift ) Skape interesse for prosjektet hos ansatte i de berørte virksomhetene

6 Seminar: ”Kvalitet i omsorg” 20. november 2008 74 deltakere. Disse representerte  Bruker av tjenestene  Ansatte i Porsgrunn kommune  Politikere  Brukerorganisasjoner  Representant for Høgskolen i Telemark  Tillitsvalgte

7 Seminar om Kvalitet i omsorg  Arbeidsoppgaver Velg noen spørsmål / områder fra brukerundersøkelsen som dere mener er viktig i forhold til kvalitet i omsorg. Begrunn valget. Definer en standard i forhold til de utvalgte områdene. Prøv å knytte denne opp til forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten. Definer måleindikatorer innenfor de områdene dere har valgt

8 Resultat etter seminar om Kvalitet i omsorg Revidert prosjektbeskrivelse med følgende mandat / oppdrag: 1. Ny / revidert tjenesteerklæring for opphold i institusjon. 2. Prosedyre for gjennomføring av kvalitetsforbedring for opphold i institusjon 3. Ny / revidert tjenesteerklæring for hjemmebaserte tjenester. 4. Prosedyre for gjennomføring av kvalitetsforbedring for hjemmebaserte tjenester

9 Veien videre 2009  Reviderte tjenesteerklæringer for opphold i institusjon og hjemmebaserte tjenester Høring våren 2009 Politisk behandling juni 2009

10 ” Kvalitet er helheten av egenskap en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov ”


Laste ned ppt "Kvalitetskommunen Porsgrunn Delprosjekt 6 Kvalitet i omsorg Silje Brügger Budal, utviklingsavdelingen Porsgrunn kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google