Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Everquest som læringsplattform

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Everquest som læringsplattform"— Utskrift av presentasjonen:

1 Everquest som læringsplattform
Av: Knut Augedal & Jo Singstad Cand. Polit i Medievitenskap

2 Hva vi ønsket: Bruke et ”vanlig” dataspill i undervisningen i ungdomsskolen. Konkret formål. Vanlig spill: ikke-proprietær plattform – tilgjengelig for alle

3 Hvorfor: Fokusere på andre aspekter av dataspill-bruk:
Hvordan spill kan brukes som kommunikasjonsmedium Hvordan mennesker kommuniserer og samhandler i online dataspill Spill som sosiotekniske systemer, dvs. applikasjoner som kombinerer sosiale og tekniske aspekter Nytte gjøre dataspillets iboende motiverende egenskaper i en undervisningssituasjon

4 Hvordan Valg av fag: Engelsk
Bruke dataspill for å la elevene praktisere fremmedspråk i et levende miljø der man kan prate og samhandle med andre mennesker

5 Spillet: Everquest – Et av de mest avanserte 3D-miljøene
75000 brukere har vært online samtidig Alt i alt nærmere brukere

6 Skole: Vestre Aker Ungdomsskole Klasse på fem elever
Praktisk-teoretisk integrert undervisning

7 Opplegg Forskjellige muligheter Spillet som ”rent” klasserom
Spillet som pratekanal Spillet som ”spill” – aktiv bruk av spillelementer

8 Undervisningen Halv klasse – fem elever Åtte skoletimer
En lærer og opptil fire studenter fra Institutt for medier og kommunikasjon Bilde1 bilde2 bilde3 bilde4 bilde5 bilde6

9 Er online-spill egnet i undervisningsøyemed Ja…
Funn Er online-spill egnet i undervisningsøyemed Ja… Tilstrekkelig lav brukerterskel for elevene Elevene utførte samtaler og samhandling i henhold til følgende kriterier: Gjensidig oppmerksomhet Relevante responser Samtale til handling Handling til samtale

10 Eksempel på kommunikasjon mellom instruktør (Piety) og elev (Trond)
Piety says, 'What does he look like' Trond says, 'hi is small and ugly' Piety says, 'Small and ugly?' Trond says, 'yes ' Piety says, 'Does he wear any clothes?' Trond says, 'yes whit clothes' Piety says, 'Does he carry anything in his hands?' Trond says, 'i dont no' Piety says, 'What is it with Josiz?' Piety says, 'What do you want with him?' Trond says, 'make he normal' Piety says, 'Normal, is he sick?' Trond says, 'he is evil and ugly' Piety says, 'Ok, how did he become evil?' Trond says, 'i dont know’ Piety says, 'Was he evil to you, Trond?’ Trond says, 'no to my frend gunneh' Piety says, 'Oh, what did he do to Gunneh?' Trond says, 'he maked him invisible' Piety says, 'Oh, that's evil' Trond says, 'ye'

11 Andre positive elementer
Motiverte elever Lav terskel for å ytre seg på engelsk Atmosfære av spill og lek Gode muligheter for å trekke elever med i utformingen av undervisningen Egnet verktøy for problembaserte undervisningsopplegg

12 Negative elementer Relativ høy brukerterskel for de som skal tilrettelegge undervisningen Sårbart for tekniske problemer Begrensede muligheter for tilrettelegging innenfor applikasjonen Elevene hevdet selv at de ikke lærte engelsk – hva er læring?

13 Mulige veier videre Integrering i øvrig undervisning
Samarbeid med spillprodusent Utvikling av en undervisningspakke

14 Aktuelle tekster: Hovedoppgave: Everquest som læringsplattform
Paper-versjon av denne oppgaven: Rapporter Nye kategorier for online-spill QUAKE: Spillopplevelse, sosialt samvær, vold?

15 <<

16 <<

17 <<

18 <<

19 <<

20 <<


Laste ned ppt "Everquest som læringsplattform"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google