Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opptak til høyere utdanning Mona Brynhildsbakken og Marit Rønning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opptak til høyere utdanning Mona Brynhildsbakken og Marit Rønning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opptak til høyere utdanning Mona Brynhildsbakken og Marit Rønning

2 23/5-regelen og nedsatt arbeidsevne Dispensasjon Særskilt vurdering

3 23/5-regelen 3 krav som må være oppfylt: fylle minst 23 år i søknadsåret dekke alle de 6 obligatoriske studiekompetansefagene dokumentere minst 5 års yrkespraksis/utdanning

4 Studiekompetansefagene Norsk Engelsk Samfunnsfag Historie Matematikk Naturfag

5 Kravet til praksis i 23/5-regelen Arbeid: Arbeid Omsorgsarbeid Militærtjeneste/siviltjeneste Utdanning: Videregående utdanning Høyere utdanning Folkehøgskoler Fagskoler Annen utdanning

6 Nedsatt arbeidsevne Nedsatt arbeidsevne gir uttelling for praksis Dokumenteres med attest fra lege/psykiater/Nav etc Både varige og midlertidige uførevedtak/attester er gyldige Attesten må inneholde informasjon om grad av uførhet og angi tidsperioden

7 Dispensasjon Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-2 (1) Institusjonene kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere under 25 år. Vilkåret for slik dispensasjon er at søkeren kan dokumentere at det ikke har vært mulig, på grunn av varig sykdom, funksjonshemmming eller lignende, å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt blir stilt for å bli tilkjent generell studiekompetanse. (2) Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonene i forhold til det faget som søkeren ønsker å studere, og finne fram til egnete og hensiktsmessige framgangsmåter for slike vurderinger. Søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse.

8 Hvem kan søke dispensasjon Søkere under 25 år Særskilte tilfeller Dokumenterte grunner Varig sykdom, funksjonshemming e.l

9 Dispensasjon fra hva? Vanligvis dispensasjon fra kun ett fag Spesielle opptakskrav – dispensasjon innvilges ikke

10 Hvordan søke dispensasjon? Registreres ikke i nettsøknaden Egen søknad om dispensasjon Dokumentasjon fra sakkyndig Kompetansebevis

11 Hva skjer videre? Saksbehandlende lærested innvilger/innvilger ikke Faglige forutsetninger Konkurrere om studieplass

12 Dispensasjon og særskilt vurdering Dispensasjon – har ikke generell studiekompetanse Særskilt vurdering – må ha generell studiekompetanse

13 Særskilt vurdering Forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-13 Rangering på grunnlag av særskilt vurdering Dersom det er grunn til å anta at søkerens karakterpoengsum ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner

14 Grunner for særskilt vurdering Annet morsmål enn norsk Sykdom Funksjonshemming Andre spesielle forhold

15 Dokumentasjon Attest fra sakkyndig om forholdene som påvirket karakterene: – Lege – PP-tjenesten

16 Likeverdige ferdigheter og kunnskaper «På vippen» av poenggrensen Hvert enkelt lærested avgjør Ikke rett til studieplass

17 Hvis man ikke får særskilt vurdering Konkurrerer videre med sin poengsum


Laste ned ppt "Opptak til høyere utdanning Mona Brynhildsbakken og Marit Rønning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google