Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Verksbegrepet Diskusjonen i nordisk opphavsrettsteori: –Forestillingen om verket som immaterielt gode (jf Kohler, Knoph) –Opplevelsesteorien (Ross, Bergström mfl) –Nyere teorier (Koktvedgaard, Karnell, Strömholm) Praktisk utgangspunkt: Alminnelig lovtolking

4 Kravene til åndsverk (jf Knoph) Frembringelse (jf ”skaper” i åvl § 1.1) på det litterære og kunstneriske område (jf annet ledd) av den art at det kan kalles et åndsverk –originalitets-/verkshøydekrav

5 ”Frembringelse” En virkelig åndsproduksjon; innsats av skapende åndsarbeide (jf Ot prp nr 26 (1959-50) s. 11-12) Ytre realitet - ”manifest” Menneskeskapt Også tilfeldige, ubevisste handlinger Intet krav om rettslig disposisjonsevne

6 ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” Viktigste funksjon: Peker på retningen mht hva som beskyttes Men uttrykkene legges på strekk, jf dataprogrammer, databaser, tekniske tegninger Må kombineres med uttrykket ”åndsverk” Særlig om uttrykket ”vitenskapelige verk”

7 ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” (forts.) Litterære, kunstneriske og vitenskapelige åndsverk –litterære: skrifter, muntlige foredrag, kart, tekniske tegninger, dataprogrammer, databaser, –vitenskapelig: innenfor det vitenskapelige omr. –kunstnerisk: sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, billedkunst, bygningsverk, kunsthåndverk

8 Originalitetskravet ”Original og individuelt preget åndsvirksomhet” –Rt 1940 s. 327, Hallo Hallo –Rt 1962 s. 964, Wegners sybord –Rt 1997 s. 199, Cirrus –HR-dom 21/9 2007 ”Huldra i Kjosfossen” Oppstilles ikke kvalitetskrav Forskjell: engelsk originalitetsbegrep (”sweat of the brow”) Nærmere innhold: Relativt til verkstype

9

10 Forholdet originalitet/verkshøyde Koktvedgaard: Originalitet = skapende innsats. Verkshøyde = kvalitet. Norsk rettspraksis: Tilsynelatende likestilling –Rt 1997 s. 199, Cirrus –RG 1999 s. 330, MOCS (Borgarting)

11 Kvantitative krav? Utgangspunkt: Originalitetskravet Tittelbeskyttelse –U 1951 s. 725, ”Hvem ringer klokkerne for?” For lavt verkshøydekrav(?) Slagord –U 1932 s. 211, ”At købe sengeudstyr …” –U 1998 s. 138, ”I von Scholtens fodspor”

12 Skillet idé og form/uttrykk Utgangspunkt: Ideer kan ikke beskyttes, kun verkets form/uttrykk –Rt 1962 s. 964, Wegners sybord Bør brukes med forsiktighet - fare for feilslutninger –U 1999 s. 1762, ”Hvem vil bli millionær?” Mulig formulering: Abstrakte ideer beskyttes ikke, kun konkrete/materialiserte Særlig problem ved dataprogrammer: Algoritmeproblemet


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 5.1-5.2 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google