Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfirmant – og føresettemøte 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfirmant – og føresettemøte 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfirmant – og føresettemøte 2015

2 Sakliste Innsamlingsakjsonen 24. mars – kva, kvar, når og korleis
Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI

3 Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen
Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla (Esias 9,2) B: Jesus seier: Eg er ljoset for verda. Den som fylgjer meg skal ikkje ferdast i mørkret men ha livsens ljos (Joh ev. kap 8,12)

4 B: Me takkar deg som er lyset, du som kom og som kjem.
A: Herre, alle våre tider er i di hand. I dine augo er tusen år som ein dag. B: Me takkar deg som er lyset, du som kom og som kjem. Liturg: Me tenner Kristuslyset som symbol for deg som er lyset for heile verda. Deg vera æra i all æve. På lysgloben kan du tenna lys for noko du har på hjarta eller for eit anna menneske. Gud ser alle våre lys og høyrer alle våre bøner. No kan dei som vil få tenna lys.

5 Kjære Gud når eg bed, lat min tanke kvila i fred, frå alt stress i verda omkring og all uro for dalglege ting. Lat din kjærleik få trengja seg inn, slik at han kan forvandla mitt sinn, hjelp oss alle som trur på ditt ord, å stå saman i bøn for vår jord. Hjelp meg, Gud, til å gi både pengar, arbeid og tid i den tenesta der eg er sett, slik at eg kan forvalte den rett. Gi meg kraft til å dele mitt brød med dei menneska som er i nød. Hjelp meg søkje fornying og fred. Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.

6 Fadervår Vår Far I himmelen Lat namnet ditt helgast
Kort andakt: Fadervår Vår Far I himmelen Lat namnet ditt helgast Lat riket ditt koma Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen Gjev oss i dag vårt daglege brød Tilgje oss vår skuld Slik vi og tilgjev våre skuldnarar Lat oss ikkje koma i freisting Men frels oss frå det vonde For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen

7 Velsigninga (alle står ) Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Son, velsign oss Gud, du Heilage Ande. Amen

8 Resten ar året Konf samling i starten av mars (DHA) 3. og 4.
Innsamlingsaksjonen 24. mars Leir – Prøve og øving til samtalegudsteneste Ei øving saman til samtalegudst. Samtalegudst m fest 26. april Øving til konfirmasjon Konfirmasjon - bilete

9 Skal kunna til Prøven: Vår Far, Truvedkjenninga, Den vesle Bibelen,
dei 10 boda Det doble kjærleiksbodet

10 Min. 8 Gudstenester Pressentasjon Lysmessa Fekk du ei i jula
Medlitturg Leir Samtalegudstenesta Minimum 2 andre gonger

11 Kirkens nødhjelp Takkefilm Aksjonsfilm Jonnas bøsseskole 1, 2….

12 Innsamlingsaksjonen 24. mars
17.30 Bedehuskjellaren Har du kkje sjåfør? Meld frå 17. roder. Eg og sr. set opp kven som går kvar, me tek omsyn til kvar de bur. Id, Pinn Lappar til dei som ikkje er heime Noko godt når de kjem att.

13 Samtalegudstenesta og konfirmantfest
26 april. Føresette får invitasjon. Konfirmantane er «bærarane» av gudstenesta Skal visa kva dei har lært gjennom året Inviter med familie vener, naboar og alt som kan krypa å gå til gudstenesta. Kjekt når det er litt folk. Festen etterpå er på bedehuset oppe og er for konfirmantar og foreldre.

14 Øving til Konfirmasjon
ca 40 minutt øving Inn – og utgangsprosesjon. kvar ein skal sitja – benken til familien når ein skal reisa seg og setja seg Forbønshandlinga: korleis og kva skjer der

15 Konfirmasjonsbilete Me har brukt Eric Clement til fotograf
Bilete begge dagar? Sender til alle. Behald og betal eller returner. Dei kjem vanlegvis ikkje før til hausten

16 Spørsmål….

17 Alternativ til leir Fredag 10. april- Øystese bedehus – Rekordkveld mm Eller etter avtale.

18 Leiren reisa: Avreise Nhs kyrkje laurdag 28.mars ca 10.00
Heimreise: frå Etne ca13.00 onsdag 1. april.

19 Overnatting Overnatting skjer i klasserom på Enge skule.
Guterom og jenterom. Ledarar på alle rom. Marna og Bjørnar er der heile leiren. Lars Arne frå laurdag til måndag, Ingvild Sørheim frå måndag til onsdag + ledarar frå Framnes kristendomsklassen. Dei har det som praksis. Gjerne foreldre alle dagar eller nokre dagar! 

20 aktivitetar Ligg på heimesida
Send melding på sms eller facebook til Marna facebook 091

21 Eksempel på dagsprogr. Morgensamling 09.30 Avreise Røldal
(dagens tema: Bønn) – Frokost – 09.15 Morgensamling 09.30 Avreise Røldal 10.00 – Aktiviteter 11.30 – Matpakkelunsj 12.00 – Aktiviteter 14.45 – Filmvisning 16.30 – Middag 18.00 – Miljøteam 19.00 – Kveldsmøte 20.30 – Kveldsmat 21.45 – Kveldsshow – Grill en leder (kinosal) Konf.cafe (Skakke) Intimkonsert 23.30 Smågruppesamling Ro

22 Pakkeliste Sovepose Liggeunderlag (sjekk at det ikkje lek!)
Toalettsaker og håndkle Kleskift Utstyr du treng til den aktiviteten du har valt. Eks innesko. Ca 50 kroner til marknaden Lommepenger til litt knask om du vil. Det er kiosk open heile dagane på Skakke-senteret.

23 Indiamarked Me gjer alt mogleg rart for å samla inn pengar til eit prosjekt Acta har i India https://www.facebook.com/LovedKonfCampEt ne/photos/pb / /?t ype=3&theater

24 Noko anna de lurer på?


Laste ned ppt "Konfirmant – og føresettemøte 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google