Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORDPLUS NABO. Hva er Nordplus Nabo Et program som skal stimulere til oppbygging av langsiktig og forpliktende nettverkssamarbeid mellom Norden og Baltikum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORDPLUS NABO. Hva er Nordplus Nabo Et program som skal stimulere til oppbygging av langsiktig og forpliktende nettverkssamarbeid mellom Norden og Baltikum."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORDPLUS NABO

2 Hva er Nordplus Nabo Et program som skal stimulere til oppbygging av langsiktig og forpliktende nettverkssamarbeid mellom Norden og Baltikum og Nordvest Russland (nærområdet) innen utdanning og forskning Samarbeidet skal bidra til utveksling av erfaringer, kunnskap og kompetanse mellom Norden og nærområdet samt i Nærområdet

3 Hvem retter Nabo seg mot? Utdanningsinstitusjoner fra og med grunnskole til og med universitet/høgskole Frivillige organisasjoner som har opplæring/livslang læring som formål

4 Hvilke typer nettverk omfatter Nabo? Nettverk mellom regulære utdanningsinstitusjoner Nettverk mellom frivillige organisasjoner Nettverk som går på tvers av disse Forutsetningen er at nettverksaktiviteten har et utdannings- og læringsperspektiv

5 Hvor stort er budsjettet? Hvilke typer aktiviteter kan støttes? DKK 10 millioner Mobilitet av forskere, lærere og studenter Kostnader forbundet med reiser, kost og losji Leie av lokaler, utstyr og visumutgifter Tolkeutgifter (i spesielle tilfeller for frivillige organisasjoner)

6 Budsjett og aktiviteter forts. Støtte kan gis i inntil tre år, hvorav det første året kan være for å initiere oppbyggingen Støtte per år vil normalt ikke kunne overstige NOK 300.000 per år Ikke lønnsutgifter og/eller overhead

7 Hvilke krav stilles til et nettverk? Må bestå av minimum 4 institusjoner, fra minst 2 nordiske og 2 nærområdeland Alle institusjonene forutsettes å bidra med en egenandel Tidlig i samarbeidet bør man ha en formening om hvordan nettverksarbeidet skal videreføres etter den 3-årige støtteperioden er over

8 Har Nabo noen tematiske prioriteringer? I prinsippet er Nabo et åpent program med en bred tilnærming til sitt ansvarsområde I 2004/05 vil det bli gitt prioritet til: Kvalitetssikring av utdanningssystemer Samarbeid mellom formell og uformell utdanningssektor Internett og Internett FoU

9 Tematiske prioriteringer forts. Fjernundervisning og virtuelle høgskole- og undervisningsmiljøer Forsøksvirksomhet/innovative skoler og spesialutdanning Utdanning og yrkesliv

10 Hva er søknadsfristen, og hvordan kan man søke midler fra Nabo? Søknadsfristen er 1. mars 2004 (midler for 04/05) Elektronisk søknadsbehandlingssystem utvikles - klart januar 2004 Følg med på www.forskningsradet.no/is/www.forskningsradet.no/is/ for nærmere informasjon For Nabo er språket engelsk

11 Hvordan vil søknadsprosedyren bli? Søknaden skrives av den institusjon som skal være nettverkets koordinerende institusjon, ved den person som utses som koordinator Koordinerende institusjon/koordinator kan være fra Norden eller nærområdet

12 Søknadsprosedyren forts. Søknaden må være bekreftet av ansvarlig person ved instituttet/ institusjonen/ organisasjonen, hvis det er en annen person enn søker Bekreftelse på forpliktende deltakelse i nettverket fra de øvrige institusjoner må foreligge

13 Hva vil bli vektlagt ved vurdering av støtte? Utover vanlige kvalitetskriterier: Større nettverk enn minimumskravet Nettverk på tvers av regulære utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner prioriteres under ellers like vilkår

14 Hvordan skjer vurderinger og beslutninger i tilknytning til søknadene? Samtlige søknader vurderes av Norges forskningsråd v/Internasjonale stipend (IS) Forskningsradet/IS mottar faglige uttalelser fra de 4 øvrige administratorene i Nordplus- nettverket der koordinerende institusjon/ koordinator ikke kommer fra Norge Forskningsrådet/IS mottar også uttalelser fra Nordisk Ministerråds fire informasjonskontorer i Nærområdet

15 Vurderinger og beslutninger i tilknytning til søknadene forts. Forskningsrådet/IS lager en samlet innstilling som forelegges en nordisk- baltisk-russisk styregruppe, som fatter endelig vedtak Svar på søknader kan forventes i juni 2004

16 Norges forskningsråd Internasjonale stipend (IS) Hovedansvarlig for Nordplus Nabo Medansvarlig for Nordplus (i samarbeid med Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU) Nordplus Junior (ditto) Nordplus Voksen Nordplus Språk

17 Kontaktpersoner i Internasjonale stipend (IS) Generelt: Elisabeth Johnsen, programkoordinator Saksbehandlere: Hilda Strøm Martinsen (Språk, Voksen) Martin E. Jæver (Nabo, Nordplus, Junior)


Laste ned ppt "NORDPLUS NABO. Hva er Nordplus Nabo Et program som skal stimulere til oppbygging av langsiktig og forpliktende nettverkssamarbeid mellom Norden og Baltikum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google