Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økoprofil - en miljøvurderingsmetode

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økoprofil - en miljøvurderingsmetode"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økoprofil - en miljøvurderingsmetode
Trine Dyrstad Pettersen Norges Byggforskningsinstitutt

2 ØKOPROFIL Forenklet miljøvurderingsmetode

3 Hvorfor Økoprofil og miljøvurdering?
En Økoprofil for en bygning kan: gi en rask og enkel oversikt over ressurs- og miljøbelastningene i tilknytning til et bygg være utgangspunkt for å iverksette miljøforbedrende tiltak gi markedsfordeler ved salg og utleie brukes som internt forvaltnings- og styringsverktøy for miljøtilstanden inngå som dokumentasjon av byggets miljøtilstand på et gitt tidspunkt inngå som en del av Byggsertifisering

4 Økoprofil for ulike bygningstyper
Prosjekterings- verktøy for boliger Eksisterende Kontorer Eksisterende kontorbygninger Eksisterende boliger (leiligheter, rekkehus, eneboliger) Planleggingsverktøy for boliger

5

6 Tre hovedområder Ytre klima Ressurser Inneklima 15 parametere

7 Kriterier dvs. ulike løsninger
Type energikilde Spillvarme/fjernvarme, vp, sol El, gass, Kombinert olje/el, bio, Olje, gass Klassifisering Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

8

9 Ytre miljø CO2 CO Utslipp til luft NOX SO2 Utslipp til grunn
Utslipp til vann Avfallshåndtering Utearealer Transport

10 CO2 CO NOX SO2 Utslipp til luft

11 Avfallshåndtering

12 Transport

13 Parametre - Ytre miljø

14 Ressurser Energi Materialer Vann Land

15

16 R-e Energi Oppbygging av energi Bygning Oppvarming Ventilasjon
Belysning Utvendig Fleksibilitet (Reell energibruk)

17 Bygning

18 Ventilasjon

19 Energifleksibilitet

20 Parametre - Ressurser, energi

21 R-m Materialer Oppbygging av Materialer Boligegenskaper
Materialegenskaper Bygging Drift Gjenbruk

22 Materialer - Bygging

23 Materialer - Drift Eksempel på klassifisering

24 Materialer - Gjenbruk Eksempel på klassifisering

25 R-l Land R-l.3 Parkering Klassifisering
1: Ingen parkering, parkering under bakkenivå eller utenfor pressområder 2: Parkering i fleretasjes parkeringsanlegg, eller på bakkenivå med parkeringsdekning <= 70% av antallet boliger 3: Parkering på bakkeplan med parkeringsdekning > 70%

26 Parametre - Ressurser, vann, matr. og land

27 Inneklima Oppbygging av Inneklima Termisk klima (temperatur)
Atmosfærisk klima (luft) Akustisk klima (lyd) Aktinisk klima (stråling) Annet (renhold og fukt)

28 Termisk klima

29 Atmosfærisk klima

30 Emisjonskategori

31 Parametre - Inneklima

32 Grafisk fremstilling Hovedresultat Detaljert resultat

33 Verktøyet parameterbeskrivelser + regneark
Befaringsskjema Beregning av Ytre miljø Beregning av Ressurser Beregning av Inneklima Grafisk fremstilling Hovedresultat – stolpe Delresultat – rose Men aller først – struktur på systemet Parameter-nummer Navn på parameter Kriterier Klasser

34 Eksempel - enebolig

35 Y.1.(luft) Fyr.anlegg 1.1/olje =3

36 Y.1.(luft) Kjølemedium 1.3/usikkert =3

37 Y.2.(grunn) Y.2.1/oljetank inne =1

38 R-e.1 Energibruk Soltilskudd
E-e.1.1.1Soltilskudd/stort =1 Soltilskudd

39 Temp.styring Man/termostat =3

40 Tetthet/trekk 1.1.6/mye =3

41 R-v.2/Ikke vannmåler, men vannbesparende =2
R-Vann R-v.2/Ikke vannmåler, men vannbesparende =2

42 R-m.2Material/m.2.1Bygging
R-m.2.2 Drift/Utv.kledning/lang lt-lvedl = 1

43 R-m.2Material/m.2.1Bygging
R-m.2.2 Drift/Taktekking/lang lt-lvedl = 1

44 R-l.1.4 Biologisk mangfold =1
R-land R-l.1.4 Biologisk mangfold =1

45 Inneklima-1.2 Atmosfærisk
I-1 Termisk Inneklima-1.2 Atmosfærisk I.1.2/ Kaldras =2

46 Inneklima-1.2 Atmosfærisk
I.2.2/ Emisjonskategori - tak og vegger tre =1

47 I.2.2Emisjonskategori - golv/ blandet =2
I-2 Atmosfærisk I.2.2Emisjonskategori - golv/ blandet =2 linoleum tre

48 I.3.1Støy fra tekniske installasjoner =2
I-3 Akustisk I.3.1Støy fra tekniske installasjoner =2

49 I-5 Annet I.5 Annet - Renhold =3 I.5.1.1 Takhøye skap =3
I Lodne tepper =3

50 I-5 Annet I.5 Annet - Fukt =3 I Sluk =2


Laste ned ppt "Økoprofil - en miljøvurderingsmetode"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google