Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattekort Sven Magne Bakken, Kristin Skeide Fuglerud, Øivind Hagen, Hani Murad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattekort Sven Magne Bakken, Kristin Skeide Fuglerud, Øivind Hagen, Hani Murad,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattekort Sven Magne Bakken, svenmb@ifi.uio.no Kristin Skeide Fuglerud, kristins@nr.no Øivind Hagen, oivindha@ifi.uio.no Hani Murad, hanim@ifi.uio.no Ole Halvor Smylingsås, ohsmyl@gmail.com

2 Innhold i presentasjonen Bakgrunn (Kristin) Målsetning for dette prosjektet (Hani) Litteratur (Hani) Metode og resultater (Heurist. eval.) (Sven) Metode og resultater (Brukertest) (Øivind) Diskusjon og andre perspektiver (Kristin) Diskusjon og andre perspektiver (Ole Halvor) Konklusjoner (Ole Halvor)

3 Bakgrunn (1) Skatteetaten vil gjøre det lett for folk å følge skatteloven vha bedre og alternative elektroniske tjenester Skatteetaten ønsket å lære mer om mobile tjenester I prosjektet Norsk OSIRIS er det utviklet en prototype for ”Endring av skattekort på mobil” Denne tjenesten kan være et alternativ til tilsvarende tjeneste på papir eller web – kan kanskje nå andre grupper. Ønskelig med en evaluering av brukerinteraksjonen

4 Arbeidstaker/ Skattebetaler Kontrollerer skattekortet SKD Arbeidsgiver Hvis korrekt: Lever skattekortet til arbeidsgiver Hvis feil: Oppgi nye opplysning er og be om nytt skattekort Skattekort Web-skjema for endring av skattekort Bakgrunn (2)

5 I mobil prototypen for endring av forskuddskatt kan man kun gjøre noen få vanlige og enkle endringer. Bakgrunn (3) Nye og alternative e-tjenester

6 Aim of our project Evaluation of this emulator prototype with respect to : 1. User interaction with the mobile tax system’s Interface 2. Identify possible advantages and disadvantages of offering this “service” on mobile phones Provide proposals for improvements and further developments of present interface

7 Central issues for our consideration Mobility Concept  Dimensions of human mobile interactions (Kakihara and Sørensen 2002):  Spatial mobility of objects to satisfy modern “nomad” leading to social abstraction from physical space (Jones 1998)  Temporal mobility leading to acceleration of human activities and multitasking within same framework of time (Lee and Liebenau 2000)  Contextual mobility… leading to acquired freedom from contextual constraints (Suchman 1987)

8 Design Concept Man’s creative ability to mould his environment to suit his material and spiritual needs (Archer 1973) Interactive design as an iterative prescriptive process offering us a framework to visualise how ideas develop, bringing raw material together into a useable interface User understanding and establishing requirements… design brief Usability - Awareness of relationship between technological development and the use of it (how, where, when) (Alsos and Svanæs 2006) Stereotyping. …. Is there a typical user !!!!! (Nachbar and Lause, 1992) Context in design – Material and Social aspects (Brown & Duguid 1994) What makes a good design ????

9 Heuristisk evaluering Eksperter vurderer hvert element i et brukergrensesnitt opp mot ett sett med heuristikker Kan brukes på flere ulike stadier i en utviklingsprosess Krever lite ressurser Rask og enkel å gjennomføre

10 Gjennomføring av evalueringen ”Briefing”  Klargjøring av metoden.  Valg av heuristikker (Jakob Nielsen).heuristikker ”Evaluering”  Individuell gjennomføring, ca 1 time per person.  Alle noterte registrerte feil eller mangler.  Alle brukte samme telefon. ”Debriefing”  Diskuterte hvert enkelt funn.  Samlet alle funn i en felles tabell.  Utarbeidet forslag til mulige endringer i designet.

11 Resultater I alt 31 feil eller mangler ble avdekket. Viktigste funn:  Inkonsistent og lite intuitivt navigasjonssystem.  Bruk av teknisk og mangelfullt språk.  Mangel på hjelpefunksjoner og dokumentasjon.

12 Hva forteller resultatene oss? I følge Nielsen (1994) er 5 testere nok til å avdekke 75% av usability problemene i et design, men resultatene kan påvirkes av flere faktorer.Nielsen  Valg av heuristikker.heuristikker  Vi er ikke trente eksperter i denne metoden.  Mobiltelefonen var ukjent for alle deltagerne. Alle feil i henhold til heuristikkene oppleves nødvendigvis ikke som feil av brukerne. Heuristisk evaluering gir ikke et komplett bilde av interaksjonen. Resultatene er et verdifullt input i den videre utviklingen av applikasjonen.

13 Bruker test – metode og resultater Hvorfor brukte vi denne metoden? Hvilke resultater fikk vi? Hva kan være galt med resultatene? Hva var bedre/dårligere med brukerundersøkelsen i forhold til heuristikken?

14 Diskusjon og andre perspektiver - Borderline issues Ulike artefakter har ulike materielle og sosiale egenskaper. De kan assosieres med ulike sjangre som igjen påvirker tolkning og bruk. Som f.eks. autoritet, tillitt og nøyaktighet.

15 Arbeidstaker/ Skattebetaler Kontrollerer skattekortet SKD Arbeidsgiver Hvis korrekt: Lever skattekortet til arbeidsgiver Hvis feil: Oppgi nye opplysning er og be om nytt skattekort Skattekort Web-skjema for endring av skattekort Senter, periferi og grenser for design

16 Diskusjon og andre perspektiver Mobil mot stasjonær Sikkerhet og personvern Ta i bruk ny teknologi

17 Konklusjon og begrensninger 1. User interaction with the mobile tax system’s Interface 2. Identify possible advantages and disadvantages of offering this “service” on mobile phones Forslag til videre arbeid: - Se mer helhetlig på designet - Fokuser på brukers kontekst i praksis


Laste ned ppt "Skattekort Sven Magne Bakken, Kristin Skeide Fuglerud, Øivind Hagen, Hani Murad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google