Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-Sáme sierrapedagogalasj doarjja Rådgiver Solvår Knutsen Turi Fylkesmannen i Nordland 15.01.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-Sáme sierrapedagogalasj doarjja Rådgiver Solvår Knutsen Turi Fylkesmannen i Nordland 15.01.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-Sáme sierrapedagogalasj doarjja Rådgiver Solvår Knutsen Turi Fylkesmannen i Nordland 15.01.2015

2 STATPED Statped Organisering Hva gjør Statped Statpeds fagområder Mål for Statped Statped nord Barnehageloven og opplæringsloven om det samiske Barn og unge med et samiskspråklig tilbud SEAD-Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-organisering Utvikling av samiske spesialpedagogiske læremidler Lulesamiske spesialpedagogiske læremidler Strategi – SEAD Behov? 2

3 Statped Statped er en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet, og som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner 3

4 Organisering 4 Etaten er inndelt i fire regioner, og er ledet av et hovedkontor i Oslo. Statped nord - Samisk spesialpedagogisk støtte Statped midt Statped vest Statped sørøst Statped vest Statped midt Statped sørøst Statped nord

5 Hva gjør Statped? Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Statpeds tjenester: –veiledning og kompetanseutvikling –direkte oppfølging av barn, unge og voksne –kurs for ulike målgrupper –hjelpemidler/læringsressurser –informasjonsmateriell 5

6 Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse innen seks definerte fagområder. døvblindhet ervervet hjerneskade hørsel sammensatte lærevansker språk/tale syn 6 Statpeds fagområder

7 Mål for Statped Mål 1 - Tjenesteyting Statped skal være en tydelig og tilgjengelig tjenesteyter av spesialpedagogisk støtte til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal gi tjenester på både individ- og systemnivå, og alle kommuner skal ha likeverdig tilgang til Statpeds tjenester Mål 2 – Kunnskapsspredning Statped skal ha spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og bidra aktivt til kunnskaps- og kompetansespredning på disse områdene Mål 3 – Kompetanseutvikling Statped skal ha en strategi for prioritering av områder for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) og skal være en samarbeidspart for universiteter og høyskoler 7

8 8 Statped nord: 50 ansatte Fire lokasjoner –Tromsø –Alta –Bodø –Kautokeino Fagavdelinger: Syn Hørsel SLV/EHS Språk/tale Landsdekkende oppgave: SEAD

9 Barnehageloven og opplæringsloven om det samiske Arbeidet skal forankres i barnehageloven, opplæringsloven, og voksenopplæringsloven. –§ 2 barnehagen «skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.» –§ 8 kommunen «har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.» 9

10 Barnehageloven og opplæringsloven om det samiske forts. Opplæringsloven har et eget samisk kapittel (kap. 6) Kap.6; –Undervisning i/på samisk –Samiske læreplaner Kap.5; - Spesialundervisning 10

11 Barn og unge med et samiskspråklig tilbud Totalt får ca. 3 400 barn og unge et samiskspråklig tilbud i Norge Barnehage: I 2013 var det totalt 669 barn i samiske barnehager 639 nordsamiske (95%), 18 lulesamiske (3%) og 12 sørsamiske (2%). Disse barna var fordelt i 30 samiske barnehager, i 16 kommuner og i 5 fylker. I 2012 var det 829 barn med samisk barnehagetilbud – 750 nordsamiske, 49 lulesamisk og 30 sørsamiske. I dette tallet er det også med samiske barn i norske barnehager som får samisk språkopplæring. 11

12 Barn og unge med et samiskspråklig tilbud forts. Skole: I skoleåret 2012/13 var det 2 126 elever som hadde samisk som målform. 1933 elever var nordsamisk (91%), 98 lulesamisk (5%) og 95 sørsamisk (4%). Videregående opplæring: I skoleåret 2011/2012 hadde 473 elever samisk i fagkretsen på videregående skole. 12

13 SEAD-Samisk spesialpedagogisk støtte skal gi spesialpedagogiske tjenester til samiske brukere, med forankring i opplæringslov, barnehagelov og Grunnlov 110a. har en landsdekkende oppgave knyttet til samiske brukere. skal yte tjenester og tilby kompetanse innen Statpeds fagområder, og samisk språk og kulturutvikling. skal gi tjenester på individ- og systemnivå. skal utvikle spesialpedagogiske læremidler og kartleggingsmateriell, og veilede i bruken av disse. 13

