Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

en vellykket kommunesammenslåing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "en vellykket kommunesammenslåing"— Utskrift av presentasjonen:

1 en vellykket kommunesammenslåing
Historien om Re en vellykket kommunesammenslåing Besøk fra Gran og Lunner kommuner

2

3 Overordnede mål for Re kommune
Ønske om sterk befolkningsvekst Tverrfaglig forebyggende arbeid/ tiltak overfor barn og unge Trygghet for hjelp når behov oppstår Et bedre miljø, nå og for framtida

4 Bakgrunn for sammenslåingen
Langvarig og omfattende samarbeid Ønske om å bevare en selvstendig landkommune Ett naturlig geografisk sentrum Folkeavstemning mai 1999 Ramnes 73,9% (52% deltakelse) Våle 50,4% (56% deltakelse)

5 Bakgrunn (2) Vedtak om sammenslåing i kommunestyrene 21. juni 1999
Foreløpig planlegging av prosjektet høsten 1999 Navn - kommunestyrene deler seg Prosjektleder (seinere rådmann i ny kommune) tiltrådte 1. februar 2000

6 Prioriterte målsettinger
Frigjøre ressurser slik at det kan gis et bedre tjenestetilbud med god tilgjengelighet. Legge til rette for en mer samordnet areal- og transportplanlegging slik at natur- og miljøressursene kan forvaltes på en bærekraftig måte. Sikre og videreutvikle kommunen som en attraktiv og trygg arbeidsplass.

7 Sentrale prinsipper Frivillighet
Bred medvirkning fra politikere og ansatte Klare planer og framdrift Likeverdig deltakelse fra kommunene Jobbgaranti til ansatte Informasjon og åpenhet Kulturtiltak- internt og eksternt Adm ledelse ansatt året før sammenslåingen ”Solid” statlig støtte til prosessen

8 De grå hverdagene kom fort når bryllupsreisa var slutt

9 Etter bryllupet Store økonomiske avvik spesielt innen helse- og sosial fra Resultatene av bevisst satsing på store investeringer skal iverksettes Økonomisk innstramming >2003 Tunge økonomiske år i 2008 og 2009 Økonomiplanen for skal vise mellom 1-3 % overskudd

10 Suksesskriterier Dialog mellom politikere og administrasjon
felles utgangspunkt og forståelse av situasjonen viktigheten av en sunn økonomi Politisk klima Re viktigere enn partiet Langsiktig planlegging av tiltak

11 Evaluering av Re Agenda engasjert av KRD for å evaluere sammenslåingen
Innbyggernes oppfatninger og holdninger Økonomi Administrasjon Egen undersøkelse blant de ansatte Rapport offentliggjort

12 Evalueringen av Re viser
Mer profesjonell organisasjon bredere kompetanse positive fagmiljøeffekter mer spesialiserte tjenester mer profesjonell overordnet styring Innbyggerne er mer fornøyd - 94% Gjennomført innsparinger og høstet stordriftsfordeler til fordel for økt tjenesteproduksjon

13 Evalueringen av Re viser
Innsparing i lønnskostnader til ledelse og administrasjon på 10,8 mill. kr. Antall årsverk til ledelse og støttefunksjoner er redusert med 27 årsverk /38% Medført lokal mobilisering rundt et nytt kommunesenter

14 Evalueringen av Re viser
Bedre tilgjengelighet til adm og tjenester Bedre overordnet planlegging og styring av utbyggingsmønsteret Større tyngde og påvirkningskraft overfor næringsliv og regionale mynd. Gevinster for statlige etater

15 Evalueringen av Re viser
Ikke lett å finne Re-effekter i negativ retning, men mulige negative virkninger kan være; store belastninger for de som har blitt direkte berørt av omstillingene kan ha bidratt til en en viss lokal sentralisering Re har ikke blitt mer geografisk funksjonell kommune for innbyggerne i ytterområdene

16 Evalueringen av Re viser
Særlig viktige årsaker til at Re lykkes: Strek integrasjon - langvarig samarbeid Samlende ide om felles lokal samfunnsutbygging i et nytt kommunesenter som motvekt mote byenes utvikling God prosess - åpen og medarbeiderorientert omstilling Rapporten finnes på:

17 Våre egne Re-effekter Slankere administrasjon
Større/mer robuste enheter Sterkere ”stemme” i Vestfold Utbygginger for framtida ”Nytenkning” -nye tjenester/prosjekter Utvikling av et livskraftig sentrum Sunn økonomi ? Oppdaterte rutiner/reglementer/avtaler mm Felles ledelsesverdier, holdninger

18 Re i dag Et sentrum i rivende utvikling
Et blomstrende næringsliv – god service Kultur som drivkraft – utnytte Slagene på Re og Re Middelalderdager Markert 10-års bursdag Nye behov: Nytt omsorgsbygg Tilstanden til uskolen

19 Planlegger for framtida, Bygdebyen Revetal:
Revetal.wmv

20 Noen arbeidsmåter Trygge lokalsamfunn Folkehelse/Helse i plan
smART oppvekst Familiesenter, barn og unge Prosjekt (Se Puls på NRK) Grønn energikommune

21 Interkommunalt samarbeid
12K samarbeid -> KIV 3K samarbeid Felles kommuneplanlegger, planstrategi Felles skatteoppkreverkontor Felles kulturskole Felles PP-tjeneste Felles korttidslager for tekniske hjelpemidler Utredning om felles LMS og ev. legevakt for 9 kommuner i Vestfold

22 Res 12 tips for kommunesammenslåing


Laste ned ppt "en vellykket kommunesammenslåing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google