Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veilder for hepatitt C behandling Olav Dalgard Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veilder for hepatitt C behandling Olav Dalgard Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veilder for hepatitt C behandling Olav Dalgard Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus 1

2 Olav Dalgard Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus Veilder for hepatitt C behandling FORSLAG 2

3 Interessekonflikter Rådgiver for: Abbvie, Gilead, MSD, Medivir Forskningsstøtte fra Gilead og Merck 3 3

4 Oppdragsgiver Den norske Legeforening –Norsk Forening for Infeksjonsmedisin (NFIM), –Norsk Forening for Medisinsk Mikrobiologi (NFMM) –Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) Medlemmer NFIM –Olav Dalgard, Oslo –Arild Mæland, Oslo –Alexander Leiva, Bergen NFMM –Sussanne Dudman Gjeruldsen, Oslo NGF –Kristian Bjøro –Zbigniew Konopski, Oslo –Lars Karlsen, Stavanger –Per Sandvei, Sarpsborg –Magnhild Gangsøy Kristiansen, Bodø 4

5 Hva er målet med hepatitt C behandling? Målet med HCV-behandling er å hindre utvikling av cirrhose. Ikke å forebygge smitte (foreløpig) 5

6 Hva er indikasjonen for HCV behandling? Alle pasienter med signifikant leverfibrose (Metavir ≥F2 eller leverelastisitet >7kPa) bør behandles. Pasienter uten signifikant fibrose bør tilbys behandling hvis de har genotype 2 eller 3 og er under 40 år. 6

7 Hvordan kan sykdommens stadium fastslås? FibroseInflamasjonsaktivitet F0IngenA0Ingen F1PortalA1Mild F2SeptaA2Moderat F3BrodannendeA3Betydelig F4Cirrhose Metavir systemet Bedossa et al. Hepatology 1996 7

8 Fibrosering Stadium 1 Stadium 4 (cirrhose) Stadium 3 (brodannende fibrose) Stadium 2 8

9 Beslutningsgrenser FibroseInflamasjonsaktivitet F0IngenA0Ingen F1PortalA1Mild F2SeptaA2Moderat F3BrodannendeA3Betydelig F4Cirrhose 9

10 Leverelastisitet Måles med Fibroscan ® < 7 kPa: Lite eller ingen fibrose >12.5 kPa Skrumplever 10

11 Beslutningsgrenser etter leverelastisitet 75 kPa2,5 kPa 7 kPa F2 Behandling bør ikke utsettes Indikasjon for behandling Kan observeres 12,5 kPa 9,5 kPa F3F4 11

12 Hva er standard behandling av HCV infeksjon ? Standard behandling av HCV-infeksjon er ulike kombinasjoner pegIFN, ribavirin, sofosbuvir og ledipasvir. Kombinasjon og behandlingslengde er avhengig av alder, genotype og fibrosestadium 12

13 Angrepspunkter for HCV medikamenter 13 NS 5A hemmere 13

14 DAAs (direct acting antivirals) EffektivitetBarriere mot resistens Medikament Proteasehemmere++++ NS5A hemmere++++ Polymerasehemmere (nukleosidanalog) +++++ Polymerasehemmere (non- nukleosid analog) +++ 14

15 DAAs (direct acting antivirals) EffektivitetBarriere mot resistens Medikament Proteasehemmere++++ Simeprevir Paritaprevir NS5A hemmere++++ Daclatasvir Ledipasvir Ombitasvir Polymerasehemmere (nukleosid analog) +++++ Sofosbuvir Polymerasehemmere (non- nukleosider) +++ Dasabuvir 15

16 Hvordan kan HCV medikamenter kombineres? 1.PegIFN+RBV –G 2 eller 3 2.PegIFN+NUC+RBV –Alle genotyper 3.NUC+RBV –G 2 eller 3 4.NUC+PI –G1 eller G 4 5.NUC+NS5a –Alle genotyper 6.NonNuc+PI+NS5a+RBV –G 1 16

17 Naïve uten cirrhose SOF+ DCV (n=126) uke 12 Sulkowski N Engl J Med 2014, Nafdahl N Engl J Med 2014 and Kowdley N Engl J Med 2014 98% 95% 94% 99% 96% 96 SVR 12 SOF+ SMV (n=187) Uke 8 SOF/LDV (n=431) Naive og erfarne med og uten cirrhose Naïve med med og uten cirrhose SOF/LDV (n=431) Behandling genotype 1 Naïve uten cirrhose Paritapevr/r+Ombitasvir+Dasabuvir+/-R (n=726) Studiepopulasjon 17

