Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Talenter for fremtida, Midt Telemark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Talenter for fremtida, Midt Telemark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Talenter for fremtida, Midt Telemark
KrFs landskonferanse 2015

2 3-årig prosjekt 2013 – 2015 Arbeid - og velferdsdirektoratet «Innsats ovenfor utsatte ungdom» Eiere: NAV kontorene Midt Telemark Midt Telemark Rådet Fylkesmannen NAV Telemark Prosjektleder: Torunn Brukåsa Kleiva Prosjektmedarbeider: Karen Kristine Grønvold Prosjektansvarlig: Erling Rønnekleiv

3 Hovedmål: Ingen ungdommer i Midt Telemark skal gå på passive ytelser uten aktive tiltak Aldersgruppe: 14 – 25 år Prosjektet skal: Utvikle kartleggings og oppfølgingskompetanse ved NAV kontorene Styrke koordinering, samordning og kjeding av eksisterende tiltak og virkemidler Utvikle tilrettelagte tiltak og virkemidler for ungdom, spesielt vektlagt lov om sosiale tjenester § 17 og § 28 Utvikle metoder for å sikre tett individuell oppfølging og losfunksjon

4 Viktige poeng: 31 % av alle som fyller 25 år i Telemark har ikke fullført videregående skole 100 ungdommer ut i fast jobb , - spart samfunnet for 1 milliard Forebygging: Viktig ! Bør komme inn på tidligere tidspunkt enn hva vi gjør Nav er fast inne både på ungdomskolene og VGS for å prate om karriereveiledning og økonomi Skolene, helse, NAV, PPT, politi, psykisk helse og rus Opprettelse av konsultasjonsteam for ungdom Alternative skoleløp, - mange sliter veldig med teoretiske fag Kombinere skole med praksis

5 Jobben på kontorene: Opprettet ungteam på hvert kontor Kartlagt ungdommen nøye, følges opp av kontorene Ungdomsnettverk i Midt Telemark hver 14 dag Hver uke får kontorene skriftlige tilbakemeldinger fra oss Startet samlinger for ungdommene: UNGE TALENTER 3 dager i uka, eget «Talenthus» i Bø Kontorene velger ut ungdommene sammen med oss. Vedtak med vilkår Måltid,- ungdommene lager maten Renhold, måking ol ,- ungdommens ansvar Blir fulgt opp hvis de ikke kommer, -melding eller ringe

6 Opptak hver mandag Ikke fast opplegg, - mye individuelt « Mitt liv, mitt ansvar» Noe gruppeoppgaver Skrive CV, jobb søknader, søke på skole Kartlegge drømmen, - lage vegkart med egne målsettinger Lage «problemtre og styrketre» Får prøve seg i arbeidspraksis, tett oppfølging både av oss og arbeidsgiver Samarbeider med kontorene, forlengelse av saksbehandlers jobb Besøk av økonomiveileder, oppfølgingstjenesten, rus, osv Samarbeider med politiet, helse, skolene og rus Arrangerer treff med arbeidsgivere Relasjoner! Snakke masse med dem, spørre, følge opp, meldinger, FB, være der og ha TRUA! Dra på tur, kjøre bil, spille spill, røykepauser… Hjelpe, stille krav og realitetsorientere og ha TRUA!

7 Ungdommenes utfordringer:
Ikke fullført VGS, lærevansker, lite motivasjon, feilvalg Lavt selvbilde, har ikke tro på seg selv Dårlig eller ikke nettverk Ustabil oppvekst Dårlig økonomi Rus Dårlige rammer og døgnrytme Søvnproblemer og dårlig kosthold Psykiske vansker/depresjoner Sliter med «hvor de skal begynne» Vant til å stikke av fra forpliktelser Ikke tro på hjelpeapparatet

8 Resultater fra «Unge Talenter i 2014»:
70 ungdommer fra Midt Telemark innom oss siden nyttår 50 % har fått jobb eller er i gang på skole. Bare 4 ungdommer ble overført til andre tiltak eller sluttet. Alle andre har fått oppfølging på en eller annen måte, eks gjennom praksisplass, behandling, kurs mm Vi trenger og har tro på: Praksisplasser. Kombinere «Unge Talenter» og praksis/jobb De må få prøve seg, vise at de kan jobbe og følge opp forpliktelser. Følges tett opp, - SE dem! Vi må være litt rause, men ikke dumsnille! Prøve seg på ordinære arbeidsoppgaver, - de mister fort motivasjonen Kommunene har et ansvar! Nome er godt i gang, - og vi har gjennomført sommerjobbprosjekt. Dvs ingen fikk sosialstøtte i sommer uten at de ble med oss og gjorde en jobb for kommunen

9 Drømmen: Felles ungteam for Midt Telemark, stasjonert på eget Ungdomshus Andre fagfolk kan være stasjonert der / tilgjengelig Jobbhjørne, individuelle samtaler, samlinger, tett oppfølging Egne samlinger for ungdom som trenger en aktivitet Lett tilgang på praksisplasser Mer alternative skoleløp med mye praktisk opplæring Gode tiltak tilgjengelig, - på tvers av kommunene Godt samarbeid med andre instanser, gode rutiner for rask og god oppfølging av de unge

10


Laste ned ppt "Talenter for fremtida, Midt Telemark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google