Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med tics ved bruk av atferdsanalytiske prinsipper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med tics ved bruk av atferdsanalytiske prinsipper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med tics ved bruk av atferdsanalytiske prinsipper.
Ung dame med Tics

2 Ung dame med tics Denne unge damem går på en videregående skole i oppland. Hun har diagnosen tourette syndrom. Som tilleggsdiagnose har hun atypisk autisme. Dette gir henne utfordringer i hverdagen.

3 Problemstilling Stigmatisering i sosiale situasjoner Vesentlig skade
Scatterplot = 81 % av døgnet med tics Stigmatisering Skole Butikk Andre sosiale tilstelninger Vesentlig skade: Fare for vesentlig skade på noen av målatferdene Scatterplot var den første kartlegging etter problemstillingen oppsto.

4 Første steg Definering av målatferder. Registrering Kurs/opplæring
Umiddelbart tiltak Målatferdene ble delt inn i to kategorier. Verbalt og motorisk. Definerte 6 målatferder Registreringsskjema. Kurs/opplæring i tourette syndrom, tics og autisme spekter forstyrrelser. Atferdsanalytiske prinsipper, læringsprinsipper. Umiddelbart tiltak ifht krav situasjoner og lignende. Tics skulle ikke ha en påvirkning på omgivelsene.

5 Målatferder Verbale tics: Selvsnakk Skriking/hvining Motoriske tics
Tramping/hopping Slag mot bord/tastatur/annen gjenstand Slag mot hodet Tapping med fingertupper mot ører

6 Registrering Eksempel på registreringsskjema:

7 Registrering av utfordrende atferd
Dato:___ / ___ Registrering av utfordrende atferd Målatferder som skal registres: Verbale tics, ”snakker med seg selv” b) Skriking/ hvining Motoriske tics Tramping i gulvet/Hopping Slag mot bord/ tastatur/ annen gjenstad Slag mot hodet ”Tapping” av fingertuppene mot hode/ører Registreringsprosedyre: Bruk et skjema for hver dag. Registrer antall påbegynte målatferder, eks; et slag registreres som 1 forekomst om det er en serie av slag. Om verbale tics forekommer og varer sammenhengende over tid, registreres det som 1 forekomst. Tellingene grafes før hver veiledning. Verbale tics «Snakker med seg selv» Skriking/ Hvining Tramping/Hopping Slag mot bord/tastatur/ annen gjenstand Tapping – fingertupper mot hode/øre Antall: Tid det er blitt foretatt registrering: Kommentarer: (forhold ved atferden, nye atferdsformer etc.)

8 Kurs/opplæring Alle arenaer Atferdsanalytisk forståelse Systemavhengig

9 Umiddelbart tiltak Positiv forsterkning ved fravær av tics
Opprettholde kravsituasjoner. Alle arenaer.

10 Neste steg Arenasamarbeid Analyse av foretatt registrering Målvalg.
Tiltak beskrives og igangsettes. Dagtilbud, skole og hjemmeveiledning var avgjørende for å kunne gjennomføre målrettet arbeid. Analysering av registreringene ble gjort på samarbeidsmøter med Hab.tj. Målvalg ble gjort gjennom diskusjon på samarbeidsmøter med Hab.tj. Tiltak blir beskrevet og igangsett utfra de målvalg som ble gjort.

11 Arenasamarbeid Hjemmeveiledning av miljøterapeut Skole
Dagtilbud igjennom miljarbeidertjenesten Behovsendring begynte med mye hjemmeveiledning og det ble mindre og mindre, Opplæring på vikarer oppfølging.

