Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

08.04.2017 - Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-Sáme sierrapedagogalasj doarjja Rådgiver Solvår Knutsen Turi Fylkesmannen i Nordland 15.01.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "08.04.2017 - Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-Sáme sierrapedagogalasj doarjja Rådgiver Solvår Knutsen Turi Fylkesmannen i Nordland 15.01.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-Sáme sierrapedagogalasj doarjja Rådgiver Solvår Knutsen Turi Fylkesmannen i Nordland

2 STATPED Statped Organisering Hva gjør Statped Statpeds fagområder
Mål for Statped Statped nord Barnehageloven og opplæringsloven om det samiske Barn og unge med et samiskspråklig tilbud SEAD-Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-organisering Utvikling av samiske spesialpedagogiske læremidler Lulesamiske spesialpedagogiske læremidler Strategi – SEAD Behov?

3 Statped Statped er en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet, og som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner

4 Organisering Statped vest Etaten er inndelt i fire regioner, og er ledet av et hovedkontor i Oslo. Statped nord - Samisk spesialpedagogisk støtte Statped midt Statped vest Statped sørøst Statped nord Statped midt Statped sørøst

5 Hva gjør Statped? Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Statpeds tjenester: veiledning og kompetanseutvikling direkte oppfølging av barn, unge og voksne kurs for ulike målgrupper hjelpemidler/læringsressurser informasjonsmateriell

6 Statpeds fagområder Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse innen seks definerte fagområder. døvblindhet ervervet hjerneskade hørsel sammensatte lærevansker språk/tale syn

7 Mål for Statped Mål 1 - Tjenesteyting Statped skal være en tydelig og tilgjengelig tjenesteyter av spesialpedagogisk støtte til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal gi tjenester på både individ- og systemnivå, og alle kommuner skal ha likeverdig tilgang til Statpeds tjenester Mål 2 – Kunnskapsspredning Statped skal ha spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og bidra aktivt til kunnskaps- og kompetansespredning på disse områdene Mål 3 – Kompetanseutvikling Statped skal ha en strategi for prioritering av områder for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) og skal være en samarbeidspart for universiteter og høyskoler

8 Statped nord: 50 ansatte Fire lokasjoner Tromsø Alta Bodø Kautokeino Fagavdelinger: Syn Hørsel SLV/EHS Språk/tale Landsdekkende oppgave: SEAD

9 Barnehageloven og opplæringsloven om det samiske
Arbeidet skal forankres i barnehageloven, opplæringsloven, og voksenopplæringsloven. § 2 barnehagen «skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.» § 8 kommunen «har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.»

10 Barnehageloven og opplæringsloven om det samiske forts.
Opplæringsloven har et eget samisk kapittel (kap. 6) Kap.6; Undervisning i/på samisk Samiske læreplaner Kap.5; - Spesialundervisning

11 Barn og unge med et samiskspråklig tilbud
Totalt får ca barn og unge et samiskspråklig tilbud i Norge Barnehage: I 2013 var det totalt 669 barn i samiske barnehager 639 nordsamiske (95%), 18 lulesamiske (3%) og 12 sørsamiske (2%). Disse barna var fordelt i 30 samiske barnehager, i 16 kommuner og i 5 fylker. I 2012 var det 829 barn med samisk barnehagetilbud – 750 nordsamiske, 49 lulesamisk og 30 sørsamiske. I dette tallet er det også med samiske barn i norske barnehager som får samisk språkopplæring.

12 Barn og unge med et samiskspråklig tilbud forts.
Skole: I skoleåret 2012/13 var det elever som hadde samisk som målform elever var nordsamisk (91%), 98 lulesamisk (5%) og 95 sørsamisk (4%). Videregående opplæring: I skoleåret 2011/2012 hadde 473 elever samisk i fagkretsen på videregående skole.