18 Naïve uten cirrhose SOF+ DCV (n=126) uke 12 Sulkowski N Engl J Med 2014, Nafdahl N Engl J Med 2014 and Kowdley N Engl J Med 2014 98% 95% 94% 99% 96% 96 SVR 12 SOF+ SMV (n=187) Uke 8 SOF/LDV (n=431) Naive og erfarne med og uten cirrhose Naïve med med og uten cirrhose SOF/LDV (n=431) Behandling genotype 1 Naïve uten cirrhose Paritapevr/r+Ombitasvir+Dasabuvir+/-R (n=726) Studiepopulasjon 764 777 372 525 Pris/SVR (tusen) 18

19 SOF+ pegIFN+ RBV (n= 24) Uke 24 Behandling genotype 3 83 87 94 85 93 SVR 12, % SOF+ DCV (n=187) Uke 12 SOF/LDV+ RBV (n=431) SOF+ RBV (n=431) pegIFN+ RBV (n=550) <40 år med RVR Zeuzem et N Engl J Med 2014,Nelson et al AASLD 2014, Dalgard et al.Hepatology 2008 19

20 SOF+ pegIFN+ RBV (n= 24) Uke 24 Behandling genotype 3 83 87 94 85 93 SVR 12, % SOF+ DCV (n=187) Uke 12 SOF/LDV+ RBV (n=431) SOF+ RBV (n=431) pegIFN+ RBV (n=550) <40 år med RVR Zeuzem et N Engl J Med 2014,Nelson et al AASLD 2014, Dalgard et al.Hepatology 2008 461 817 559 1072 36 Pris/SVR (tusen) 20

21 Daclatasvir + Sofosbuvir i 12 uker. Genotype 3 (n = 142) NelsOn DR AASLD 2014. SVR12 (%) 100 80 60 40 20 0 Naive, Uten cirrhose Naive, Cirrhose 97 58 94 69 Beh erfarne uten cirrhose Erfarne Cirrhose 73/7511/1 9 39/439/1 3 n/N = 21

22 F2-F4 Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp SOF+RBV 12u Nei Ja RVR Genotype 2 og yngre enn 40 år 22

23 Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp Nei Ja Genotype 3 og yngre enn 40 år og ikke cirrhose F2-F4 Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp SOF+RBV 12u Nei Ja RVR Genotype 2 og yngre enn 40 år SOF/LDV 12u 23

24 Genotype 3 eldre enn 40 år eller cirrhose Nei Ja Ikke behandling Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp Nei Ja Genotype 3 og yngre enn 40 år og ikke cirrhose F2-F4 Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp SOF+RBV 12u Nei Ja RVR Genotype 2 og yngre enn 40 år SOF/LDV 12u SOF/LDV +RBV 16u ( cirrhose) 24

25 Genotype 3 eldre enn 40 år eller cirrhose Nei Ja Ikke behandling Genotype 2 eldre enn 40 år Nei Ja SOF+RBV 12u Ikke behandling Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp Nei Ja Genotype 3 og yngre enn 40 år og ikke cirrhose F2-F4 Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp SOF+RBV 12u Nei Ja RVR Genotype 2 og yngre enn 40 år SOF/LDV 12u SOF/LDV +RBV 16u ( cirrhose) 25

26 Genotype 1, 4, 5 eller 6 uavhengig av alder Nei Ja SOF/LDV 8u Ikke behandling Genotype 3 eldre enn 40 år eller cirrhose Nei Ja Ikke behandling Genotype 2 eldre enn 40 år Nei Ja SOF+RBV 12u Ikke behandling Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp Nei Ja Genotype 3 og yngre enn 40 år og ikke cirrhose F2-F4 Nei Ja PegIFN + RBV 4 uker PegIFN+RBV 12u Stopp SOF+RBV 12u Nei Ja RVR Genotype 2 og yngre enn 40 år SOF/LDV 12u SOF/LDV 8u (cirrhose) SOF/LDV +RBV 16u ( cirrhose) 26

27 Konklusjon Pasienter med hepatitt C og signifikant leverfibrose (Metavir ≥F2 eller leverelastisitet >7kPa) bør behandles nå. Standard behandling av hepatitt C infeksjon er ulike kombinasjoner pegIFN, ribavirin, sofosbuvir og ledipasvir. 27

28 ERFARINGER MED SOFOSBUVIR AHUS 2014 28

29 Virale hepatitter preger vår infeksjonsmedisinske poliklinikk. (AHUS 2014) 29 HCV HBV HIV HBV DIV 29

30 Karakteristika av pasienter som har fått SOF (n=77) Mann55% Alder (mean)55 år (24-83) Cirrhose50 (65%) Koinfisert HIV eller HBV4 Levertransplantert11 Nyretransplantert2 Ekstrahepatisk manifestasjoner4 Genotype 126 Genotype 26 Genotype 337 Genotype 44 30

