Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RE KOMMUNE ny og varm 1 Historien om Re -en vellykket kommunesammenslåing Besøk fra Gran og Lunner kommuner 21.01.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RE KOMMUNE ny og varm 1 Historien om Re -en vellykket kommunesammenslåing Besøk fra Gran og Lunner kommuner 21.01.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 RE KOMMUNE ny og varm 1 Historien om Re -en vellykket kommunesammenslåing Besøk fra Gran og Lunner kommuner 21.01.15.

2

3 RE KOMMUNE ny og varm 3 Overordnede mål for Re kommune Tverrfaglig forebyggende arbeid/ tiltak overfor barn og unge Et bedre miljø, nå og for framtida Trygghet for hjelp når behov oppstår Ønske om sterk befolkningsvekst

4 RE KOMMUNE ny og varm 4 Bakgrunn for sammenslåingen Langvarig og omfattende samarbeid Ønske om å bevare en selvstendig landkommune Ett naturlig geografisk sentrum Folkeavstemning mai 1999 Ramnes 73,9% (52% deltakelse) Våle 50,4% (56% deltakelse)

5 RE KOMMUNE ny og varm 5 Bakgrunn (2) Vedtak om sammenslåing i kommunestyrene 21. juni 1999 Foreløpig planlegging av prosjektet høsten 1999 Navn - kommunestyrene deler seg Prosjektleder (seinere rådmann i ny kommune) tiltrådte 1. februar 2000

6 RE KOMMUNE ny og varm 6 Prioriterte målsettinger  Frigjøre ressurser slik at det kan gis et bedre tjenestetilbud med god tilgjengelighet.  Legge til rette for en mer samordnet areal- og transportplanlegging slik at natur- og miljøressursene kan forvaltes på en bærekraftig måte.  Sikre og videreutvikle kommunen som en attraktiv og trygg arbeidsplass.

7 RE KOMMUNE ny og varm 7 Sentrale prinsipper Frivillighet Bred medvirkning fra politikere og ansatte Klare planer og framdrift Likeverdig deltakelse fra kommunene Jobbgaranti til ansatte Informasjon og åpenhet Kulturtiltak- internt og eksternt Adm ledelse ansatt året før sammenslåingen ”Solid” statlig støtte til prosessen

8 RE KOMMUNE ny og varm 8 De grå hverdagene kom fort når bryllupsreisa var slutt

9 RE KOMMUNE ny og varm 9 Etter bryllupet Store økonomiske avvik spesielt innen helse- og sosial fra 2001 - 2002 Resultatene av bevisst satsing på store investeringer skal iverksettes Økonomisk innstramming 2002 ->2003 Tunge økonomiske år i 2008 og 2009 Økonomiplanen for 2013-16 skal vise mellom 1-3 % overskudd

10 RE KOMMUNE ny og varm 10 Suksesskriterier Dialog mellom politikere og administrasjon felles utgangspunkt og forståelse av situasjonen viktigheten av en sunn økonomi Politisk klima Re viktigere enn partiet Langsiktig planlegging av tiltak

11 RE KOMMUNE ny og varm 11 Evaluering av Re Agenda engasjert av KRD for å evaluere sammenslåingen Innbyggernes oppfatninger og holdninger Økonomi Administrasjon Egen undersøkelse blant de ansatte Rapport offentliggjort 13.02.06

12 RE KOMMUNE ny og varm 12 Evalueringen av Re viser Mer profesjonell organisasjon bredere kompetanse positive fagmiljøeffekter mer spesialiserte tjenester mer profesjonell overordnet styring Innbyggerne er mer fornøyd - 94% Gjennomført innsparinger og høstet stordriftsfordeler til fordel for økt tjenesteproduksjon

13 RE KOMMUNE ny og varm 13 Evalueringen av Re viser Innsparing i lønnskostnader til ledelse og administrasjon på 10,8 mill. kr. Antall årsverk til ledelse og støttefunksjoner er redusert med 27 årsverk /38% Medført lokal mobilisering rundt et nytt kommunesenter

14 RE KOMMUNE ny og varm 14 Evalueringen av Re viser Bedre tilgjengelighet til adm og tjenester Bedre overordnet planlegging og styring av utbyggingsmønsteret Større tyngde og påvirkningskraft overfor næringsliv og regionale mynd. Gevinster for statlige etater

15 RE KOMMUNE ny og varm 15 Evalueringen av Re viser Ikke lett å finne Re-effekter i negativ retning, men mulige negative virkninger kan være; store belastninger for de som har blitt direkte berørt av omstillingene kan ha bidratt til en en viss lokal sentralisering Re har ikke blitt mer geografisk funksjonell kommune for innbyggerne i ytterområdene

16 RE KOMMUNE ny og varm 16 Evalueringen av Re viser Særlig viktige årsaker til at Re lykkes: Strek integrasjon - langvarig samarbeid Samlende ide om felles lokal samfunnsutbygging i et nytt kommunesenter som motvekt mote byenes utvikling God prosess - åpen og medarbeiderorientert omstilling Rapporten finnes på: http://odin.dep.no/krd/komsam/kommunesammenslutning/016051-990733/dok-bn.html

17 RE KOMMUNE ny og varm 17 Våre egne Re-effekter Slankere administrasjon Større/mer robuste enheter Sterkere ”stemme” i Vestfold Utbygginger for framtida ”Nytenkning” -nye tjenester/prosjekter Utvikling av et livskraftig sentrum Sunn økonomi ? Oppdaterte rutiner/reglementer/avtaler mm Felles ledelsesverdier, holdninger

18 RE KOMMUNE ny og varm Re i dag 18  Et sentrum i rivende utvikling  Et blomstrende næringsliv – god service  Kultur som drivkraft – utnytte Slagene på Re og Re Middelalderdager  Markert 10-års bursdag  Nye behov:  Nytt omsorgsbygg  Tilstanden til uskolen

19 RE KOMMUNE ny og varm 19 Planlegger for framtida, Bygdebyen Revetal: Revetal.wmv

20 RE KOMMUNE ny og varm 20 Noen arbeidsmåter Trygge lokalsamfunn Folkehelse/Helse i plan smART oppvekst Familiesenter, barn og unge Prosjekt 16-23 (Se Puls 270212 på NRK) Grønn energikommune

21 RE KOMMUNE ny og varm Interkommunalt samarbeid 21  12K samarbeid -> KIV  3K samarbeid  Felles kommuneplanlegger, planstrategi  Felles skatteoppkreverkontor  Felles kulturskole  Felles PP-tjeneste  Felles korttidslager for tekniske hjelpemidler  Utredning om felles LMS og ev. legevakt for 9 kommuner i Vestfold

22 RE KOMMUNE ny og varm Res 12 tips for kommunesammenslåing


Laste ned ppt "RE KOMMUNE ny og varm 1 Historien om Re -en vellykket kommunesammenslåing Besøk fra Gran og Lunner kommuner 21.01.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google