Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av:  Opplegget  Frister  Informasjonskilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av:  Opplegget  Frister  Informasjonskilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av:  Opplegget  Frister  Informasjonskilder

2 2005 Kontaktinformasjon om dette møtet ikke gir alle svar  info@jus.uio.no eller  praksisordningen@jus.uio.no  Informasjonssenteret  Adm. ansvarlig Lillian Almaas

3 2005 Hva er praksisordningen?  Valgfag som krediteres 15 studiepoeng.  Består av tre elementer:  Obligatorisk undervisning (en hel dag)  Praksisperiode (6 uker – fulle arbeidsdager)  Praksisrapport (som må være godkjent)  Alle elementer må være gjennomført og bestått for å få karakteren bestått i VALPRAKS

4 2005 Forutsetninger for å velge praksisordningen?  Du må ha studierett - privatister får ikke ta praksis  Du må være ferdig med eksamen til fellesdelen (også gjentak)  Du sperrer for gjentak av fellesdelen når du begynner på valgdelen. (Praksis er et valgfag.)  For å få godkjent praksisen, må du ha gjennomført og fått godkjent de ulike bestanddeler av faget.

5 2005 Praksisordningens består av VALPRAKS består av:  en obligatorisk undervisningsdag, 13. september  6 ukers praksis, 26. september – 4. november  godkjent praksisrapport innleveringsfrist 15. desember

6 2005 Fordeler med å velge praksis som valgfag  Velges av 20-30 studenter pr. semester  De er gjennomgående fornøyd med tilbudet – evalueringene forteller oss at de som har gjennomført praksis mener at flere bør velge det.  Fin mulighet til å få kontakt med potensielle arbeidsgivere  Kjekt å ha på CV`en  En mulighet til å prøve seg i det virkelige arbeidslivet, men uten lønn… (penger er ikke alt)

7 2005 Hvordan kan jeg få en praksisplass?  Fylle ut å levere oppmeldingsskjema, fristen for å søke er 25. august 2005.  Nettinformasjon på http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/VALPRAKS/h05/  Delta på obligatorisk undervisning 13. september i Aud 4 i DA, der praksisplassene fordeles

8 2005 Hvor kan jeg ha praksis  Ligger på semestersiden med mange detaljer om praksisstedene

9 2005 Viktige frister og datoer:  Oppmelding 25. august – det vil si på torsdag  Melding til eksamen på Studentweb innen 1. september – VALPRAKS  Obligatorisk undervisning 13. september 10.15 – 16.00, Aud. 4, DA.  Praksisoppholdet f.o.m. f.o.m. 26 september t.o.m. 4. november 2005.  Frist for innlevering av praksisrapport er 15. desember i høstsemesteret

10 2005 Hva skjer på obligatorisk undervisning  Fordeling av plasser  ”Juristen i praksis”  ”Orientering om praksisrapporten”  ”Yrkesetiske aspekter ved praksisoppholdet og juristrollen for øvrig”  ”To studenters erfaring fra praksisperioden”  ”Bevisstgjøring av yrkesrollen og formålet med praksis”

11 2005 Kort om praksisrapporten  Praksisrapporten skal leveres innen 15. desember  Et eksemplar og en diskett/CD.  Den skal være 3500 – 4500 ord, fagansvarlig informerer om praksisrapporten på undervisningsdagen.  Blir godkjent/ikke godkjent  VALPRAKS er kun bestått dersom alle tre elementer (obligatorisk undervisning, praksis og rapport) er godkjent.

12 2005 Hvordan fordeles plassene På obligatorisk undervisningsdag;  En student som har framskaffet (ny) praksisplass, skal være sikret en praksisplass  Alle søkere som får tildelt plass skal delta i loddtrekning som er bestemmende for i hvilken rekkefølge studentene skal velge praksisplass  Dersom flere søkere enn praksisplasser, går de med lengst studieansiennitet foran og det trekkes lodd gruppevis  Det er mulig å søke om en bestemt praksisplass kan bare innvilges på grunnlag av tvingende sosiale, familiære og helsemessige grunner

13 2005 Viktige frister og datoer – nok en gang:  Oppmelding 25. august – det vil si neste torsdag  Melding til eksamen på Studentweb innen 1. september – VALPRAKS  Obligatorisk undervisning 13. september 10.15 – 16.00, Aud. 4, DA.  Praksisoppholdet f.o.m. 26 september t.o.m. 4. november 2005.  Frist for innlevering av praksisrapport er 15. desember i høstsemesteret


Laste ned ppt "2005 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av:  Opplegget  Frister  Informasjonskilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google