13 SEAD-Samisk spesialpedagogisk støtte
skal gi spesialpedagogiske tjenester til samiske brukere, med forankring i opplæringslov, barnehagelov og Grunnlov 110a. har en landsdekkende oppgave knyttet til samiske brukere. skal yte tjenester og tilby kompetanse innen Statpeds fagområder, og samisk språk og kulturutvikling. skal gi tjenester på individ- og systemnivå. skal utvikle spesialpedagogiske læremidler og kartleggingsmateriell, og veilede i bruken av disse.

14 SEAD organisering 8 stillinger:
Avdelingsleder John-Marcus Kuhmunen, Kautokeino Nordsamisk rådgiver Ellen-Marit Oskal Gaup, Kautokeino Nordsamisk rådgiver Josefine Somby, Kautokeino Nordsamisk rådgiver John Anders Tornensis, Kautokeino Lulesamisk rådgiver Solvår Knutsen Turi, Drag Sørsamisk rådgiver Aasta Joma Granefjell, Røros Læremiddelutvikling, seniorrådgiver Tor Persen, Alta Læremiddelutvikling, seniorrådgiver Kirsten Wirkola, Alta

15 Utvikling av samiske spesialpedagogiske læremidler
Didaktisk materiell (indirekt støtte) som håndbøker, veiledningsmateriell og læringsstøttede informasjon med mer som gir bedre opplæring for barn og unge på alle Statpeds fagområder. Pedagogisk materiell (direkte støtte) Trykte og digitale læremidler for elever med særskilte behov (alle fagområder) Kartleggingsmateriell og screeningsmateriell Stimulerings- og læringsstøttende materiell Alternativ- og supplerende kommunikasjon Matematikkvansker Applikasjoner – læremidler på «nye» plattformer

16 Utvikling av samiske spesialpedagogiske læremidler
Lulesamisk: Språk Kartlegging/test/observasjon/handbøker Matematikk Lettleste bøker og ADL Sørsamisk: Nordsamisk: Språk: kartlegging, test, observasjon og handbøker Matematikk: kartlegging og tester Digitale læremidler Andre læremidler

17 Lulesamiske spesialpedagogiske læremidler
Fievrrut/Fievro/Vuajastahkh Bildebok med tegn til tale (viehkkegiella) SIM - Sámegiela impressijvva morfologalasj gæhttjalibme Språk – forståelsestest, bildebok, skåringskjema Matematihkka mánájgárden, Doajmmagirjje Matematikk – ressursperm Tálla Matematikk - begynnende matematikkbegreper i barnehage og skole

18 Lulesamiske spesialpedagogiske læremidler
Mat og helse, ADL -dagliglivets aktiviteter Slåppå Lájbe Guollemáles Ehpalgáhkko Bidos

19 Lulesamiske spesialpedagogiske læremidler
Tjáppemus idedisguovsoj Språk, lettlest bok – ungdom Ådå tjielkká Språk, lettlesthefte Ådå bijlla Ájgge Tema- og lettlesthefte + arbeidsbok Bov låhkå biejvijt ja vahkojt Tema- og lettlesthefte, tidsbegreper Gulá 180 jiena lydfiler fra dagliglivet

20 Strategi - SEAD Mål: Utvikling av likeverdige tjenester
Utvikling og bruk av læremidler og kartleggingsmateriell Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling Formidling og kommunikasjon Strategiske tiltak: Utvikling av likeverdig tjenester

21 Strategi – SEAD forts. Kompetanse og tjenesteyting: Kompetanse
Kunskaps og kompetanseutvikling internt og eksternt Tjenesteyting

22 Behov? Info/dialogmøter, bli kjent med/gjøre oss kjent med aktuelle PPT-kontor, skoler, barnehager Veiledning/kurs i bruk av læremidler, kartleggingsmateriell osv Veiledning/kurs for PPT-kontor, barnehager, skoler, organisasjoner Opplegg for eks barnehager/skoler ?

23  02196


Laste ned ppt "08.04.2017 - Samisk spesialpedagogisk støtte SEAD-Sáme sierrapedagogalasj doarjja Rådgiver Solvår Knutsen Turi Fylkesmannen i Nordland 15.01.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google