Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Innsamlingsakjsonen 24. mars – kva, kvar, når og korleis  Resten av konfirmantåret  Samtalegudsteneste  Konfirmasjonen og fotografering  Spørsmål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Innsamlingsakjsonen 24. mars – kva, kvar, når og korleis  Resten av konfirmantåret  Samtalegudsteneste  Konfirmasjonen og fotografering  Spørsmål."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Innsamlingsakjsonen 24. mars – kva, kvar, når og korleis  Resten av konfirmantåret  Samtalegudsteneste  Konfirmasjonen og fotografering  Spørsmål  Leiren  Først LYSLITTURGI

3 Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla (Esias 9,2) B: Jesus seier: Eg er ljoset for verda. Den som fylgjer meg skal ikkje ferdast i mørkret men ha livsens ljos (Joh ev. kap 8,12)

4 A: Herre, alle våre tider er i di hand. I dine augo er tusen år som ein dag. B: Me takkar deg som er lyset, du som kom og som kjem. Liturg: Me tenner Kristuslyset som symbol for deg som er lyset for heile verda. Deg vera æra i all æve. På lysgloben kan du tenna lys for noko du har på hjarta eller for eit anna menneske. Gud ser alle våre lys og høyrer alle våre bøner. No kan dei som vil få tenna lys.

5 Kjære Gud når eg bed, lat min tanke kvila i fred, frå alt stress i verda omkring og all uro for dalglege ting. Lat din kjærleik få trengja seg inn, slik at han kan forvandla mitt sinn, hjelp oss alle som trur på ditt ord, å stå saman i bøn for vår jord. Hjelp meg, Gud, til å gi både pengar, arbeid og tid i den tenesta der eg er sett, slik at eg kan forvalte den rett. Gi meg kraft til å dele mitt brød med dei menneska som er i nød. Hjelp meg søkje fornying og fred. Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.

6  Vår Far  I himmelen  Lat namnet ditt helgast  Lat riket ditt koma  Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen  Gjev oss i dag vårt daglege brød  Tilgje oss vår skuld  Slik vi og tilgjev våre skuldnarar  Lat oss ikkje koma i freisting  Men frels oss frå det vonde  For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen Kort andakt:

7 Velsigninga (alle står ) Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Son, velsign oss Gud, du Heilage Ande. Amen

8  Konf samling i starten av mars (DHA) 3. og 4.  Innsamlingsaksjonen 24. mars  Leir –  Prøve og øving til samtalegudsteneste  Ei øving saman til samtalegudst.  Samtalegudst m fest 26. april  Øving til konfirmasjon  Konfirmasjon - bilete

9  Vår Far,  Truvedkjenninga,  Den vesle Bibelen,  dei 10 boda  Det doble kjærleiksbodet

10  Pressentasjon  Lysmessa  Fekk du ei i jula  Medlitturg  Leir  Samtalegudstenesta  Minimum 2 andre gonger

11 Takkefilm Aksjonsfilm Jonnas bøsseskole 1, 2….  http://www.fasteaksjonen.no/materiellbank http://www.fasteaksjonen.no/materiellbank

12  17.30 Bedehuskjellaren  Har du kkje sjåfør? Meld frå  17. roder.  Eg og sr. set opp kven som går kvar, me tek omsyn til kvar de bur.  Id, Pinn  Lappar til dei som ikkje er heime  Noko godt når de kjem att.

13  26 april. Føresette får invitasjon.  Konfirmantane er «bærarane» av gudstenesta  Skal visa kva dei har lært gjennom året  Inviter med familie vener, naboar og alt som kan krypa å gå til gudstenesta. Kjekt når det er litt folk.  Festen etterpå er på bedehuset oppe og er for konfirmantar og foreldre.

14  ca 40 minutt øving  Inn – og utgangsprosesjon.  kvar ein skal sitja – benken til familien  når ein skal reisa seg og setja seg  Forbønshandlinga: korleis og kva skjer der

15  Me har brukt Eric Clement til fotograf  Bilete begge dagar?  Sender til alle.  Behald og betal eller returner.  Dei kjem vanlegvis ikkje før til hausten

16

17  Fredag 10. april- Øystese bedehus 17.30 – 22.30 Rekordkveld mm  Eller etter avtale.

18  Avreise Nhs kyrkje laurdag 28.mars ca 10.00  Heimreise: frå Etne ca13.00 onsdag 1. april.

19  Overnatting skjer i klasserom på Enge skule.  Guterom og jenterom. Ledarar på alle rom.  Marna og Bjørnar er der heile leiren. Lars Arne frå laurdag til måndag, Ingvild Sørheim frå måndag til onsdag + ledarar frå Framnes kristendomsklassen. Dei har det som praksis.  Gjerne foreldre alle dagar eller nokre dagar!

20  Ligg på heimesida  Send melding på sms eller facebook til Marna  facebook facebook  http://www.acta.as/sok/artikkel/article/407 091 http://www.acta.as/sok/artikkel/article/407 091

21  ( dagens tema: Bønn) 07.00 – 08.15 Frokost 08.30 – 09.15  Morgensamling 09.30  Avreise Røldal  10.00 – 11.30 Aktiviteter  11.30 – 12.00 Matpakkelunsj  12.00 – 14.00 Aktiviteter  14.45 – 16.30 Filmvisning  16.30 – 18.00 Middag  18.00 – 19.00 Miljøteam  19.00 – 20.15 Kveldsmøte  20.30 – 21.30 Kveldsmat  21.45 – 22.45 Kveldsshow  – Grill en leder (kinosal) Konf.cafe (Skakke) Intimkonsert  23.30 Smågruppesamling 00.00 Ro

22  Sovepose  Liggeunderlag (sjekk at det ikkje lek!)  Toalettsaker og håndkle  Kleskift  Utstyr du treng til den aktiviteten du har valt. Eks innesko.  Ca 50 kroner til marknaden  Lommepenger til litt knask om du vil. Det er kiosk open heile dagane på Skakke-senteret.

23  Me gjer alt mogleg rart for å samla inn pengar til eit prosjekt Acta har i India https://www.facebook.com/LovedKonfCampEt ne/photos/pb.422372117827470.- 2207520000.1424265627./695366290528050/?t ype=3&theater

24


Laste ned ppt " Innsamlingsakjsonen 24. mars – kva, kvar, når og korleis  Resten av konfirmantåret  Samtalegudsteneste  Konfirmasjonen og fotografering  Spørsmål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google