14 SEAD organisering 8 stillinger: Avdelingsleder John-Marcus Kuhmunen, Kautokeino Nordsamisk rådgiver Ellen-Marit Oskal Gaup, Kautokeino Nordsamisk rådgiver Josefine Somby, Kautokeino Nordsamisk rådgiver John Anders Tornensis, Kautokeino Lulesamisk rådgiver Solvår Knutsen Turi, Drag Sørsamisk rådgiver Aasta Joma Granefjell, Røros Læremiddelutvikling, seniorrådgiver Tor Persen, Alta Læremiddelutvikling, seniorrådgiver Kirsten Wirkola, Alta 14

15 Utvikling av samiske spesialpedagogiske læremidler Didaktisk materiell (indirekt støtte) som håndbøker, veiledningsmateriell og læringsstøttede informasjon med mer som gir bedre opplæring for barn og unge på alle Statpeds fagområder. Pedagogisk materiell (direkte støtte) –Trykte og digitale læremidler for elever med særskilte behov (alle fagområder) –Kartleggingsmateriell og screeningsmateriell –Stimulerings- og læringsstøttende materiell –Alternativ- og supplerende kommunikasjon –Matematikkvansker –Applikasjoner – læremidler på «nye» plattformer 15

16 Utvikling av samiske spesialpedagogiske læremidler Lulesamisk: Språk Kartlegging/test/observasjon/handbøker Matematikk Lettleste bøker og ADL Sørsamisk: Språk Kartlegging/test/observasjon/handbøker Matematikk Lettleste bøker og ADL Nordsamisk: Språk: kartlegging, test, observasjon og handbøker Matematikk: kartlegging og tester Digitale læremidler Lettleste bøker og ADL Andre læremidler 16

17 Lulesamiske spesialpedagogiske læremidler Fievrrut/Fievro/Vuajastahkh –Bildebok med tegn til tale (viehkkegiella) SIM - Sámegiela impressijvva morfologalasj gæhttjalibme –Språk – forståelsestest, bildebok, skåringskjema Matematihkka mánájgárden, Doajmmagirjje –Matematikk – ressursperm Tálla –Matematikk - begynnende matematikkbegreper i barnehage og skole 17

18 Lulesamiske spesialpedagogiske læremidler Mat og helse, ADL -dagliglivets aktiviteter Slåppå Lájbe Guollemáles Ehpalgáhkko Bidos 18

19 Lulesamiske spesialpedagogiske læremidler Tjáppemus idedisguovsoj –Språk, lettlest bok – ungdom Ådå tjielkká –Språk, lettlesthefte Ådå bijlla –Språk, lettlesthefte Ájgge –Tema- og lettlesthefte + arbeidsbok Bov låhkå biejvijt ja vahkojt –Tema- og lettlesthefte, tidsbegreper Gulá 180 jiena –lydfiler fra dagliglivet 19

20 Strategi - SEAD Mål: -Utvikling av likeverdige tjenester -Utvikling og bruk av læremidler og kartleggingsmateriell -Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling -Formidling og kommunikasjon Strategiske tiltak: -Utvikling av likeverdig tjenester -Utvikling og bruk av læremidler og kartleggingsmateriell -Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling -Formidling og kommunikasjon 20

21 Strategi – SEAD forts. Kompetanse og tjenesteyting: -Kompetanse -Kunskaps og kompetanseutvikling internt og eksternt -Tjenesteyting 21

22 Behov? -Info/dialogmøter, bli kjent med/gjøre oss kjent med aktuelle PPT-kontor, skoler, barnehager -Veiledning/kurs i bruk av læremidler, kartleggingsmateriell osv -Veiledning/kurs for PPT-kontor, barnehager, skoler, organisasjoner -Opplegg for eks barnehager/skoler -? 22

23 www.statped.nowww.statped.no  02196 23


Laste ned ppt "- Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-Sáme sierrapedagogalasj doarjja Rådgiver Solvår Knutsen Turi Fylkesmannen i Nordland 15.01.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google