Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrettet Rådgivning Relevans, muligheter, utfordringer Liv M. Lassen 19.11.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrettet Rådgivning Relevans, muligheter, utfordringer Liv M. Lassen 19.11.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrettet Rådgivning Relevans, muligheter, utfordringer Liv M. Lassen 19.11.07

2 4 Tema 19.11.07 – Relevans, muligheter, utfordringer19.11.07 – Relevans, muligheter, utfordringer –Liv M. Lassen/ Gunvor D. Vea 26.11.07 – Foreldre- & familierådgivning26.11.07 – Foreldre- & familierådgivning –Liv M. Lassen/ Aase Midkiff 03.12.07 – Lærer & skolerådgivning03.12.07 – Lærer & skolerådgivning –Jorun B. Holmberg 10.12.07 – Organisasjon & innovasjon10.12.07 – Organisasjon & innovasjon –Kjell Skogen

3 Relevans og sentralitet Sosiale rammer for utvikling og fungering –F–F–F–Familien & utvidet familie –B–B–B–Barnehager & lekegrupper –S–S–S–Skoler & SFO –F–F–F–Fritidsarenar, organisasjoner & nabolag –V–V–V–Venner –A–A–A–Arbeidsplasser Trygghet, behovssikring, vekststimulering, kompetanseutvikling

4 ”Empowerment” Alle har eksisterende styrker & evner & muligheter for å bli mer kompetenteAlle har eksisterende styrker & evner & muligheter for å bli mer kompetente Svikt i å vise kompetanseSvikt i å vise kompetanse –ligger like mye i systemets begrensninger og vansker for å legge tilrette for læring & fungering –som i individets mangler eller begrensninger

5 Howard Gardner 8.5 intelligensen & 5 Sinn Disciplined Mind – å beherske kunnskap & ferdigheter, life long learning (Flow) S Synthesizing Mind – å velge det som er viktig og sammenfatte dette (SOC) på en anvendbar måte The Respectful Mind- å forstå ulikheter og forsøke å samarbeide med mennesker fra ulike bakgrunn The Ethical Mind- å handle på en slik måte som tjener samfunnet

6 Systemteoretisk perspektiv òVansker, svikt eller problemer er symptomer på at systemet fungerer dysfunksjonelt òSystemet vedlikeholder og forsterker atferden til medlemmene ut fra dens behov (for eksempel homøostase, meningsstrukturer) òDysfunksjoner: ”Run away- ikke kontroll” Strukturproblemer Myter, regler, meninger

7 ”Alt henger sammen” òIndividet er en del av en større helhet der en rekke elementer handler og reagerer på hverandre på uforutsigbare måter. òFordi handling og reaksjon er kontinuerlig, endrer ”feltet” (systemet) hendelsen skjer i konstant. ò Økosystemer

8 Sirkulære Prosesser 1. Nivå Barn/ Ungdom/Bruker Pedagogen/ helse personel / Foreldre Pedagogen/ helse personel / Foreldre 2-. Nivå Klasse/Barnehageavdeling/klubb miljø Skole/ barnehage/arbeidsmiljø Hjem/bomiljø Skole/ barnehage/arbeidsmiljø Hjem/bomiljø 3-. Nivåer Kommune/ Bydel Etatene Befolkningen Etatene Befolkningen

9 Fire Nivå MAKROSYSTEMER (Staten, UN) Lover, Programmer (Kunnskapsløftet) EKSOSYSTEMET (Kommunal & Fylkesplan, BUP, PPT, Sosial- helseetater, Kompetansesentrene, osv. ) MESOSYSTEMET (tverrfaglig & tverretateligsamarbeid, nettverksmobilisering, ansvarsgrupper) MIKRO SYSTEMET (Barnet, barnehage/ skole, familie/ nære venner)

10 ”F low” – M. C sikszentmihalyi Utfordringer Høy Høy Angst Flyt Kanal = Kanal = Optimal trivsel & læringssituasjon Optimal trivsel & læringssituasjon A3 A3 A4 A4 A1 A2 Kjedsomhet A1 A2 Kjedsomhet Lav Høy Lav Høy Ferdigheter Ferdigheter

11 Muligheter Som spesialpedagoger/offentlig ansatte hvilke muligheter opplever dere finnes for å sikre ”Flow” ved systemrettet arbeid.Som spesialpedagoger/offentlig ansatte hvilke muligheter opplever dere finnes for å sikre ”Flow” ved systemrettet arbeid. 1. I forhold til utfordringer: 1. I forhold til utfordringer: 2. I forhold til ferdigheter:

12 Mobilisering av både formelle & uformelle systemer Krever bred økologisk kartlegging Krever en åpen leting etter løsninger (stor variasjon i forhold til individuelle situasjoner). Krever ”proaktiv” handling Empowerment av systemer

13 Utfordringer Utvidet egenskaper og ferdigheter: –E–E–E–Empati, positiv aktelse, genuinitet for alle –O–O–O–Oppmerksomhet uten alliansedannelse –R–R–R–Responsferdigheter som gir plattform for kommunikasjon (felles språk, lik plass, interaksjon) –E–E–E–Eierskap & ansvar for alle involverte –K–K–K–Koordinerte mål & handlingsplaner Komme i posisjon som prosesskonsulent –T–T–T–Troverdighet, deltagelse, bidrag


Laste ned ppt "Systemrettet Rådgivning Relevans, muligheter, utfordringer Liv M. Lassen 19.11.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google