Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.03.2015 1 Økoprofil - en miljøvurderingsmetode Trine Dyrstad Pettersen Norges Byggforskningsinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.03.2015 1 Økoprofil - en miljøvurderingsmetode Trine Dyrstad Pettersen Norges Byggforskningsinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.03.2015 1 Økoprofil - en miljøvurderingsmetode Trine Dyrstad Pettersen Norges Byggforskningsinstitutt

2 27.03.2015 2  Forenklet miljøvurderingsmetode ØKOPROFIL

3 27.03.2015 3 Hvorfor Økoprofil og miljøvurdering? En Økoprofil for en bygning kan:  gi en rask og enkel oversikt over ressurs- og miljøbelastningene i tilknytning til et bygg  være utgangspunkt for å iverksette miljøforbedrende tiltak  gi markedsfordeler ved salg og utleie  brukes som internt forvaltnings- og styringsverktøy for miljøtilstanden  inngå som dokumentasjon av byggets miljøtilstand på et gitt tidspunkt  inngå som en del av Byggsertifisering

4 27.03.2015 4 Økoprofil for ulike bygningstyper  Eksisterende kontorbygninger  Eksisterende boliger (leiligheter, rekkehus, eneboliger)  Planleggingsverktøy for boliger Prosjekterings- verktøy for boliger Eksisterende boliger Kontorer

5 27.03.2015 5

6 27.03.2015 6 Tre hovedområder  Ytre klima 15 parametere  Ressurser 45 parametere  Inneklima 17 parametere

7 27.03.2015 7 Kriterier dvs. ulike løsninger Type energikilde  Spillvarme/fjernvarme, vp, sol  El, gass, Kombinert olje/el, bio,  Olje, gass Klassifisering Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

8 27.03.2015 8

9 27.03.2015 9 Ytre miljø  Utslipp til luft CO 2 CO NO X SO 2 CO 2 CO NO X SO 2  Utslipp til grunn  Avfallshåndtering  Utslipp til vann  Utearealer  Transport

10 27.03.2015 10 Utslipp til luft CO 2 CO NO X SO 2 CO 2 CO NO X SO 2

11 27.03.2015 11 Avfallshåndtering

12 27.03.2015 12 Transport

13 27.03.2015 13 Parametre - Ytre miljø

14 27.03.2015 14 Ressurser  Energi  Materialer  Vann  Land

15 27.03.2015 15

16 27.03.2015 16 R-e Energi Oppbygging av energi  Bygning  Oppvarming  Ventilasjon  Belysning  Utvendig  Fleksibilitet  (Reell energibruk)

17 27.03.2015 17 Bygning

18 27.03.2015 18 Ventilasjon

19 27.03.2015 19 Energifleksibilitet

20 27.03.2015 20 Parametre - Ressurser, energi

21 27.03.2015 21 R-m Materialer Oppbygging av Materialer  Boligegenskaper  Materialegenskaper  Bygging  Drift  Gjenbruk

22 27.03.2015 22 Materialer - Bygging

23 27.03.2015 23 Materialer - Drift Eksempel på klassifisering

24 27.03.2015 24 Materialer - Gjenbruk Eksempel på klassifisering

25 27.03.2015 25 R-l Land  R-l.3 Parkering Klassifisering 1: Ingen parkering, parkering under bakkenivå eller utenfor pressområder 2: Parkering i fleretasjes parkeringsanlegg, eller på bakkenivå med parkeringsdekning <= 70% av antallet boliger 3: Parkering på bakkeplan med parkeringsdekning > 70%

26 27.03.2015 26 Parametre - Ressurser, vann, matr. og land

27 27.03.2015 27 Inneklima Oppbygging av Inneklima  Termisk klima (temperatur)  Atmosfærisk klima (luft)  Akustisk klima (lyd)  Aktinisk klima (stråling)  Annet (renhold og fukt)

28 27.03.2015 28 Termisk klima

29 27.03.2015 29 Atmosfærisk klima

30 27.03.2015 30 Emisjonskategori

31 27.03.2015 31 Parametre - Inneklima

32 27.03.2015 32 Grafisk fremstilling HovedresultatDetaljert resultat

33 27.03.2015 33 Verktøyet parameterbeskrivelser + regneark  Parameter-beskrivelser  Befaringsskjema  Beregning av Ytre miljø  Beregning av Ressurser  Beregning av Inneklima  Grafisk fremstilling  Hovedresultat – stolpe  Delresultat – rose

34 27.03.2015 34 Eksempel - enebolig

35 27.03.2015 35 Fyr.anlegg 1.1/olje =3 Y.1.(luft)

36 27.03.2015 36 Y.1.(luft) Kjølemedium 1.3/usikkert =3

37 27.03.2015 37 Y.2.1/oljetank inne =1 Y.2.(grunn)

38 27.03.2015 38 Soltilskudd E-e.1.1.1Soltilskudd/stort =1 R-e.1 Energibruk

39 27.03.2015 39 Temp.styring Man/termostat =3

40 27.03.2015 40 Tetthet/trekk 1.1.6/mye =3

41 27.03.2015 41 R-v.2/Ikke vannmåler, men vannbesparende =2 R-Vann

42 27.03.2015 42 R-m.2Material/m.2.1Bygging R-m.2.2 Drift/Utv.kledning/lang lt-lvedl = 1

43 27.03.2015 43 R-m.2Material/m.2.1Bygging R-m.2.2 Drift/Taktekking/lang lt-lvedl = 1

44 27.03.2015 44 R-land R-l.1.4 Biologisk mangfold =1

45 27.03.2015 45 Inneklima-1.2 AtmosfæriskI-1 Termisk I.1.2/ Kaldras =2

46 27.03.2015 46 Inneklima-1.2 Atmosfærisk I.2.2/ Emisjonskategori - tak og vegger tre =1

47 27.03.2015 47 I-2 Atmosfærisk I.2.2Emisjonskategori - golv/ blandet =2 linoleum tre

48 27.03.2015 48 I-3 Akustisk I.3.1Støy fra tekniske installasjoner =2

49 27.03.2015 49 I-5 Annet I.5 Annet - Renhold =3 I.5.1.2 Lodne tepper =3 I.5.1.1 Takhøye skap =3

50 27.03.2015 50 I-5 Annet I.5 Annet - Fukt =3 I.5.2.1 Sluk =2


Laste ned ppt "27.03.2015 1 Økoprofil - en miljøvurderingsmetode Trine Dyrstad Pettersen Norges Byggforskningsinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google