31 31 Peg+R+ SOF 12 uker Peg+R+ SOF 12 uker SOF+R 12 uker SOF+R 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+R 24 uker SOF+R 24 uker SOF+D CV 12-24 u SOF+D CV 12-24 u SOF/LD V 8-16 u SOF/LD V 8-16 u SOF regimer (alle genotyper) 31

32 32 Peg+R+ SOF 12 uker Peg+R+ SOF 12 uker SOF+R 12 uker SOF+R 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+R 24 uker SOF+R 24 uker SOF+D CV 12-24 u SOF+D CV 12-24 u 23 7 7 20 17 9 9 SOF/LD V 8-16 u SOF/LD V 8-16 u 1 1 SOF regimer (alle genotyper) Antall som startet behandling 32

33 33 Peg+R+ SOF 12 uker Peg+R+ SOF 12 uker SOF+R 12 uker SOF+R 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+R 24 uker SOF+R 24 uker SOF+D CV 12-24 u SOF+D CV 12-24 u 23 7 7 20 17 9 9 20/21 95% 20/21 95% 5/6 83% 5/6 83% 14/16 87% 10/13 77% 10/13 77% 1/2 SOF/LD V 8-16 u SOF/LD V 8-16 u 1 1 0 0 SVR 4 Antall som startet behandling SOF regimer (alle genotyper) 33

34 34 Peg+R+ SOF 12 uker Peg+R+ SOF 12 uker SOF+R 12 uker SOF+R 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+R 24 uker SOF+R 24 uker SOF+D CV 12-24 u SOF+D CV 12-24 u 23 7 7 20 17 9 9 20/21 95% 20/21 95% 5/6 83% 5/6 83% 14/16 87% 10/13 77% 10/13 77% 1/2 SOF/LD V 8-16 u SOF/LD V 8-16 u 1 1 0 0 SVR 4 Antall som startet behandling SOF regimer (alle genotyper) SVR 4 50/58 (86%) SVR 4 50/58 (86%) 34

35 35 Peg+R 12-24 uker Peg+R 12-24 uker Peg+R+ SOF 12 uker Peg+R+ SOF 12 uker SOF+R 12 uker SOF+R 12 uker SOF+R 24 uker SOF+R 24 uker 9 9 15 1 1 20 7/9 78% 7/9 78% 13/14 93% 13/14 93% 0/1 10/13 77% 10/13 77% SOF+D CV 12-24 u SOF+D CV 12-24 u 2 2 Behandlinger (genotype 3 (n=47)) SVR 4 Antall som startet behandling 35

36 36 Peg+R 12-24 uker Peg+R 12-24 uker Peg+R+ SOF 12 uker Peg+R+ SOF 12 uker SOF+R 12 uker SOF+R 12 uker SOF+R 24 uker SOF+R 24 uker 9 9 15 1 1 20 7/9 78% 7/9 78% 13/14 93% 13/14 93% 0/1 10/13 77% 10/13 77% SOF+D CV 12-24 u SOF+D CV 12-24 u 2 2 SOF regimer (genotype 3 (n=47)) SVR 4 Antall som startet behandling SVR 4 23/28 (82%) SVR 4 23/28 (82%) 36

37 37 Peg+R+ SOF 12 uker Peg+R+ SOF 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+D CV 12-24 u SOF+D CV 12-24 u 6 6 16 6 6 6/6 13/15 1/2 SOF/LD V 8-16 u SOF/LD V 8-16 u 1 1 SOF regimer (Genotype 1) (n=29) SVR 4 Antall som startet behandling 37

38 38 Peg+R+ SOF 12 uker Peg+R+ SOF 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+SM V 12 uker SOF+D CV 12-24 u SOF+D CV 12-24 u 6 6 16 6 6 6/6 13/15 1/2 SOF/LD V 8-16 u SOF/LD V 8-16 u 1 1 SOF regimer (Genotype 1) (n=29) SVR 4 Antall som startet behandling SVR 4 20/23 (87%) SVR 4 20/23 (87%) 38

39 Pasienter med behandlingssvikt på SOF KjønnAlderBehandlingGenoTransplantertChild Pugh Mann53 årSOF+R3C Mann59 årSOF+R3LeverA Kvinne57 årSOF+R3B Mann54 årSOF+R3C Mann48 årSOF+DCV1aLeverB Mann38 årSOF+P/R3B Mann39 årSOF+SMV1aNyrer- Kvinne48 årSOF+SMV1aA 39


Laste ned ppt "Veilder for hepatitt C behandling Olav Dalgard Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google