Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN I PRAKSIS En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN I PRAKSIS En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN I PRAKSIS En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder

2 2005 Kontaktinformasjon om dette møtet ikke gir alle svar info@jus.uio.no eller praksisordningen@jus.uio.no Informasjonssenteret er også kontaktpunkt.

3 2005 Hva er praksisordningen?  Valgfag som krediteres 15 studiepoeng.  Består av tre elementer:  Obligatorisk undervisning (en hel dag)  Praksisperiode (6 uker – fulle arbeidsdager)  Praksisrapport (som må være gjodkjent)  Alle elementer må være gjennomført og bestått for å få karakteren bestått i VALPRAKS

4 2005 forts… Hva er praksisordningen?  Du må være ferdig med fellesdelen for å velge praksis. Dvs at man må ha studierett og gå på valgdelen for å velge praksis.  Du sperrer for gjentak av fellesdelen når du begynner på valgdelen.  Privatister kan ikke ta praksis. For å få godkjent praksisen, må man ha gjennomført de ulike bestanddeler av faget.  Faget består av en obligatorisk undervisningsdag, 6 ukers praksis og godkjent praksisrapport

5 2005 forts… Hva er praksisordningen? Velges av 35-40 studenter pr. semester De er gjennomgående fornøyd med tilbudet – evalueringene forteller oss at de som har gjennomført praksis mener at flere bør velge det. Fin mulighet til å få kontakt med potensielle arbeidsgivere Kjekt å ha på CV`en En mulighet til å prøve seg i det virkelige arbeidslivet, men uten lønn… (penger er ikke alt)

6 2005 Hvordan kan jeg få en praksisplass? Fristen for å søke er tirsdag 25. januar 2005 (skjema bakerst i praksisheftet du har fått utdelt, som og kan finnes på nett) Nettinformasjon på http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/VALPRAKS/v05// Delta på obligatorisk undervisning 28. januar i Aud 5 der praksisplassene fordeles

7 2005 Hvor kan jeg ha praksis Ligger på nettsiden med mange detaljer om praksisstedenenettsiden Og du ser den herher

8 2005 Viktige frister og datoer: Oppmelding 25. januar – det vil si på tirsdag Melding til eksamen på Studentweb innen 1. februar – VALPRAKS Obligatorisk undervisning 28. januar 10.15 – 16.00, Aud. 5, DA. Praksisoppholdet f.o.m. uke 6 t.o.m. uke 11, dvs f.o.m. 7. februar t.o.m. 18. mars 2005. Frist for innlevering av praksisrapport er 1. juni i vårsemesteret

9 2005 Hva skjer på obligatorisk undervisning Fordeling av plasser ”Juristen i praksis” ”Orientering om praksisrapporten” Yrkesetiske aspekter ved praksisoppholdet og juristrollen for øvrig” ”To studenters erfaring fra praksisperioden” ”Bevisstgjøring av yrkesrollen og formålet med praksis”

10 2005 Kort om praksisrapporten Praksisrapporten skal leveres innen 1. juni Et eksemplar og en diskett. Den skal være 3500 – 4500 ord, fagansvarlig kommer og informerer om praksisrapporten på undervisningsdagen. Blir godkjent/ikke godkjent VALPRAKS er kun bestått dersom alle tre elementer (obligatorisk undervisning, praksis og rapport) er godkjent.

11 2005 Hvordan fordeles plassene På obligatorisk undervisningsdag De som har skaffet en (ny) praksisplass trekker først – disse er garantert en plass (men ikke den man har skaffet) Alle søkere som får tildelt plass skal delta i loddtrekning som er bestemmende for i hvilken rekkefølge studentene skal velge praksisplass blant de plassene som er til fordeling. Dersom flere søkere enn praksisplasser, går de med lengst studieansiennitet foran og det trekkes lodd gruppevis Det er mulig å søke om en bestemt praksisplass kan bare innvilges på grunnlag av tvingende sosiale, familiære og helsemessige grunner

12 2005 Viktige frister og datoer – nok en gang: Oppmelding 25. januar – det vil si på tirsdag Melding til eksamen på Studentweb innen 1. februar – VALPRAKS Obligatorisk undervisning 28. januar 10.15 – 16.00, Aud. 5, DA. Praksisoppholdet f.o.m. uke 6 t.o.m. uke 11, dvs f.o.m. 7. februar t.o.m. 18. mars 2005. Frist for innlevering av praksisrapport er 1. juni i vårsemesteret


Laste ned ppt "2005 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN I PRAKSIS En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google