Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nord-Trøndelag politidistrikt Politiets rolle i utlendingsforvaltningen i EØS - saker  Mottar søknader fra utlendinger og fatte vedtak i de saker politiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nord-Trøndelag politidistrikt Politiets rolle i utlendingsforvaltningen i EØS - saker  Mottar søknader fra utlendinger og fatte vedtak i de saker politiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nord-Trøndelag politidistrikt Politiets rolle i utlendingsforvaltningen i EØS - saker  Mottar søknader fra utlendinger og fatte vedtak i de saker politiet har vedtaksmyndighet  Rådgivende funksjon i forhold til søknader/opphold med mer  Foreta kontroll av utlendinger og evt. arbeidsplass  Starte prosess med bortvisning/utvisning av kriminelle utlendinger

2 Nord-Trøndelag politidistrikt Lovverk  Utlendingsloven  Utlendingsforskriften  Rundskriv fra UDI mfl. Eks. 2007-031

3 Nord-Trøndelag politidistrikt Informasjon  UDI`s hjemmeside http://www.udi.nohttp://www.udi.no

4 Nord-Trøndelag politidistrikt Statistikk EØS- saker Nord- Trøndelag politidistrikt

5 Nord-Trøndelag politidistrikt Søknadsprosedyre for oppholds- /arbeidstillatelse for utlendinger fra EØS- land som omfattes av overgangsreglene

6 Nord-Trøndelag politidistrikt EØS- land med overgangsregler  Bulgaria  Estland  Latvia  Litauen  Polen  Romania  Slovakia  Slovenia  Tsjekkia  Ungarn

7 Nord-Trøndelag politidistrikt Søknad om første gangs oppholdstillatelse brukes der arbeidstakeren IKKE har en gyldig oppholdstillatelse fra før. Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:  Fullstendig utfylt søknadsskjema GP-7121GP-7121  Ansettelsesbevis GP-7116 med 100 % stilling og lønn ikke under minimumstariffGP-7116  Passfoto  Kopi av pass eller annet gyldig reisedokument Når fullstendig søknad er innlevert politiet (lokalt lensmannskontor/politistasjon), mottar arbeidstakeren en kvittering fra politiet som gir arbeidstakeren umiddelbar rett til å starte arbeidet. Kvitteringen er ikke avgjørende for utfallet av søknaden. Passet og kvitteringen brukes som dokumentasjon på lovlig opphold inntil vedtak er fattet.

8 Nord-Trøndelag politidistrikt Søknad om fornyet oppholdstillatelse brukes der arbeidstakeren har en gyldig oppholdstillatelse og søknad om fornyet oppholdstillatelse blir levert politiet før den opprinnelige oppholdstillatelse er utgått. Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:  Fullstendig utfylt søknadsskjema GP-7120GP-7120  Ansettelsesbevis GP-7116 med 100 % stilling og lønn ikke under minimumstariffGP-7116

9 Nord-Trøndelag politidistrikt Diverse:  LØNN  Samarbeid mellom flere arbeidsgivere  Forhåndssøknad  Arbeidstakerens oppmøteplikt for politiet  Arbeidstakere med sammenhengende opph.till over 12 mnd  Utmelding av arbeidstaker etter endt arbeid  Familiegjenforening innen EØS  Gebyr

10 Nord-Trøndelag politidistrikt EØS-regelverket i fremtiden  Registreringsordning  Bakgrunn  Ansvar  Utfordringer


Laste ned ppt "Nord-Trøndelag politidistrikt Politiets rolle i utlendingsforvaltningen i EØS - saker  Mottar søknader fra utlendinger og fatte vedtak i de saker politiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google