12 Analyse av registreringer
Grafing av registreringer Visualisering av fakta Validitet

13 Eksempel av Graf

14 Eksempel på graf

15 Eksempel av graf

16 Målvalg Redusere antall tics Øke alternativ atferd
Øke egen kontroll over tics

17 Tiltak Tiltak 1: Redusere tics /øke alternativ atferd 2. Tiltak 2:
Lære å kontrollere tics Tiltak 3: Aktivisere og strukturere hverdagen

18 Redusere forekomst/frekvens av utfordrende atferd Målatferder:
Tiltaksbeskrivelse Målsetting: Redusere forekomst/frekvens av utfordrende atferd Målatferder: «Verbale tics» a) ”snakker med seg selv” Skriking/ hvining «Motoriske tics» Tramping i gulvet/Hopping Slag mot bord/ tastatur/ annen gjenstad Slag mot hodet ”Tapping” av fingertuppene mot hode/ører Registrering: Se vedlagt skjema, for frekvensregistering Ved forekomst av målatferd 1a) (snakker med seg selv) skal det registreres ved oppstart av atferd, også når det har vært kun 5-6 sekunders opphold. Om det er samme tema er ikke relevant. Tiltak: Differensiell forsterkning av annen atferd Forsterke «ønsket atferd», all annen atferd enn målatferder beskrevet over, i form av å tilføre oppmerksomhet, komme med tilbud, slå av en prat, klapp på skulderen, pauser, tilbud om PC etc. avhengig av fravær av målatferder. Overse/ignorere målatferder, skape minst mulig styr ved eventuell forekomst. Eks: Ved forekomst av målatferd i tilfeller hvor hun er opptatt av å få oppmerksomhet, bør oppmerksomhet holdes tilbake. Ved forekomst av målatferd i tilfeller hvor hun ønsker å utsette/unngå krav bør man opprettholde kravet på en rolig og bestemt måte. Om hun forlater situasjonen, er det viktig at dere ikke løper etter med en gang, men gå rolig etter (vent ca 2 minutter) og be henne om å gå tilbake, når hun er tilbake, opprettholdes kravet som ble gitt i utgangspunktet. Ved tilfeller der hun kommenterer registreringskjema skal det ikke gis oppmerksomhet. Hjemmeoppfølging Hyppig i starten, med fokus på oppstart av tiltak. Deretter lages det klare avtaler mellom partene Evaluering Evalueres fortløpende, og i oppsatte møter, på bakgrunn av grafede data og informasjon fra de involverte. Programmet oppdateres etter hver veiledning, husk å endre datoen på gjeldende program. Oppdatert:

