Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OU-prosess utdanningsavdelinga

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OU-prosess utdanningsavdelinga"— Utskrift av presentasjonen:

1 OU-prosess utdanningsavdelinga

2 Eksempel på OU-prosess
Behov for å endre? Nytt driftsår Fase 1 Kartlegge og analysere Fase 2 Konkretisere løsninger/ tiltak Fase 3 Gjennomføre endringer 1/7 31/12 1/1 1/7 Bevisstgjøring og oversikt Fremtidsbildet Visjoner og mål Kartlegge ståstedet i dag Utforske mulighetene Skissere løsninger og tiltak – og prioritere Work-shop Videre utredninger Detaljering av løsning Beskrive tiltaksplan Arbeidsmøter i arbeidsgrupper Prosessanalyser Iverksetting av tiltak Oppfølging av arbeidet med tiltakene – føre dem i mål Egne arbeidsmøter Felles møter Oppfølging gjennom ordinære møter Vi er nå inne i fase 2. Samu S

3 Fase 2: Konkretisere løsninger / tiltak
Har etablert 11 arbeidsgrupper. A - C er av kortere varighet og skal være med på å legge grunnlag for D – K. Innhold i arbeidsgruppene: Helhetlig oversikt over alle tilsatte i avdelingen. Hvem gjør hva, skal legges ut på internett – lettere å finne fram / nå oss. Helhetlig årshjul for utdanningssektoren. Kunne se de ulike prosessene og møtepunktene i sammenheng. Helhetlig oppgave- og ansvarsmatrise. Første versjon ble 3 meter og 20 cm lang. Hvem arbeider med hva? Hvor mangler vi kompetanse? Hvor mangler vi back up? Sårbarhet? Samu S

4 d) Kvalitetssikring av formidlingsprosessen
d) Kvalitetssikring av formidlingsprosessen. Dokumentere hvordan arbeidet er organisert og hvilke aktiviteter som tilhører prosessene. Sikret kvalitet og at alle rutiner er på plass. e) Gjennomgang av system for oppfølging av ungdom som faller utenfor den ordinære opplæringen. Dette delprosjektet er bestemt utsatt. f) Rolleavklaringer og arenaer for samhandling. Hvordan må samhandlingen være med andre avdelinger og stabsfunksjonene? g) Etablering av forsvarlig system. Sammenheng og kvalitet i oppgaveløsningen. Gode rutiner og klare roller. Samu S

5 h) Utvikle hjemmesiden til Utdanningsavdelingen i) Utvikle økonomistyringssystemet. Gjennomgang av økonomisystemet og prosessen for økonomistyring. j) Intern organisasjonskultur – «hvordan vil vi ha det hos oss?». Møte / møtekultur. Fysiske arbeidsforhold. Standarder. k) Vurdering av organisasjonsstrukturen. Blir sett på i lys av hva som kommer fram i A – J. Samu S

6 Tidsplan: Litt ulik fra delprosjekt til delprosjekt. Men mål om at gruppene har arbeidet fram forslag til påske / april. Samu S


Laste ned ppt "OU-prosess utdanningsavdelinga"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google