19 Tiltaksbeskrivelse program 2
Målsetting: Lære å kontrollere verbale og motoriske tics i en skoletime/arbeidsøkt a`60 minutter/45 minutter Målatferder: «Verbale tics» a) ”snakker med seg selv” Skriking/ hvining «Motoriske tics» Tramping i gulvet/Hopping Slag mot bord/ tastatur/ annen gjenstad Slag mot hodet ”Tapping” av fingertuppene mot hode/ører Registrering: Se vedlagt registreringsskjema Tiltak: ………skal øves i å unnlate å fremvise tics i klare avtalte situasjoner, innenfor bestemte tidsintervaller. Hun skal trene i Ca 10 minutter 2 ganger pr. dag. Trenere sier: Nå gjør vi en avtale på at du skal prøve å kontrollere ticsene dine i ……sekunder/ ……minuttter (se ulike trinn) Det godtas 1 forekomst av tics hvis den kommer innen 5 sekunder etter gitt instruks. Hvis hun mestrer får hun ros og pause der hun kan gjøre hva hun vil. Noen ganger skal hun ha tilgang på pc/musikk andre ganger ikke Ved forekomst av målatferd starter trener på nytt. Trener sier: Vi starter på nytt, nå gjør vi en avtale på…… Progresjon/regresjon Ved 5 mestrede intervaller på rad gå til neste trinn Ved 3 ikke mestrede intervall på rad gå ett trinn tilbake Trinn 1 På skolen/arbeid i et eget rom På skolen/arbeid i et eget rom ………….får beskjed om å prøve å kontrollere sine tics i 30 sekunder Ved mestring gir trener ros og ……….får en pause på 1 minutt Ved ikke mestret start på nytt Trinn 2 ……….får beskjed om å prøve å kontrollere sine tics i 1 minutt Ved mestring gir trener ros og ………… får en pause på 2 minutter Trinn 3 …………. får beskjed om å prøve å kontrollere sine tics i 2 minutter Ved mestring gir trener ros og ……………..får en pause på 2 minutter Trinn 4 ……………får beskjed om å prøve å kontrollere sine tics i 4 minutter Ved mestring gir trener ros og ………..får en pause på 2 minutter Trinn 5 ……………får beskjed om å prøve å kontrollere sine tics i 7 minutter Ved mestring gir trener ros og …………..får en pause på 2 minutter Neste progresjon: 10 minutter 12 minutter 15 minutter Trinn 6 På skolen i klasserom med andre/på arbeid i fellesrom/arbeidsrom med andre På skolen i klasserom/på arbeid i fellesrom/arbeidsrom ………… får beskjed om å prøve å kontrollere sine tics i 7 minutter NB: Ny Ved 3 mestrede intervaller på rad gå til neste trinn Ved 2 ikke mestrede intervall på rad gå ett trinn tilbake Trinn 7 På skolen i klasserom/på arbeid i fellesrom/arbeidsrom …………… får beskjed om å prøve å kontrollere sine tics i 10 minutter 17 minutter 20 minutter Trinn 8 Avtales underveis Evaluering Evalueres fortløpende, og i oppsatte møter, på bakgrunn av grafede data og informasjon fra de involverte. Programmet oppdateres etter hver veiledning, husk å endre datoen på gjeldende program. Oppdatert:

20 a)”snakke med seg selv” b) Skriking/ hvining 2. ”Motoriske tics”
Tiltaksbeskrivelse Målsetting: Minske forekomst av verbale og motoriske tics, ved å holde ……i aktivitet hjemme. Målatferder: ”Verbale tics” a)”snakke med seg selv” b) Skriking/ hvining 2. ”Motoriske tics” a) Tramping/ hopping i gulvet b) Slag mot bord/ tastatur/ annen gjenstand. c) Slag mot hodet d) ”Tapping” av fingertuppene mot hode/ ører Registrering: Se vedlagt registreringsskjema. Tiltak: …….. skal få tilbud om aktivitetsplaner når hun er hjemme. Aktivitetsplanene skal inneholde 1-4 oppgaver som hun liker å holde på med. Når hun har gjennomført planene, skal hun få utbetalt forsterker i form av for eksempel 30 min med PC eller tilgang på musikk. Oppgavene på planen bør ikke vedvare over lange perioder, det holder med ca 5-15 min per oppgave. Tid vurderes etter hvilken aktivitet hun gjennomfører. Evaluering: Evalueres fortløpende, og i oppsatte møter, på bakgrunn av grafede data og informasjon fra de involverte. Programmet oppdateres etter hver veiledning, husk å endre datoen på gjeldende program. Oppdatert:

21 Evaluering Evaluering av registrering Evaluering av graf
Evaluering av mål Evaluering av tiltak Evaluering av målatferder.

22 Endringer underveis Tiltak måtte forandres. Målvalg måtte justeres.
Hvem har ansvaret for hva? Grafing. Hva mer må justeres?

23 Viktige faktorer Forsterker/preferansekartlegging Møtestruktur
Faglig diskusjon Evaluering ved hvert møte Opplæring av nettverket Samarbeidsmøter Flere typer registrering Hyppige Samarbeidsmøter med habiliteringtj. Og møter uten dem og etter haben er ute av saken. Registrering scatterplot og frekvensregistrering. Brukte scatterplot for å sjekke hvor vi var på vei.


Laste ned ppt "Arbeid med tics ved bruk av atferdsanalytiske prinsipper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google